Senior IT-auditor Douane Breda

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Senior IT-auditor Douane Breda

Douaneregiokantoor Breda zorgt onder meer voor het bevorderen van compliance en het beheer van douanevergunningen. Als senior IT-auditor breng jij hierbij de risico’s van IT-systemen van logistieke bedrijven in kaart. Zodat ze met betrouwbare en veilige systemen voldoen aan de voorwaarde om in business te zijn.

Dit doe je bij de Douane
Cybersecurity is een voorbeeld van een risicogebied waar jij je met IT-audits op richt. Hoe hoger de risico’s, hoe uitgebreider jouw onderzoeken zijn tijdens onze controles bij met name complexe bedrijven. Niet alleen voor ons als Douane, maar ook voor de bedrijven zelf is het heel belangrijk om te kunnen vertrouwen op betrouwbare systemen. Het is aan jou om te beoordelen of de maatregelen die de bedrijven nemen van voldoende niveau zijn. Is dat niet het geval, dan is de kans groter dat onbevoegden toegang krijgen tot de systemen van onze klanten. In het uiterste geval trekken we dan de vergunningen van een bedrijf in.

Je focust je op systeemgerichte onderzoeken. Tegelijkertijd geef je sturing en richting aan collega’s die voornamelijk gegevensgerichte onderzoeken doen. Die onderzoeken vormen de bouwstenen van zorgvuldige en onderbouwde auditrapporten waar de ontvangers mee aan het werk kunnen. Naast jouw primaire taak denk je mee over de totaalaanpak van complexe onderzoeken en welke uiteenlopende rollen je collega’s daarin vervullen. Ook adviseer je het management gevraagd en ongevraagd over beleidsmatige vraagstukken. Met al je werkzaamheden draag je bij aan de regie die de afdeling Klantmanagement voert op het opbouwen, onderhouden en ontwikkelen van de relatie met bedrijven waarbij de klant centraal staat en een passende behandeling krijgt met zo min mogelijke administratieve en toezichtlast.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je bijdraagt aan de veiligheid en concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.
 • Je dagelijks aan de slag gaat in een politiek-bestuurlijke en continu veranderende nationale én internationale omgeving.
 • Je een belangrijke rol speelt in de verdere opbouw en professionalisering van Douane Nederland.
 • Je met je werk bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied Toezicht in het algemeen en het IT-auditbeleid en -vakgebied in het bijzonder.


“Als senior IT-auditor beoordeel ik de maatregelen die klanten nemen om risico’s in de IT te verkleinen. Ik vind het erg leuk om zo bij internationale logistieke bedrijven betrokken te zijn. Enerzijds behartig ik de belangen van Douane, anderzijds draag ik bij aan een zo optimaal mogelijk logistiek proces.” Leo Alewijnse, senior IT-auditor bij de Douane.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt een wo-masterdiploma in een voor de functie relevante richting.
 • Je staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Orde van Register IT-Auditors (NOREA) én als registeraccountant in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA).
 • Je hebt actuele en aantoonbare werkervaring met audittools.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het coachen en begeleiden van IT-auditcollega’s.
 • Je beheerst de Engelse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift.


Jouw competenties

 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren


De afdeling - Douane
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De organisatie - Douane
Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vindt zo snel mogelijk het selectiegesprek plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst en Douane die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Douane zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst
Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zo veel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden


Meer over de vacature?
Wieger Labberté, adviseur Werving & Selectie
06 - 11 59 36 74

Meer over de sollicitatieprocedure?
Wieger Labberté, adviseur Werving & Selectie
06 - 11 59 36 74


Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Fulltime, Bepaalde tijd, Audit, 5-10 jaar, Auditor, Noord-Brabant, Overheid