Business Controller Budgetbewaking

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

(Sluitingsdatum: 15-04-2021 om 09:00 uur) De opdracht is gericht op het analyseren van het jaarlijkse onderhoudsbudget waarbij de doelstelling is om uiteindelijk te komen tot concrete verbetervoorstellen die ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van de uitgaven jaarlijks onderhoud en het toetsen van beheerplannen in relatie tot realisatie.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.


Functieomschrijving

 

Startdatum:10-05-2021
Einddatum:10-08-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:28-32
Sluitingsdatum: 15-04-2021 om 09:00 uur

 

De opdracht is gericht op het analyseren van het jaarlijkse onderhoudsbudget waarbij de doelstelling is om uiteindelijk te komen tot concrete verbetervoorstellen die ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderdelen uit de opdracht.

Analyse uitgaven jaarlijks onderhoud
Jaarlijks is er sprake van bijna 9 miljoen euro aan jaarlijks onderhoud. Er dient een analyse gemaakt te worden over de verschillende budgetten i.r.t. de daadwerkelijke uitgaven. Hierbij dient vastgesteld te worden in hoeverre de uitgaven matchen met de vastgestelde beheerplannen. Denk hierbij aan zaken als: welke uitgaven zijn niet gepland, welke trend is te detecteren uit de uitgaven (onder- en overschrijdingen). Tot slot zal gekeken moeten worden naar de planbare versus niet planbare uitgaven.

Analyseren inrichting budgetten, definities en komen tot een verbetervoorstel
Er zijn in de financiële administratie ongeveer 30 budgetcodes waar budgethouders hun kosten rondom het Jaarlijks Onderhoud op kunnen boeken. De huidige inrichting biedt te weinig inzicht in de feitelijke uitgaven. Zo is er onvoldoende inzicht in planbare en niet planbare uitgaven. Daarnaast dient inzicht verkregen te worden in de huidige budgetposten, missende posten, inclusief definitie van het budget (wat valt er wel/niet onder). Ook dient er een verbetervoorstel opgesteld te worden voor een eenduidigere inrichting in de budgetstructuur. 

Toetsen beheerplannen in relatie tot realisatie (verantwoording)
Bureau wegen en vaarwegen heeft voor het jaarlijks onderhoud en beheer voor diverse thema’s beheerplannen vastgesteld. In het beheerplan staat aangegeven welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden (in het betreffende jaar) en welke kosten hier tegenover staan. Er is echter onvoldoende de koppeling gemaakt tussen beheerplannen en de geleverde prestatie (en daaruit voortkomende uitgave). Er zal dan ook een analyse gemaakt moeten worden van de beheerplannen in relatie tot de geleverde prestatie(s) om te toetsen in hoeverre de beheerplannen ook zijn gerealiseerd / waar de uitgaven afwijken t.o.v. de realisatie in zowel onder-als over uitputting. Verder wordt er gevraagd om met een voorstel te komen om de beheerplannen meer in te richten vanuit P X Q waardoor aan de voorkant al direct inzicht is de te leveren prestatie(s) en hier ook op gestuurd kan worden.

Verbetervoorstel rondom budgetsturing en bewaking
Op basis van de analyses komen tot een voorstel waarmee er met de huidige middelen een betere budgetsturing en bewaking kan worden uitgevoerd. Denk hierbij aan rapportages als ook aan procesafspraken en extra checks & balances. Tot slot dient ook gekeken te worden naar de mens/processen kant waarbij getoetst zal moeten worden in hoeverre er een betere relatie gelegd kan worden tussen de budgetverantwoordelijke(n), prestatieverklaarders (die op budgetten kunnen boeken) en het daarvoor ingerichte proces.

Organisatie
De provincie Flevoland is de jongste en tevens snelst groeiende provincie van Nederland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). De opdracht zal plaatsvinden voor het Bureau Wegen & Vaarwegen


Functie-eisen

 

  • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Financial Accounting;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een (semi-) publieke organisatie in de afgelopen 5 jaar;
  • Werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een beheer en onderhoud afdeling binnen het civiele domein  (infrastructuur);
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het analyseren van begrotingen en de vertaalslag tussen de business en de financiële inrichting/administratie;
  • Werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het werken met Cognos en Coda (Unit4).

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Parttime, Detachering, 3-5 jaar, Financiele Administratie, Financieel Adviseur, Overheid