Projectleider Rechtmatigheid

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

(Sluitingsdatum: 03-09-2021 om 17:00 uur) Als projectleider ben je onder andere voorzitter werkgroep implementatie en ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een integrale risicobeoordeling inclusief richtlijnen voor het gestructureerd zichtbaar vastleggen van uitgevoerde controles.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.


Functieomschrijving

 

Startdatum:01-10-2021
Einddatum:30-6-2022   | 
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:16
Sluitingsdatum: 03-09-2021 om 17:00 uur

 

Met ingang van het verslagjaar 2022 moet het College van burgemeester en wethouders (college) in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. Deze verantwoording gaat na een wetswijziging deel uitmaken van de jaarrekening. Voor de implementatie van deze wettelijke taak is een plan van aanpak opgesteld.

De gemeente ’s-Hertogenbosch kent een organisatiemodel met zes sectoren. De processen die onderdeel uit gaan maken van de genoemde verantwoording vinden plaats in deze sectoren. Voor de invoering is een werkgroep opgericht met deelnemers van de diverse betrokken gemeentelijke sectoren. De afdeling Financiën levert hierbij de projectleider. De werkgroep is momenteel bezig om voor de processen die “in scope” zijn, een risico-inschatting te maken. Daarnaast worden deze processen gekoppeld aan het normenkader en de genomen interne beheersingsmaatregelen, waarna de controleplannen worden opgesteld.
 

Je hebt inhoudelijke kennis van het vakgebied administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB).
Uitgangspunt voor het afleggen van de verantwoording is een goed werkend systeem van AO/IB, waarbij toetsing door middel van verbijzonderde interne controle tot een minimum wordt beperkt. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zo’n systeem en daarom ook altijd ook een goedkeurende rechtmatigheidsoordeel van haar accountant.
De verplichting dat het college zelf verantwoording moet afleggen over rechtmatigheid grijpen we aan om:

-       een integraal framework voor (verbijzonderde) interne controle op te zetten;
-       controlewerkzaamheden te uniformering;
-       de vastlegging en traceerbaarheid van uitgevoerde controles te verbeteren.


Als projectleider ben je verantwoordelijk voor:

 • voorzitter werkgroep implementatie;
 • het opzetten van een integrale risicobeoordeling inclusief richtlijnen voor het gestructureerd zichtbaar vastleggen van uitgevoerde controles;
 • het opzetten van een integraal intern controleprogramma;
 • het toetsen van aangeleverde onderdelen door werkgroepleden;
 • toetsen van uitgevoerde controlewerkzaamheden door gemeentelijke sectoren;
 • in voorkomende gevallen sectoren ondersteunen bij het uitvoeren van de controlewerkzaamheden ihkv de rechtmatigheidsverantwoording;
 • opzetten en opstellen van integrale controlerapportage alsmede de vertaling daarvan in de jaarrekening (paragraaf bedrijfsvoering);
 • afstemming met onze accountant;
 • advies inzake de inrichting van de IC-functie binnen de organisatie.


Functie-eisen

 

 • HBO/WO opleiding;
 • Afgeronde opleiding tot registeraccountant. 
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider in een complexe organisatie;
 • Minimaal 2 jaar ervaring bij decentrale overheden;
 • Meer dan 3 jaar ervaring als projectleider;
 • Actuele kennis en ervaring met de 'toepassing' van rechtmatigheid bij gemeenten;
 • Ervaring met rechtmatigheidscontrole.
 • Ervaring met het opstellen van controle plannen;
 • Ervaring met het implementeren van veranderingen 
 • Werkervaring binnen gemeenten.

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Parttime, Detachering, HBO, 3-5 jaar, Administratief Medewerker, MBO, Financiele Administratie, Noord-Brabant, Overheid