Strategische Business Controller Ruimtelijk Domein

Strategische Business Controller Ruimtelijk Domein

0,8 - 1,0 fte | Max. € 92.000

De functie:
Er zijn weinig gemeenten in Nederland waarin op ruimtelijk gebied zoveel gebeurt als in Almere. In 40 jaar is het uit het niets gegroeid tot een stad met 200.000 inwoners en het is de bedoeling dat dit er uiteindelijk zo’n 350.000 worden. Deze groei gaat gepaard met een grote diversiteit aan woonlandschappen. Het mooiste voorbeeld hiervan is Oosterwold, waar de gebiedsinrichting volledig aan eigen initiatieven wordt overgelaten. Iedereen mag op de gekochte kavel met minimale spelregels bepalen hoe de eigen woning, de wegen en paden, het groen en de openbare ruimte eruit komen te zien. Ook naast de uitgave van gronden spelen er zeer uitdagende projecten. Zo huisvest Almere in 2022 de Floriade, een wereldtuinbouwtentoonstelling waarop bezoekers kennis zullen maken met de groene, duurzame stad van de toekomst. 

Dergelijke projecten zijn niet alleen inhoudelijk, maar ook in financieel opzicht erg spannend en complex. Hiervoor zoeken we een stevige financieel-strategisch adviseur, die kritisch kan meedenken en waar nodig tegengewicht kan bieden. Voor deze functie is grondige kennis benodigd van gemeentefinanciën, de aanbestedingsregels en de regelgeving rond een grondexploitatie. Daarnaast is er algemene kennis nodig van BTW- en VPB regelgeving, de regels omtrent staatssteun en Wet Markt en Overheid. Kortom: je weet welke regelgeving van toepassing is op het ruimtelijk domein. 

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Gevraagd en ongevraagd organiseren van ‘tegenspraak’ bij (nieuwe) ontwikkelingen en voorstellen aan het bestuur.
 • De kritische vriend spelen van de planeconomen.
 • Beoordelen van de werking van het risicomanagement in het ruimtelijke domein.
 • Tijdig signaleren van externe veranderingen op het geheel van P&C.
 • Adviseren over het in control zijn van de primaire processen.
 • Deelname aan het Project Sturings Overleg namens de afdeling Financiën en Control. In dit overleg worden alle grondexploitatieprojecten en initiatieven in het ruimtelijk domein besproken.
 • Deelname aan de dealcommissie en de investeringscommissie. In dit overleg worden alle grote investeringen en onderhandelingsinzetten besproken.
 • Toetsen van de (financiële) relaties tussen begroting, jaarrekening, meerjarenperspectief grondexploitaties, meerjarenprogramma infrastructuur, gebiedsontwikkeling Oosterwold, Fonds Verstedelijking Almere en het programma Floriade.
 • Toetsen/adviseren bij de totstandkoming en wijziging van de procesbeschrijvingen van het grondbedrijf.
 • Adviseren over complexe en afwijkende financiële verwerking en vastlegging van strategische aankopen, grondbedrijf transacties, (erf)pachttransacties, huurovereenkomsten en anterieure overeenkomsten.
 • Zorgen voor goede advisering over BTW en VPB aspecten van het grondbedrijf.<.li>
 • Begeleiding van de interne controle en de accountantscontrole van het grondbedrijf.
 • Twee maal per jaar analyseren en adviseren over de realisatie van de jaarschijf van het MPGA in de gebiedsrapportage.
 • Onderhoud van contact met de accountant in relatie tot de toegewezen dossiers en voorbereiden van position papers.


De werkomgeving:
Werken in de jongste grote stad van Nederland. Een boeiend carrièreperspectief. Een baan met uitdaging en dynamiek. Een goed salaris. Ontwikkelingsmogelijkheden te over. Kortom, het beste uit jezelf halen. Dat kan in Almere. 

Wie ben je?
We zoeken een allround businesscontroller met strategisch vermogen. Dit houdt in dat je niet alleen financieel goed onderlegd bent, maar bijvoorbeeld ook overziet wat de consequenties voor beleid zijn, welke politieke belangen er spelen en of er sprake is van juridische risico’s. Je overziet het beleidsdomein, bent vroegtijdig aangehaakt bij ontwikkelingen en onderhoudt goed contact met alle geledingen van de organisaties. Alleen zo ben je voldoende in positie om vanuit jouw expertise mee te denken, maar ook tegengas te bieden wanneer de financiële positie van de gemeente of een ander bestuurlijk belang wordt geraakt. 
Jouw achtergrond:

 • Academisch werk- en denkniveau, aantoonbaar door middel van een afgeronde WO-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Bestuurskunde, Economie of vergelijkbaar
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Kennis van en affiniteit met een gemeentelijke organisatie en - financiën is een pré


Het aanbod:
Een verantwoordelijke, veelzijdige en strategische functie, in een plezierige werkomgeving met leuke en enthousiaste collega’s. Flexibele arbeidsvoorwaarden gericht op de individuele behoeften en voorkeuren van de medewerkers.

 • Een salaris van maximaal € 6.574,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 14, afhankelijk van ervaring en opleiding)
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vrij besteedbaar budget van 17.05% bovenop je salaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget, inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering, besteedt.
 • Een ruime reiskostenvergoedingInformeren of solliciteren?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Pieter-Jan Gutter, domeincontroller ruimtelijk domein, telefoon 06 11 23 94 55. 

Je sollicitatie op vacaturenummer 2018.068 ontvangen we uiterlijk dinsdag 12 juni via ons digitale sollicitatieformulier.
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


 


Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Fulltime, Bepaalde tijd, 3-5 jaar, Gemeente, Business Controller, Financiele Administratie, Flevoland, Controller, Overheid