Lead Auditor

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.
(Sluitingsdatum: 16-04-2021 om 10:00 uur) Wij zijn op zoek naar een Lead Auditor. Jij beoordeelt de bedrijfsveiligheid, milieu prestaties- en aspecten van CZSK en de status ervan, voert (statistische) steekproeven uit en adviseert aan het (decentrale) management.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.


Functieomschrijving

Startdatum: 01-08-2021
Einddatum: 01-08-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 40
Sluitingsdatum: 16-04-2021 om 10:00 uur

Ministerie van defensie ik op zoek naar een Lead Auditor. 

Functie omschrijving en taken
1. Beoordeelt de bedrijfsveiligheid, milieu prestaties- en aspecten van CZSK en de status ervan door:

 • het adviseren van het Hoofd over strategische keuzes m.b.t. een auditbeleid, die zorgen voor een optimaal functioneren van bedrijfsveiligheid binnen CZSK;
 • het uitvoeren van documentstudies en risicoanalyses om vast te stellen welke audits minimaal noodzakelijk zijn;
 • het effectief sluiten van de Plan-Do-Check-Act cirkel ten aanzien van bedrijfsveiligheid, milieu prestaties- en aspecten en risico-management binnen CZSK door het opstellen, organiseren en doen uitvoeren van een auditprogramma en op zichzelf staande audits op basis van het auditbeleid, geïdentificeerde risico's en uitgevoerde ongevalsonderzoeken;
 • het statistisch analyseren of doen analyseren van de resultaten van audits en van gegevens uit incidentmeldingen;
 • het beoordelen van de noodzaak tot het uitvoeren van toezicht bij leveranciers ten aanzien van Bedrijfsveiligheid en vervolgens het hieraan uitvoering geven door de Defensie toezichtorganisaties;
 • het door middel van audits doen beoordelen of het veiligheids en milieu managementsysteem van CZSK effectief intern beleid is en het adviseren over maatregelen ter verbetering;
 • het doen uitvoeren van verificaties van (deel)producten en processen van de organisatie en het
 • doen controleren van (afname)tests;
 • het melden van de auditresultaten aan de organisatie en het verzorgen van de systematische beoordeling van de uitvoering van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over zorgaspecten t.a.v. bedrijfsveiligheid;
 • het informeren van CZSK door rapportages over de voortgang van audits;
 • het informeren van het Hoofd Stafbureau Veiligheid & Milieu m.b.t. de voortgang van het auditprogramma op basis van (tussen)rapportages.
 • Beoordelen of wordt voldaan aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving (compliance)

2. Voert (statistische) steekproeven uit door:

 • het uitkiezen van de omvang en de samenstelling van de populatie waarvan steekproeven worden genomen;
 • het uitkiezen van een methode voor het nemen van steekproeven;
 • het bepalen van de grootte van de te nemen steekproeven;
 •  het nemen van de steekproeven;
 • het verzamelen, beoordelen, rapporteren en documenteren van de resultaten.

3. Adviseert aan het (decentrale) management en de Hoofd Stafbureau V&M betreffende zijn bevindingen, door:

 • het leveren van inhoudelijk advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies producten en het uitdragen van het door het gezag vastgestelde beleid binnen CZSK.

4. Opstellen van het auditjaarprogramma CZSK op basis van de managementreview, thema's en onderzoeken.

5.  Het als lead auditor begeleiden en trainen van collega auditoren, het geven van presentaties en voorlichting.

Beschrijving afdeling binnen DIB&B
Het doel van de Directie Integrale Bedrijfsvoering & Bestuur (DIB&B) is enerzijds de verbetering van de integraliteit en effectiviteit van de bedrijfsvoering en anderzijds de aansturing van de veiligheidsorganisatie. De Directie vormt het koppelvlak tussen CZSK en diverse externe instanties binnen Defensie of bestuurlijke organisaties daarbuiten.

Binnen de DIB&B zijn afdelingen opgenomen die voorheen vielen onder de DP&BV (nu DP&O) en de DMI, nl de afdelingen INT, S&A, Innovatie- & Verandermanagement en BV/IV, alsmede de stafbureaus Vastgoed, Veiligheid & Milieu en Integrale Beveiliging.

Beschrijving taken afdeling
De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Stafbureau Veiligheid & Milieu (SBV&M) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering & Bestuur van het Commando Zeestrijdkrachten.

Het SBV&M heeft tot doel het leveren van expertise en advies voor veiligheid & milieu aan PC-ZSK, directeuren en de commandanten om, in hun verantwoordelijkheid als werkgever en objectvergunninghouder, de bedrijfsvoering van het CZSK te laten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Het SBV&M is verantwoordelijk voor het beheer, de actualisatie en de certificering van het veiligheidsmanagementsysteem (VMMS). Hiermee wordt intern beleid gegeven. Daarnaast onderzoekt het SBVM incidenten en ongevallen en toetst het de CZSK organisatie op de uitvoering van het interne beleid door de uitvoering van interne audits. Vanuit het SBVM wordt tevens advies geleverd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het Stafbureau V&M bestaat uit de volgende vier secties:

 • Sectie Milieu
 • Sectie Operationele Veiligheid
 • Sectie Voorvallen en Commissies van Onderzoek
 • Sectie Bedrijfsvoering en Kwaliteitsbeheer

Extra informatie

 • Optie tot verlenging: Ja, 1 jaar.;
 • Het beschikbaar aantal werkuren per week is minimaal 32 uren met uitzondering van vakantieverlof, feestdagen en dergelijke met een maximum van 9 uur per werkdag.

Functie-eisen
 • HBO diploma richting bedrijfskunde of technische bedrijfskunde en een diploma Hogere Veiligheidskunde HVK;
 • Minimaal 5-7 jaar (bij voorkeur >9 jaar) werkervaring als Auditor in een vergelijkbare complexe overheidsorganisatie;
 • Ervaring als lead-auditor overeenkomstig de eisen gesteld in ISO19011;
 • Begeleiden en coachen van nieuwe auditors/medewerkers;
 • Ervaring met het begeleiden en coachen van nieuwe medewerkers die opgeleid worden of beperkt opgeleid zijn tot volwaardige auditors;
 • Ervaring in het implementeren, onderhouden en verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen. Van kandidaat wordt ook verwacht binnen het Stafbureau Veiligheid & Milieu een adviserende rol aan te nemen naar collega's in relatie tot het managementsysteem;
 • In het bezit van een NEN-ISO 14001 en een 45001 lead auditor certificaat;
 • Aantoonbare ervaring met onderzoekstechnieken; (zoals Tripod, Ishikawa, 5xW, BowTie, Risicoanalyses);
 • Werkervaring bij de Nederlandse Defensie.

Competenties

 • Verantwoordelijk 
 • Integer 
 • Organisatiegericht 
 • Oordelen 
 • Beinvloeden 
 • Communiceren 
 • Plannen en organiseren 
 • Analyseren 

Vergelijkbare zoekopdrachten: Fulltime, Detachering, HBO, 3-5 jaar, € 5.000 - € 7.000, Financiele Administratie, Financieel Adviseur, Noord-Holland, Overheid