Concern-, business- of beleidscontroller Douane

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Concern-, business- of beleidscontroller Douane

Functieomschrijving

“Ik richt me op het snijvlak van strategie, sturing en verantwoording met langere tijdslijnen. Tegelijkertijd werk ik met collega’s binnen de organisatie samen aan specifieke dossiers die om directe aandacht vragen. Die afwisseling, dat geeft me energie!” Arnold Quak, controller bij de Douane.

Programmadirectie Control
Sinds 1 januari 2021 is er het nieuwe directoraat-generaal Douane. Belangrijk onderdeel daarvan is de programmadirectie Control, die nu in oprichting is. Voor de komende drie jaar wordt de programmadirectie gepositioneerd onder de directeur-generaal (DG) Douane.  Jou wacht de uitdaging om samen met twintig nieuwe collega’s onze directie mede vorm te geven. Dat kun je doen in de rol van concern-, beleids- óf businesscontroller. En op die plek die het beste past bij de aandachtsgebieden die jij beheerst. Naar welke rol jouw voorkeur ook uitgaat, je bouwt én houdt ondertussen onze winkel open en de schappen gevuld. Je opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering, en schakelt moeiteloos tussen operationele en strategische opgaven. Wat jouw job extra mooi maakt: je gaat aan de slag in de dynamiek van een spannende toezicht- en handhavingsorganisatie die beeldbepalend is voor de buitengrenzen van Europa.

Als programmadirectie Control zijn we de hoeder van het douanebudget en de regisseur van de planning-en-controlcyclus. Wij zijn het aanspreekpunt voor de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Financiën, voor de Inspectie Rijksfinanciën, de eigenaar én de opdrachtgever. Bovendien zijn we kaderstellend op het gebied van financiën, en verantwoordelijk voor financial control, interne beheersing en externe verantwoording. Gevraagd en ongevraagd adviseren we de directeur-generaal van de Douane en de directeuren van de afdelingen en regio’s over het uitvoerings- en handhavingsbeleid, de informatievoorziening, databeheersing en de bedrijfsvoering. We zorgen voor de juiste checks and balances binnen de organisatie en borgen die. En met een analytisch-kritische en onafhankelijke blik zorgen we ervoor dat het directieteam van de Douane goed onderbouwde besluiten neemt.

Op welke van de volgende controlgebieden ga jij de uitdaging aan?

Businesscontrol
Als businesscontroller focus je op het challengen van de business en zorg je ervoor dat wat is toegezegd, wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd overzie je de consequenties op het niveau van Douane Nederland en lever je een actieve bijdrage om dit verder te brengen. Als strategische gesprekspartner voor de directeur van een directie beheers je de juiste balans tussen adviseren en kritisch beoordelen. Of het nu gaat om onderwerpen als het inzetten van meer douaniers, speurhonden en technologie, of het werken in de logistieke stroom van Nederland: jij bent de positief-kritische adviseur en toetser op de doelmatigheid en doeltreffendheid van alles wat er in de business van de Douane gebeurt.

Informatie Voorziening- en ketencontrol
Als specialist focus je specifiek op de Informatie Voorziening (ICT) programma’s en -projecten en het portfolioproces waarin (strategische) keuzes worden gemaakt over door te voeren Informatie Voorziening-wijzigingen voor de directies van de Douane. Daarbij signaleer je risico’s, adviseer je (on)gevraagd over het behalen van doelen en resultaten, en draag je bij aan de efficiënte uitvoering van de planning-en-controlcyclus. Je richt je op de langetermijndoelstellingen én hebt oog voor de continuïteit van de Informatie Voorziening-ondersteuning. Ook ben je betrokken bij de inhoudelijke productie van agile-gestuurde ontwikkelketens en de borging van de informatievoorziening vanuit toeleveranciers. Je hebt zicht op de financiering en verantwoording van grote ICT-projecten en programma’s en werkt nauw samen met de coördinerend businesscontroller op het Informatie Voorziening-deelgebied.

Planning-en-controlcyclus
De planning-en-controlcyclus: een van de belangrijke processen binnen de Douaneorganisatie. Als programmadirectie regisseren en coördineren we deze cyclus. Daarbij vertalen we de strategische ontwikkelingen, de veranderingen vanuit onze opdrachtgevers, en politieke toezeggingen door in plannen, gericht op uitvoerbare doelstellingen. We maken een koppeling met het begrotingsproces en beschouwen het geheel in samenhang. Dat is de basis voor de interne stuur- en de (externe) verantwoordingsinformatie. Als controller begeleid je het proces, geef je adviezen, en zie je erop toe dat het binnen de gegeven of te ontwikkelen kaders verloopt.

Interne beheersing
De administratieve organisatie is een belangrijke basis waarbinnen de lijnorganisatie haar taken en verantwoordelijkheden waarmaakt. Als controller zie je er samen met je collega’s op toe dat deze organisatie meebeweegt met de verantwoordelijkheden. En aansluit op de derde verdedigingslinie, zoals de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en de Europese Toezichthoudende Autoriteiten. Je richt je als coördinator en adviseur op interne controles en beheersing en monitort de voortgang van verbeteringen. Ook ben je betrokken bij de formele verslaglegging, zoals het jaarverslag en de verantwoording naar opdrachtgevers.

Word jij de nieuwe collega van Arnold? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma in de richting economie, bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als controller of in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als adviseur op directieniveau.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van businesscontrol, logistieke processen, handhavings- of toezichtorganisaties en het snijvlak tussen uitvoering en beleid bij de Rijksoverheid.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.


Jouw competenties?

 • bestuurssensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • motiveren


Herken jij jezelf ook hierin?
Als ervaren controller geef je het goede voorbeeld vanuit jouw vakgebied. Je stroopt je mouwen op en klaart de klus op een intelligente manier. Daarbij houd je rekening met de kleine afstand tussen je eigen directie, het managementteam van de Douane en de ambtelijke top van het ministerie. Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, en verliest geen termijn of project uit het oog. Jouw collega’s worden blij van je enthousiasme, tact, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. Als teamspeler kun je jouw werkstijl probleemloos aanpassen aan verschillende situaties in een dynamische en politiek-gevoelige omgeving. Daardoor kom je altijd met het juiste, effectieve advies. En jouw helikopterview, positief-kritische instelling en vermogen om te anticiperen, maken je toegevoegde waarde nóg groter. Bovendien kun je als geen ander informatie verwerken en analyseren. Je werkt oplossingsgericht, kunt hoofd- van bijzaken scheiden en houdt duidelijk grip op de voortgang van je werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau:
schaal 13
Salarisomschrijving: In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris: Min €4.281,- - €6.419,- (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week: 32
Maximum aantal uren per week: 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

De afdeling - Directie Douane
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Tot en met 31 december 2020 behoorde de Douane tot de Belastingdienst. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • De vacature staat gedurende zes weken open. De gesprekken vinden op drie momenten plaats.
 • In week 24, week 26 en week 28 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.
 • Bij voldoende geschikte reacties, sluit de vacature eerder.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Sollicitatieprocedure

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Selectiegesprek
 4. Assessment
 5. Voordracht kandidaten
 6. Arbeidsvoorwaarden


Meer over de sollicitatieprocedure?
Hanneke Richardson, adviseur Werving & Selectie
06 - 11 14 99 36

Meer over de vacature?
Aernout Korff de Gidts, Manager
06 - 51 45 02 77


Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Fulltime, Bepaalde tijd, 3-5 jaar, € 3.000 - € 5.000, € 5.000 - € 7.000, Controlling, Business Controller, Zuid-Holland, Controller, Overheid