Businesscontroller (SO & MO)

Als controller adviseer je het clustermanagement over beleidsdoelen, mede in relatie tot de budgettaire kaders, en bewaakt en beoordeelt de realisatie hiervan. Je levert een bijdrage aan de strategische ontwikkeling en strategische planning van het cluster. Je adviseert zelfstandig het bestuur, gericht op een consistente belangenweging op zowel het inhoudelijke als financiële vlak. Je coördineert het Planning & Control (allocatie)proces en draagt bij aan de ontwikkeling en beheer van managementinformatie. Je interpreteert en analyseert stuurinformatie met het oog op besluitvorming, verantwoording of evaluatie. Het signaleren van afwijkingen en risico’s staat hierin centraal. Je richt je op het vergroten van de doelmatigheid en rechtmatigheid van primaire en secundaire processen. Je zorgt voor een systeem van beheermaatregelen, checks en balances, zodat doelen op beheerste wijze kunnen worden gerealiseerd.

Je bent daarnaast in staat om een (breed) intern en extern netwerk te onderhouden en te benutten. Hiervoor participeer je in relevante samenwerkingsverbanden binnen en buiten het concern, zoals het Rijk, provincie en regionale samenwerkingsverbanden.

Je draagt actief bij aan:

  • De verdere doorontwikkeling van Middelen en Control;
  • De ontwikkeling van relevante netwerken, binnen en buiten de organisatie;
  • De samenwerking en synergie binnen Middelen en Control;
  • De verdere professionalisering van de organisatie.


Vraag en aanbod
Als controller opereer je in een politiek-bestuurlijke context en de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur is klein. Als controller weet je effectieve werkwijzen toe te passen voor succes in deze omgeving. Je beschikt daarvoor over een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur aangevuld met relevante vervolgopleidingen. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met complexe bestuurlijke en organisatorische besluitvormingsprocessen. Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden. Je hebt tact, overtuigingskracht, bent omgevingsbewust en enthousiast en hebt een proactieve houding. Daarnaast heb je affiniteit met ontwikkelingen op het gebied van data en IT. Affiniteit met het werkveld van de betreffende cluster is een pré.

Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 5.984,- (schaal 13) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. 

Omschrijving afdeling
De afdeling Clustercontrol bestaat uit controlteams per cluster (uitvoeringsorganisatie). De leiding van een controlteam is in handen van de clustercontroller. We zijn voor het team Control Stadsontwikkeling en het team Control Maatschappelijke Ontwikkeling op zoek naar businesscontrollers die breed inzetbaar en bereid zijn ook ingezet te worden op andere portefeuilles.

Portefeuille SO/SI
De directie Stedelijke Inrichting bestaat uit de afdelingen Verkeer & Vervoer, Bouw- en woningtoezicht en Ruimte & Wonen. Als controller ben je betrokken bij de stevige beleidscomponent in deze domeinen, maar ook bij het verbeteren van de reguliere werkprocessen en bijv. implementatie van de Omgevingswet. Als businesscontroller ben je de kritische mee- en tegendenker en participeer je in relevante gremia.

Portefeuille MO/Jeugd
De directie Jeugd en Onderwijs ontwikkelt beleid op gebied van jeugdhulp en onderwijs. De opgave van de afdeling Jeugd is groot. De vraag naar jeugdhulp neemt nog steeds toe en de organisatie van de jeugdzorg is complex. Samen met de uitvoeringsorganisatie van het cluster moet instrumentarium worden ontwikkeld om de zorgkosten in de hand te gaan houden. Je werkt intensief samen met de businesscontrollers van o.a. Onderwijs en Wmo en hebt veel overleg binnen en buiten de gemeente (bijvoorbeeld Rijk en VNG).

Over de organisatie
Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt.

Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers?

Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.

Rotterdam.
Make it happen

Beschrijving Cluster
Middelen en Control wordt functioneel en hiërarchisch aangestuurd door de concerncontroller en valt direct onder de algemeen directeur. Hierdoor wordt onafhankelijk en eenduidige invulling en aansturing van control bereikt. De directie Middelen en Control ondersteunt en geeft onafhankelijk advies aan de organisatie bij het sturen, beslissen, beheersen en verantwoorden zodat doelen gerealiseerd kunnen worden met de beschikbare middelen

Middelen en Control bestaat uit de afdelingen Concerncontrol, Clustercontrol en Financial Audit. Middelen en Control beslaat daarmee een breed spectrum op controlgebied, van projectcontrol tot Financial Audit, van treasury tot controlteams binnen de clusters. Samen zijn de afdelingen verantwoordelijk voor het controlsysteem binnen het concern.

De ambitie is om een stap voorwaarts te nemen naar een beheerste organisatie met een integrale en kritische controlfunctie.

Contactgegevens
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen en je sollicitatie richten aan Sjaco Trouwborst (SO), tel. 010-2678211 of Has van den Hoven (MO), tel. 06-29075762. In je brief kun je aangeven naar welke portefeuille je voorkeur uitgaat. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Lizzy Noordberg, recruiter, te bereiken via tel. 06-14121254. Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

NB Herplaatsingskandidaten van de gemeente Rotterdam hebben bij gebleken geschiktheid voorrang op andere interne of externe sollicitanten, ongeacht in welke fase van de procedure zij solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgt een interne kandidaat de voorkeur boven een externe kandidaat.

Werken bij de gemeente Rotterdam vereist een verklaring omtrent gedrag.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De gemeente Rotterdam is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, Bepaalde tijd, 5-10 jaar, > 10 jaar, Controlling, Business Controller, Rotterdam, Overheid