Circle Member Documentation Real Estate Finance

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Circle Member Documentation Real Estate Finance, Business Banking NL

For Dutch see below

 

We are redefining banking. What about you?

It's an interesting time to work at ING! We are in a journey that is focused on our customers, driven by technology and driven by intelligent, determined people. Our customers feel that our people enable them to stay one step ahead in both life and business. And we are proud of that.

 

The Real Estate sector of ING Business Banking is the market leader in the Dutch real estate market. We are specialists in the financing of commercial real estate. Our goal is to be the #1 choice of our real estate clients.

 

Do you want to work for a bank where honesty, integrity and responsibility are valued? Are sustainability, caring for others and thinking one step ahead part of your DNA?  Do you want to make a difference for our customers thanks to our agile way of working?

 

Your role and work environment

The Circle Documentation is one of the six Circles of the Super Circle Real Estate Finance. The goal of this Super Circle is to ensure client satisfaction and retention through flawless, consistent, predictable and first-time-right processing of real estate lending transactions, while remaining in control and keeping the Bank safe.

The focus of the Circle Documentation is timely and error-free preparation of loan documentation, timely payment to the notary and DQ of the loan administration.

 

Your working day could look like this

Today is Monday, the first working day of the week. Whether you work from home or work at the office in Amsterdam, you start on Monday with a (hybrid) day start with the CST for which you are the contact person. In this day start it is discussed which activities for the CST must be picked up by the circle Documentation this week. You coordinate timelines and communicate clearly with the CST about the planned work. After the start of the day, you continue with the quotation that is scheduled for today. When making the offer, you still have some questions and you discuss this with the lending specialist and relationship manager treated. Your quote is ready and you can send it to your colleague for assessment. At 11 am you have the day start of circle Documentation. In this day start, the work will be divided, and you will be assigned an extension. In the afternoon you have several meetings today. You participate in various projects to improve processes. You also do some test work, so that an improvement can be delivered. At the end of the afternoon you see that the quote you made today has been accepted by the customer. Tomorrow you can submit the quotation in SAP and note this in your agenda.

 

What exactly are you going to do

You will work in a team of approximately 17 colleagues with the main goal of ensuring that all loan documentation is drawn up on time and without errors, mortgages are established, payments are made and the loans and securities are administered correctly. You have a lot of contact with colleagues from various departments, notaries and sometimes also with customers.

 

Your responsibilities and talent

You have the personality and skills to interact directly with your team members and other stakeholders and respond in the best way possible with your expertise. You work well in a team; but you also excel when working independently, always going for gold. You are precise and like data entry.

 

Apart from that, you have:

  • a HBO degree
  • an excellent command of spoken and written Dutch
  • Knowledge or experience in the real estate sector is preferred
  • Sound (credit) analytical and numeric skills
  • (Legal) knowledge of business (real estate) financing

 

Working conditions & benefits

At ING we realize that we must always have the best people in the right place in order to achieve qualitative growth, so we invest in your personal growth and development. But we also expect you to take the initiative here by always staying up to date with current developments within your field and continuing to improve yourself.

.

It is our mission 'to enable people to stay one step ahead, privately and professionally' for our customers, but certainly also for our employees. Our employment conditions are therefore distinctive, and sometimes even surprising. You can find them here

 

More information and how to apply

If you identify yourself with this profile, apply now and become circle Documentation member. If you have any questions about this position, please contact Hans te Winkel. We look forward to hearing from you!

If you are already sure about your choice and want to start working, use the application button below to apply now. Please send your correspondence in Dutch.

 

We veranderen het concept van bankieren. En jij?

Het is een interessante tijd om bij ING te werken. We bevinden ons in een reis die gericht is op onze klanten, gedreven door technologie en gedreven door intelligente, vastberaden mensen. Onze klanten vinden dat onze mensen hen in staat stellen om zowel privé als zakelijk een stap voor te blijven. En daar zijn we trots op.

De vastgoedsector van ING Business Banking is marktleider op de Nederlandse vastgoedmarkt. Wij zijn specialist in de financiering van commercieel vastgoed. Ons doel is om de nummer 1 keuze te zijn van onze vastgoedklanten.

Wil jij werken bij een bank waar eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan? Zitten duurzaamheid, zorgen voor anderen en een stap vooruitdenken in jouw DNA? Wil jij dankzij onze agile manier van werken het verschil maken voor onze klanten?

 

Jouw rol en werkomgeving

De Circle Documentatie is één van de zes circles van de Super circle Real Estate. Het doel van deze Super Circle is om klanttevredenheid en klantenbehoud te verzekeren door middel van een foutloze, consistente, voorspelbare en first-time-right verwerking van vastgoedleningstransacties, terwijl de controle behouden blijft en de bank veilig blijft.

 

Jouw werkdag kan er zo uitzien

Het is vandaag maandag, de eerste werkdag van de week. Of je nu thuiswerkt of op kantoor in Amsterdam werkt, je begint op maandag met een (hybride) dagstart met de CST waar jij contactpersoon van bent. In deze dagstart wordt besproken welke werkzaamheden er voor de CST deze week door de circle Documentation opgepakt moeten worden. Je stemt tijdlijnen af en communiceert duidelijk met de CST over de geplande werkzaamheden. Na de dagstart ga je verder met de offerte die voor vandaag op de planning staat. Bij maken van de offerte heb je toch wat vragen en stem je dit af met de behandeld lendingspecialist en relatiemanager.  Je offerte is klaar en stuur je ter beoordeling naar je collega. Om 11 uur heb je de dagstart van circle Documentation. In deze dagstart worden de werkzaamheden verdeeld en krijg je nog een verlenging toegewezen. In de middag heb je vandaag diverse overleggen staan. Je participeert in diverse projecten om processen te verbeteren. Ook doe je doet wat test werk, zodat een verbetering opgeleverd kan worden. Aan het eind van de middag zie je dat de offerte die je vandaag hebt gemaakt is geaccepteerd door de klant. Morgen kun je de offerte doorzetten in SAP en noteer je dit in je agenda.

 

Wat ga je precies doen

Je gaat werken in een team met c.a. 17 collega’s met als belangrijkste doel dat alle leningdocumentatie tijdig en foutloos worden opgemaakt, hypotheken worden gevestigd, uitbetalingen gedaan en de leningen en zekerheden op een correcte manier zijn geadministreerd. Je hebt veel contact met collega’s van diverse afdelingen, notarissen en soms ook met klanten.

 

Jouw verantwoordelijkheden en talent

Je hebt de persoonlijkheid en vaardigheden om rechtstreeks met je teamleden en andere belanghebbenden te communiceren en op de best mogelijke manier te reageren met je expertise. Je werkt goed in teamverband; maar je blinkt ook uit in zelfstandig werken, altijd voor goud. Je bent nauwkeurig en houdt van gegevensinvoer.

Afgezien daarvan heb je:

• een hbo-diploma

een uitstekende beheersing van gesproken en geschreven Nederlands.

• kennis of ervaring in de vastgoedsector strekt tot aanbeveling

• goede (credit)analytische en numerieke vaardigheden

• (juridische) kennis van zakelijke (vastgoed)financieringen

 

 

Arbeidsvoorwaarden & voordelen

Bij ING beseffen we dat we altijd de beste mensen op de juiste plek moeten hebben om kwalitatieve groei te realiseren, daarom investeren we in jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin het initiatief neemt door altijd op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf continu te verbeteren.

 

Het is onze missie ‘mensen in staat stellen om een stap voor te blijven, privé en zakelijk’ voor onze klanten, maar zeker ook voor onze medewerkers. Dus zijn onze arbeidsvoorwaarden onderscheidend, en soms zelfs verrassend. Je vindt ze hier.

 

Meer informatie en solliciteren

Herken jij je in dit profiel, solliciteer dan nu en word circle member Documentation. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hans te Winkel. We horen graag van je! Ben je al zeker van je keuze en wil je aan de slag, solliciteer dan nu via onderstaande sollicitatieknop.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, Fulltime, Amsterdam, 1-3 jaar, HBO, Banken, Corporate Finance, Randstad, Financieel Medewerker