Concerncontroller

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.
(Sluitingsdatum: 19-03-2021 om 14:00 uur) De controlfunctie is destijds buiten de reorganisatie gehouden. Nu is de tijd aangebroken om de controlfunctie goed te borgen in de nieuwe structuur. Je rapporteert en legt verantwoording af aan de directie die bestaat uit de gemeentesecretaris en de directeur ontwikkeling.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.


Functieomschrijving

Startdatum: 01-04-2021
Einddatum: 30-09-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 25
Sluitingsdatum: 19-03-2021 om 14:00 uur

De gemeente Overbetuwe is op zoek naar een Senior Concerncontroller. Iemand met senioriteit (en ervaring) op het gebied van concern control vanuit een bedrijfsvoering perspectief en die beschikt over een hoge mate van overtuigingskracht en daadkracht.

Gemeente Overbetuwe, zelfbewust en coöperatief
De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve gemeente. Wij zijn een betrouwbare partner met een duidelijke visie; we weten wat we willen. Daarbij werken we efficiënt, resultaatgericht en komen we onze afspraken na. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Wij realiseren ons daarbij dat wij deze samenwerking steeds vanuit een verschillende rol kunnen oppakken.

Positie in de organisatie
De concerncontroller rapporteert en legt verantwoording af aan de directie die bestaat uit de gemeentesecretaris en de directeur ontwikkeling. In uitzonderlijke gevallen rapporteert de concerncontroller rechtstreeks aan het College van B&W. De concerncontroller is lid van een kleine (concern)staf en is vanuit die rol sparringpartner van de directie en het management. De gemeentesecretaris is als de algemeen directeur de hiërarchisch leidinggevende.

In 2020 is de structuur van onze organisatie gewijzigd, met name om de strategische component van ons werk beter te positioneren. De controlfunctie is destijds buiten de reorganisatie gehouden. Nu is de tijd aangebroken om de controlfunctie goed te borgen in de nieuwe structuur

Verantwoordelijkheden
Daarnaast vragen we van de concerncontroller dat hij/zij tijdelijk zorg draagt voor de reguliere taken van de concerncontroller. Dit betreft o.a.:

 • Planning en control cyclus in brede zin en afstemming met de accountant in het kader van het jaarrekeningproces;
 • Het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van onze processen (inclusief 213a onderzoeken);
 • Het door ontwikkelen van de organisatiesturing via team-, domein- en directieplannen;
 • Advisering op (het systeem van) risicomanagement
 • Treffen voorbereidingen op de rechtmatigheidsverklaring.
 • De concerncontroller heeft een onafhankelijke, gemeentebrede, strategische en verbindende rol.
 • Hij zorgt voor realisatie van een goed werkende bedrijfsvoering, vernieuwing van programmasturing, de P&C cyclus, adequate en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie en gedegen adviesfunctie.
 • Als concerncontroller geef je gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen, kansen, bedreigingen en risico’s voor de organisatie en draag je zo bij aan de juiste koers. 

Extra informatie:

 • Optie tot verlenging: Ja, afhankelijk van toekomstige invulling vaste concerncontroller;
 • De gemeente Overbetuwe zal het interview zoveel mogelijk digitaal inzetten vanwege de Corona-maatregelen. Toch zijn wij van mening dat wij elkaar tijdens dit proces minimaal eenmaal fysiek gesproken moeten hebben om een juiste keuze te kunnen maken. Uiteraard zal dit plaatsvinden conform de richtlijnen van het RIVM.

Functie-eisen
 • WO diploma;
 • Minimaal 5 jaar recente werkervaring in de functie als (interim) concerncontroller bij middelgrote gemeentelijke organisaties;
 • Ervaring met risicomanagement.

Competenties

 • Je bent een gewaardeerde, kritische sparringpartner voor de concerndirectie en het college;
 • Je bent een Concerncontroller met een moderne visie op control;
 • je neemt het initiatief;
 • je beschikt over een hoge mate van overtuigingskracht en daadkracht;
 • je bereikt resultaten met collega’s op verschillend niveau;
 • je beschikt over goed ontwikkelde adviesvaardigheden;
 • je beschikt over hoge mate van politieke sensitiviteit.

Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Parttime, Detachering, 5-10 jaar, € 7.000 - € 10.000, Financiele Administratie, Gelderland, Financieel Adviseur, Overheid