Financieel Statenadviseur

Ben jij de financieel statenadviseur die waarde toevoegt aan ons politieke hart?

Provincie Zeeland te Middelburg is voor de Statengriffie op zoek naar een

Financieel Statenadviseur
Regulier, Vast | HBO/WO | Schaal 12 | 32 t/m 36 uur/week | Sluit: 16 januari 2022

Waarom - Werken bij de Statengriffie

De samenleving is steeds in beweging en de overheid beweegt mee. Werken voor de provincie Zeeland is uitdagend en dynamisch voor zowel bestuur als organisatie die zeer betrokken zijn bij de brede en ambitieuze strategische agenda. Deze agenda wordt steeds meer bepaald via opgavegericht werken aan maatschappelijke vraagstukken. Van buiten naar binnen denken en doen, vanuit strategische opgaven werken en meer samen met partners optrekken zijn hierbij kenmerkend.

In deze context schakelt de financieel statenadviseur tussen Provinciale Staten (PS), Gedeputeerde Staten (GS), Statengriffie en ambtelijke organisatie. De Statengriffie valt rechtstreeks onder Provinciale Staten en kenmerkt zich door veelvormig opdrachtgeverschap. De Statengriffie is een zelfstandige organisatie die functioneert naast de organisatie van Gedeputeerde Staten. De Statengriffie opereert onafhankelijk in een politiek gevoelig, zowel bestuurlijk, maatschappelijk als ambtelijk complex krachtenveld en netwerk.

Ons team
Het Statengriffie team bestaat naast de Statengriffier uit vier statenadviseurs (waarvan twee tevens 1e respectievelijk 2e plv statengriffier), drie commissiegriffiers, een communicatiemedewerker en twee secretarieel medewerkers. Het team adviseert en ondersteunt Provinciale Staten bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid en de verbinding met de samenleving.

Onze missie
We zijn als Statengriffie verantwoordelijk voor het regisseren van de besluitvormingsprocessen binnen Provinciale Staten en borgen de kwaliteit van het democratische besluitvormingsproces. Dit doen we door een grondige voorbereiding van alle commissie- en Statenvergaderingen, alsook door (strategisch) advies te geven op verschillende terreinen zoals de planning en control cyclus en de toepassing en naleving van financiële regelingen voor politieke ambtsdragers (o.a. de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning). Ook organiseren we informatiebijeenkomsten, werkbezoeken en andere activiteiten.

Onze ontwikkelopgave
Als Statengriffie werken we momenteel aan een doorontwikkeling van onze twee kerntaken: strategische advisering en dienstverlening. Het gaat onder meer om een integrale ontsluiting van informatie, beheer en archivering van de besluitvormingsprocessen en procedures en de naleving van financiële regelingen voor politieke ambtsdragers in digitale applicaties. Daarin willen we de basis op orde hebben en onze werkwijzen aanpassen.  Dat vraagt om een uitstekend advies- en denkvermogen, kennis van zaken en affiniteit met digitale toepassingen. In dat kader zoeken we een ervaren financieel statenadviseur/2e plaatsvervangend (plv) statengriffier.

Dus ben jij een ervaren financieel (strategisch) adviseur met digitaal informatie talent, werk je graag samen met anderen in een politiek bestuurlijk dynamische omgeving en wil je de vergaderingen van Statencommissies waaronder de Auditcommissie mede tot een succes maken? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Wat je gaat doen als financieel statenadviseur:
Een greep uit jouw takenpakket:

Financieel (strategische) advisering:

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd over complexe onderwerpen en besluitvormingsprocessen en de totstandkoming van de agenda, de behandelwijze van stukken, werk- en overlegvormen en ter beschikking staand instrumentarium (financiële regelingen, moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, onderzoeken).
 • Je faciliteert en bewaakt de kwaliteit van informatie en statenvoorstellen, geeft inhoudelijk advies en verzorgt de organisatorische en logistieke voorbereiding en afhandeling van het vergader- en besluitvormingsproces rondom de planning en control cyclus.
 • Ook adviseer je statenleden en commissieleden over de financiële regelingen voor politieke ambtsdragers waaronder de toepassing en naleving van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en controleer je de uitvoering hiervan. 
 • Daarbij bewaak je proactief de gestelde termijnen voor het aanleveren van informatie en stukken en de opvolging van kaders en toezeggingen.
   

Digitale doorontwikkeling & financiële regelingen:

 • Het vormgeven aan de doorontwikkeling van een integrale digitale ontsluiting van deze informatie hoort ook tot jouw takenpakket, dus het advies over en ontsluiting, beheer en archivering van de besluitvormingsprocessen en procedures in het kader van de planning en control cyclus en de toepassing en naleving van financiële regelingen voor politieke ambtsdragers (zoals de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning).
 • Eenzelfde advisering (inhoudelijk, procesmatig, organiserend) biedt je bij de voorbereiding en afhandeling van activiteiten en bijeenkomsten die kennis en inzicht van statenleden en commissieleden rondom de planning en control cyclus en de toepassing van politiek-bestuurlijk instrumentarium vergroten en het besluitvormingsproces in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld ondersteunen.
   

Onderzoek:

 • Daarnaast geef je als het nodig is uitvoering aan onderzoek vanuit de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten.
   

Hoe je te werk gaat:
Je werkt als financieel statenadviseur onder leiding van de Statengriffier en incidenteel als 2e plaatsvervanger in een dynamisch politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld voor de 39 leden van Provinciale Staten en adviseert en ondersteunt Statencommissies. Ook de Auditcommissie valt hieronder. Binnen het team ben jij de financieel deskundige, maar we springen gemakkelijk voor elkaar in waar nodig. Dat geeft je volop kansen in inhoud en functie.

Doordat je jouw financiële, bedrijfskundige en bestuursrechtelijke kennis inzet om Provinciale Staten en de leden van Statencommissie(s) helder te adviseren op financieel (strategisch) gebied, draag je bij aan een helder besluitvormingsproces op complexe werkvelden.

Specifiek sta je in voor de besluitvormingsprocessen en procedures in het kader van de planning en control cyclus en sta je in voor de toepassing en naleving van financiële regelingen voor politieke ambtsdragers. Denk hierbij aan de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Je geeft hierin verder vorm aan de doorontwikkeling van onze integrale advisering, informatieontsluiting, beheer en digitale archivering.

Je volgt en vernieuwt hierbij de beleidslijnen, spelregels en procedures die we binnen de Statengriffie met elkaar hebben afgesproken en voelt je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de financieel (strategische) advisering, organisatorische ondersteuning en digitale communicatie, informatieontsluiting, beheer en archivering die we bieden.

Je coördineert de inhoudelijke, organisatorische en logistieke voorbereiding en afhandeling van vergaderingen, houdt de informatiestromen op orde, beantwoordt vragen van statenleden en commissieleden en lost knelpunten op. Je wisselt hierbij informatie uit en geeft (algemene) organisatorische en inhoudelijke toelichting.

Je legt verantwoording af over de kwaliteit van je werk aan de Statengriffier. Daarbij heb je natuurlijk contact met je directe collega’s in de Statengriffie, leden van Provinciale Staten en Statencommissies, maar ook met Gedeputeerden, medewerkers uit de ambtelijke organisatie en externe partijen.

Wie we zoeken:

 • Je hebt ervaring met financieel adviseren in het openbaar (decentraal) bestuur en weet als geen ander hoe belangrijk een goed financieel strategisch advies is in een politiek bestuurlijk dynamisch speelveld.
 • Je hebt een voltooide relevante HBO of WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van finance & control, bedrijfseconomie, bedrijfskunde of accountancy.
 • Je hebt ruime ervaring met en kennis van (overheids)financiën, bestuursrecht, relevante wet- en regelgeving (waaronder provinciewet, BBV en WGR) en financiële processen bij de overheid.
 • Je weet welke ontwikkelingen er op dit gebied zijn en je kunt deze kennis inzetten om processen te coördineren, bewaken, evalueren en verbeteren en de voorlichting en advisering hierover aan Statenleden te optimaliseren.
 • Vanwege de snelle veranderingen in digitale communicatie, ontsluiting, beheer en archivering van informatiestromen is werkervaring op het gebied van financieel informatiemanagement een pluspunt.
 • Omdat je gewend bent om met digitale vergader-, zaak- en financiële managementsystemen en procesapplicaties te werken (bijvoorbeeld iBabs, Adobe, Zaaksysteem, Unit4Financial, Civision, SAP) maak je je nieuwe processen/systemen snel eigen en lukt het je vernieuwingen door te voeren. Ervaring met bovengenoemde systemen is niet vereist.
 • Je begrijpt dat het essentieel is dat de advisering over en de organisatie van de besluitvorming rondom de planning en control cyclus & de toepassing en naleving van de financiële regelingen voor politieke ambtsdragers (zoals de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning) door statenleden vlekkeloos en soepel verloopt.
 • Hiervoor gebruik je jouw klantgerichtheid, organisatiesensitiviteit en inlevingsvermogen, kan je je verplaatsen in de positie van volksvertegenwoordiger en heb je een goed ontwikkelde antenne voor politiek bestuurlijke verhoudingen en (tegengestelde) belangen die daarbinnen spelen.
 • Daarnaast ga je nauwkeuring en analytisch te werk en ben je resultaatsgericht. Door je heldere communicatie en het feit dat jij snel kunt schakelen tussen de werkzaamheden en prioriteiten weet te stellen maken van jou een goede financieel statenadviseur.
 • Je houdt je vak bij, volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en bent op die manier niet alleen op proces en inhoud, maar ook in organisatie de ervaren waardevolle financieel statenadviseur en dienstverlener naar wie wij op zoek zijn..
 • Ben je bekend met de verschillende beleidsterreinen en de maatschappelijke opgaven van Zeeland? Dan is dat zeker een pluspunt.
 • Goed om te weten: de vaste vergaderdag van Provinciale Staten is vrijdag.

 

Wat bieden we jou aan?
Een baan waarin jij als financieel statenadviseur/2e plv statengriffier een verschil maakt voor de Provinciale Staten van Zeeland. Bij het uitvoeren van je taken doe je verdere ervaring op en breid je je kennis uit. Het gaat om een combinatie van theorie, praktijk, zelfstudie en eigen inbreng in de complexe (financiële) wereld van de publieke sector.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een dienstverband aan van 32-36 uur per week (0.88 - 1 fte). Jouw standplaats is Middelburg.

De provincie Zeeland werkt met opdrachten. Het gaat hier om een opdracht voor een periode van 5 jaar met optie voor verlenging.

De arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk aangegaan voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 4.094 en € 5.827 (schaal 12) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een Individueel Keuze Budget (IKB) en opleidingsmogelijkheden.

Het inwinnen van referenties, een ontwikkelassessment en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure.

Hoe solliciteren?
Interesse? Klik hieronder op de knop ‘Solliciteren’, vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en motiveer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot maandag 17 januari 2022.

Vragen over de inhoud? Statengriffier Flora van Houwelingen, E: fj.v.houwelingen@zeeland.nl of Statenadviseur Financiële Zaken/2e Plv Statengriffier/ Simon de Visser, E: s.de.visser@zeeland.nl beantwoorden ze graag.

Je kunt erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.

De gesprekken vinden donderdag 27 januari 2022 plaats.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden:
Financieel Adviseur, Finance, Financieel.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, Fulltime, HBO, 5-10 jaar, € 5.000 - € 7.000, Controlling, Zeeland, Financieel Adviseur, Overheid