Projectleider financiën Omgevingswet Wkb

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

(Sluitingsdatum: 03-09-2021 om 07:00 uur) De gemeente Utrecht is opzoek naar een Projectleider financiën Omgevingswet Wkb. Als projectleider ben jij in staat om het geheel te bezien en de (meerjarige) financiële gevolgen in kaart te brengen, om voorstellen te doen binnen de reguliere gemeente brede P&C-cyclus en om een bijdrage te leveren aan een duidelijk financieel proces. 
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.


Functieomschrijving

 

Startdatum: 27-09-2021
Einddatum: 01-04-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 03-09-2021 om 07:00 uur

 

Je taken zijn: 
Voor het kostenverhaal, nadeelcompensatie en legesverordeningen zijn collega’s betrokken om dit op te kunnen stellen. Als projectleider ben jij in staat om het geheel te bezien en de (meerjarige) financiële gevolgen in kaart te brengen, om voorstellen te doen binnen de reguliere gemeente brede P&C-cyclus en om een bijdrage te leveren aan een duidelijk financieel proces. Je leidt het projectteam, je zorgt voor een juiste aanpak/plan en zorgt voor tijdige oplevering van de producten. Waar nodig doe je ook uitvoerende werkzaamheden. Je werkt samen met de deelprogrammamanager, de projectleiders en het projectteam. Je draagt zorg voor afstemming met stakeholders en zorgt zo voor goede integrale voorstellen, waarbij de voorstellen op het gebied dienstverlening, de interne werkprocessen en de bekostiging goed op elkaar aansluiten.

Je functioneert in een complexe en dynamische omgeving. Er is landelijk nog beweging ten aanzien van de Wkb die financiële consequenties kunnen hebben. Daarnaast krijg je vanuit het project Werkprocessen ook voorstellen die momenteel uitgewerkt worden en in het financiële plaatje ondergebracht moet worden. Die hebben financiële gevolgen voor zowel initiatiefnemer, gemeente als de externe ketenpartners. Je ben nuchter en krijgt juist energie van het werken in zo’n dynamische omgeving.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Je leidt het projectteam financiën. Je coördineert/ stuurt de verschillende werkzaamheden t.a.v. kostenverhaal, nadeelcompensatie en leges. Waar nodig doe je uitvoerende werkzaamheden van financieel technische aard.
 • Je stelt integrale voorstellen op voor een sluitende (meerjarige) begroting, waarin de consequenties van de Ow/Wkb zijn opgenomen. Dit omvat ook de interne kostenverrekening tussen organisatieonderdelen. Dit gebeurt binnen de reguliere P&C-cyclus van de gemeente.
 • Je zorgt voor goede samenwerking tussen de relevante projecten in dit programma. Daarvoor maak je zowel interne als externe goede samenwerkingsafspraken.
 • Je zorgt voor een duidelijk financieel proces waarbij leges, het kostenverhaal in anterieure overeenkomsten en nadeelcompensatie in elkaar vlechten.
 • Je maakt deel uit van het deelprogrammateam en bent aanwezig bij de bijeenkomsten.

Het project Financiën
Vanuit een gemeente brede blik op bekostiging moet worden geborgd dat de bedrijfsvoering van de Gemeente Utrecht op financieel gebied op orde blijft. Daarnaast worden de kosten die de gemeente maakt voor plannen van initiatiefnemers ook zoveel mogelijk bij deze initiatiefnemers in rekening gebracht/ verhaald. Hiertoe wordt gekeken naar aanpassing van het kostenverhaal, de planschadeverordening (nadeelcompensatie), de legesverordening en naar de gehele begroting van de gemeente. 

De doelen van het project zijn:

 • Een sluitende bekostiging van de initiatievenketen die aansluit bij de kaders, procedures en wensen, zoals die vanuit de Omgevingswet en de Wkb zijn opgelegd of gekozen. 
 • Duidelijkheid voor initiatiefnemers hoe de kosten verrekend worden.
 • Een duidelijk intern proces voor financiële beheersing.

Korte beschrijving speelveld 
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in werking. Met de implementatie hiervan beoogt de gemeente Utrecht de dienstverlening aan de initiatiefnemer te verbeteren door onder andere een kortere behandeltijd voor vergunningaanvragen, het aanbieden van een integraal omgevingsoverleg voorafgaand aan de aanvraag en een goed digitaal loket met een vergunning-check. Beleid, regels en uitvoering worden steeds meer in samenhang opgesteld, waardoor het uitvoerbaarder en begrijpelijker wordt. 

Om dit mogelijk te maken heeft Utrecht een programmaorganisatie voor de Ow/Wkb opgezet, waar nieuwe producten en werkwijzen worden ontworpen. Dit wordt in de diverse deelprogramma’s opgepakt, een daarvan is het deelprogramma ‘Keten van Initiatief tot Ingebruikname’. Dit deelprogramma bevat de volgende projecten: Dienstverlening, Werkprocessen, Commissie omgevingskwaliteit en Financiën. Voor het project Financiën zoeken wij een projectleider.


Functie-eisen

 

 • Afgeronde Hbo-opleiding, met voorkeur financieel of economisch;
 • Ervaring in het leiden van projecten;
 • Je hebt minimaal 3, maar bij voorkeur 5 jaar werkervaring bij lokale overheid;
 • Je hebt minimaal 1, maar bij voorkeur 5 jaar werkervaring met de Gemeentelijke P&C cyclus;
 • Je bent op hoofdlijnen bekend met de Omgevingswet en de Wkb;
 • je hebt kennis/ervaring op het gebied van: Leges, Anterieure overeenkomsten, Nadeelcompensatie;

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Parttime, Detachering, HBO, 3-5 jaar, MBO, Consultancy, Utrecht, Financieel Manager, Overheid