Registeraccountant Douane Arnhem of Enschede

Registeraccountant Douane Arnhem of Enschede

Douaneregiokantoor Arnhem bevordert onder meer de compliance van bedrijven in de regio met betrekking tot het afdragen van rechten. Daarbij stellen we de klant centraal met zo min mogelijk administratieve en toezichtlast. Jij voert hier als registeraccountant zelfstandig administratieve controles uit bij bedrijven.

Dit doe je bij de Douane
Je werkt in een volledig digitale omgeving waarin je focust op systeem- en gegevensgerichte onderzoeken. Het kan gaan om vergunnings- of risicogerichte controles. Daarbij zijn meerdere specialismen betrokken. En automatisering en innovatie spelen een belangrijke rol. Bij je onderzoeken heb je oog voor het politiek-bestuurlijke werkveld waarin je opereert.

Ook ben je controleleider en geef je als begeleider richting en sturing aan collega’s die bijdragen aan de administratieve onderzoeken. Jouw (regie op deze) controles zijn de bouwstenen van zorgvuldige en onderbouwde auditrapporten waar de ontvangers – variërend van midden- en kleinbedrijven tot grote multinationals – mee aan de slag kunnen. Eventueel treed je handhavend op. Je hebt een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen kwaliteit, productie en uniformiteit. Proactief signaleer je daarbij zaken die beter kunnen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je een rol van betekenis speelt in de verdere opbouw en professionalisering van Douane Nederland.
 • Je dagelijks aan de slag gaat in een politiek-bestuurlijke en continu sterk veranderende omgeving.
 • Je volop de gelegenheid krijgt om je te blijven ontwikkelen, je vakkennis in het vakgebied op peil te houden en met in- en externe opleidingen je PE-punten te behalen.


“Mijn klanten zijn heel verschillend en hetzelfde geldt voor het speelveld waarin ik opereer; dat is heel divers. De ene keer verdiep ik me in de AO/IB van een onderneming en de andere keer spit ik een aangifte door van een multinational óf van een organisatie met bijvoorbeeld maar twee medewerkers.” Rowena, registeraccountant bij de Douane.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je bent registeraccountant en staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
 • Je hebt actuele ervaring met systeem- en gegevensgerichte controles.
 • Je hebt affiniteit met logistieke processen en beschikt bij voorkeur over kennis van Douanewetgeving.
 • Je kunt zowel in woord als geschrift helder communiceren in het Nederlands.


Jouw competenties

 • analyseren
 • besluiten nemen
 • klantgerichtheid
 • plannen en organiseren
 • samenwerken


De afdeling - Douane
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De organisatie - Douane
Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Bijzonderheden
Geef in je motivatiebrief aan naar welke werklocatie je voorkeur uitgaat:

 • Regiokantoor Arnhem werklocatie Arnhem
 • Regiokantoor Arnhem werklocatie Enschede

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Als dat het geval is dan vindt zo snel mogelijk in overleg het selectiegesprek plaats.
 • Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst en Douane die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Douane zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst
Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zo veel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de vacature?
Wieger Labberté, adviseur Werving & Selectie
06 - 11 59 36 74

Meer over de sollicitatieprocedure?
Wieger Labberté, adviseur Werving & Selectie
06 - 11 59 36 74


Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Fulltime, Accountant, Bepaalde tijd, Parttime, HBO, 5-10 jaar, Controlling, Financiele Administratie, Gelderland, Overheid