Projectcontroller

(Sluitingsdatum: 23-07-2021 om 09:00 uur) Als projectcontroller ben je onder andere verantwoordelijk voor het aanleveren van tijdige, juiste en volledige informatie aanleveren ten behoeve van de periodieke rapportages voor de stuurgroepen en de lijnverantwoording.  Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het signaleren en rapporteren van risico's.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.


Functieomschrijving

 

Startdatum:01-10-2021
Einddatum:30-09-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:36
Sluitingsdatum:  23-07-2021 om 09:00 uur

 

De sector Huisvesting is belast met de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan 2013-2025 (SHP). De uitvoering van het SHP is gedurende de looptijd (2013-2025) een bijzondere taak binnen het PolitieDienstenCentrum (PDC).

Vanwege de hoeveelheid, aard en omvang van de projecten is het noodzakelijk hier sturing en monitoring op in te richten. Extra capaciteit is aangetrokken om de rol van projectcontrol in te richten. Deze medewerkers hebben als taak het ontwerpen en onderhouden van project-, portefeuille- en programmadashboards. Dit start al bij de voorbereidingen om te komen tot een projectopdracht en businesscase. Het doel is om samen met de afdeling projectmanagement en de afdeling Programmeren van de sector Huisvesting de projectenportefeuille in control te brengen en te houden.

Doelstelling
Op de ongeveer 100 lopende projecten met een viertal projectcontrollers, control optimaliseren en onderhouden. Dit zodat de afwijking op de jaarlijkse prognose binnen de bandbreedte blijft, dat risico`s vroegtijdig worden gesignaleerd en gerapporteerd. En tevens dit, zodat de voorspelling op portfolio niveau betrouwbaar is.

Verantwoordelijkheden
Tijdige, juiste en volledige informatie aanleveren ten behoeve van de periodieke rapportages voor de stuurgroepen en de lijnverantwoording. Signaleren en rapporteren van risico`s. Tijdige aanlevering van prognoses per project qua investeringen en exploitatie tbv het financieel model (maandelijks). Juiste inrichting van de projectadministratie per project.

Projectmanagement is verantwoordelijk voor de GOTIK(R) beheersingselementen. Projectcontrol wordt ingericht om binnen deze elementen de informatie beschikbaar te stellen aan de projectmanager zodat er een stevige basis ontstaat voor sturing en advies. Daarnaast informeren de projectcontrollers het MT HV via team programmeren en de stuurgroepen over de voortgang en status van alle projecten. De functie heeft een duidelijk onafhankelijk karakter. De projectcontroller speelt een belangrijke rol in het beoordelen van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van gegevens. Dit geeft meer inzicht in het proces waardoor grip en inzicht komt in het project en daarmee de beheersbaarheid van de projecten.

 

 • Ten behoeve van projectmanager: bewaken dat de projectdoelstellingen gerealiseerd worden door het proactief managen van de aspecten tijd (planning), geld (budget), scope, risico's en organisatie;
 • Verzorgen van periodieke financiële- en management voortgangsrapportages, inclusief accurate capex-cashflow planningen ten behoeve van Treasury;
 • Regisseren van de AO/IC projectorganisatie, inrichten van specifieke projectmandatering o.b.v. best practice; oog voor implementatie van verbeteringen in processen, procedures en controlesystemen;
 • Periodieke bijdrage aan Planning & Control werkzaamheden van de sector huisvesting zoals perioderapportage, cash-flow prognose, (meerjaren) forecasting/ budgettering;
 • Borgen van compliance met financieringsdocumentatie gedurende de bouwtijd van het project waaronder bankgaranties.

Contacten

 

 • Projectleiders;
 • Coördinatoren projectleiders;
 • Team Programmeren binnen de sector huisvesting (bsuiness control, analisten, planners, etc);
 • Financiële uitvoerings organisatie (FUO);
 • Afdeling inkoop;
 • Afdeling ICT;
 • Afdeling ruimte management (assetmanagers, vastgoed ontwikkeling etc);
 • Technisch Beheer.

 


Functie-eisen

 

 • HBO opleiding;
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met projecten en projectcontrolling;
 • Werkervaring met vastgoed projecten;
 • Werkervaring met financieringsvraagstukken;
 • Werkervaring binnen overheid;
 • Werkervaring met Prince2 methodiek.

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Fulltime, Detachering, HBO, 3-5 jaar, MBO, Financiele Administratie, Rotterdam, Financieel Adviseur, Overheid