Coördinator Financial Control Framework

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Coördinator Financial Control Framework
De interne beheersing naar een hoger plan tillen. De coördinatie voeren over het cluster dat ons overkoepelende financial control-framework ontwikkelt, beheert en monitort. En zorgen dat onze organisatie in control is en blijft. Het komt allemaal samen in jouw functie van coördinator. Vanuit Den Haag krijg jij de kans om voor de financiële beheersing van grote betekenis te zijn voor de Belastingdienst.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Jij bent onderdeel van de afdeling Interne Beheersing en Onderzoek, die dit jaar is ontstaan door de samenvoeging van twee teams. We zijn onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en monitoren van het overkoepelende financial control-framework (FCF), zowel voor de belasting- en premieontvangsten ((€ 270 miljard) als de apparaatkosten (€ 3 miljard). Jij coördineert de werkzaamheden van het FCF-cluster, een gedreven team van acht professionals die de ambitie hebben om de interne beheersing naar een hoger niveau te brengen en resultaten willen realiseren. Je bewaakt of we de doelen bereiken, signaleert tijdig eventuele problemen en stuurt bij waar nodig. Ook pak je zelf dossiers op.

Het FCF-cluster heeft een gevarieerd takenpakket, waartoe onder meer het opdrachtgeverschap richting de shared service organisatie Financieel en Managementorganisatie behoort. Dit onderdeel voert de financiële administratie. Ook zijn we verantwoordelijk voor het maken van de financiële verantwoordingen, het opdrachtgeverschap voor de financiële systeemaanpassingen en het beheer van het financieel governance-statuut. Daarnaast beheren jij en je collega’s van het FCF-cluster óók ons interne tax-control-framework. Want als Belastingdienst moeten we als werkgever en organisatie natuurlijk ook zelf aan de belastingwetten voldoen. Verder loopt er momenteel een transitieprogramma om het FCF en de financiële systemen (onder meer SAP) verder te ontwikkelen, mede met het oog op ons af te geven ‘in control-statement’. Kortom, de interessante uitdagingen liggen voor het oprapen! Kom jij onze organisatie versterken?

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je er samen met hét kompas van de Belastingdienst — de concerndirectie Control en Financiën — voor zorgt dat de organisatie ‘in control’ is. De komende jaren willen we hier nog veel verbeterstappen zetten.
 • Jouw afdeling Interne Beheersing en Onderzoek het aanspreekpunt is voor interessante organisaties als de shared service organisatie Financieel en Managementinformatie, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Financiën.
 • Je binnen de afdeling samenwerkt met een team van dertig gedreven professionals, bestaande uit vier clusters met ieder hun eigen primaire aandachtgebied.
 • Je de kans krijgt om bij te dragen aan verschillende ambitieuze transitieprogramma’s om de interne beheersing van de Belastingdienst op een hoger niveau te brengen.
 • Je in jouw functie een veelzijdig netwerk opbouwt: je sluit onder meer aan bij het periodiek inhoudelijk overleg over financiële beheersings- en verantwoordingsvraagstukken, zowel binnen de Belastingdienst als het ministerie van Financiën.

“De Belastingdienst is een belangrijke schakel in de financiering van activiteiten van het Rijk, provincies en sociale fondsen. Het ontwikkelen en beheren van een financial control-framework hiervoor kent aspecten die je nergens anders tegenkomt. Dat maakt mijn functie uniek en uitdagend.” Theo, senior adviseur financial control-framework bij de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en –denkniveau op financieel-administratief gebied.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante ervaring in een grote en complexe organisatie en hebt kennis van de beheersing van (geautomatiseerde) financiële processen.
 • Je bent een verbinder en hebt minimaal drie jaar ervaring in het coördineren van werkzaamheden van een team van hoogopgeleide en inhoudelijk sterk betrokken professionals.

Jouw competenties

 • plannen en organiseren
 • bestuurssensitiviteit
 • motiveren
 • samenwerken
 • netwerken

De afdeling - Concerndirectie Control en Financiën
De concerndirectie Control en Financiën (cd C&F) adviseert de directeur-generaal Belastingdienst en de directeuren van de dienstonderdelen over het budget, het uitvoerings- en handhavingsbeleid, de informatievoorziening, databeheersing en de bedrijfsvoering.

De organisatie - Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Jouw CV en motivatiebrief worden beoordeeld of je voldoet aan de gestelde functie-eisen.
 • Als dat het geval is, gaan we zo snel mogelijk met je in gesprek. Én het assessment voor deze functie wordt zo spoedig mogelijk, met jou in overleg, uitgevoerd. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. We sluiting de vacature zodra we een geschikte kandidaat hebben geselecteerd. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst
Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zoveel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de vacature?
Michaël van Diemen, Coördinator team interne beheersing/ DG Control
Contact via Whatsapp
06 - 21 00 07 64

Meer over de sollicitatieprocedure?
Maaike Lisser, Adviseur Werving & Selectie
Contact via Whatsapp
06 - 38 52 71 64


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, Bepaalde tijd, Audit, € 3.000 - € 5.000, 5-10 jaar, € 5.000 - € 7.000, Auditor, Controlling, Zuid-Holland, Controller, Overheid