Procesmanager exploitatie Flevoparkbad

(Sluitingsdatum: 19-03-2021 om 08:00 uur) Als procesmanager krijg je de taak om de zeer actieve gebruikers van de voorziening, en de bewoners van de omliggende buurten die ook hun wensen duidelijk in beeld hebben, te betrekken bij de verdere ontwikkelingen.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.


Functieomschrijving

Startdatum: 05-04-2021
Einddatum: 05-09-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 12-18
Sluitingsdatum: 19-03-2021 om 08:00 uur

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een Project- en procesmanager.

In de snelgroeiende stad Amsterdam is (grote) behoefte aan extra binnenzwemwater. Het meest urgent is de behoefte aan de Oostkant van de stad. Hiervoor is in de vorige bestuursperiode door het bestuur van stadsdeel Oost een locatie gekozen voor de bouw van dit zwembad. In de agendazwembaden, die in februari 2018 door B&W is vastgesteld, is opgenomen om in 2022 een buitenbad te transformeren naar een gecombineerd binnen- buitenbad. 

Hiertoe is in 2019 een verkennend behoefte-onderzoek uitgevoerd en een participatietraject met de gebruikers. De uitkomsten van beiden hebben geresulteerd in een plan van aanpak waarin de kaders zijn opgenomen om in 2021 de verdere richting verder uit te werken. De komende maanden zal de gemeente aan de hand van een ruimtelijk/technische analyse de mogelijke ontwikkelrichtingen van de locatie verkennen. Hiertoe is al opdracht gegeven. Daarnaast zal een studie gedaan moeten worden naar de verruiming van de exploitatiemogelijkheden van het bad.

De gevraagde procesmanager krijgt de opdracht om deze verkenning te trekken. Daarnaast krijgt de procesmanager de taak om de zeer actieve gebruikers van de voorziening, en de bewoners van de omliggende buurten die ook hun wensen duidelijk in beeld hebben, te betrekken bij de verdere ontwikkelingen. Bovenal is de procesmanager de leider van het proces om het bestuur van de gemeente Amsterdam in april/mei 2021 in staat te stellen een keuze te maken voor de definitieve ontwikkelrichting van het bad. Hierbij is het van belang dat de procesmanager goed het proces en de inhoud van de stukken richting de betrokken bestuurders begeleidt, en dat de procesmanager zorgdraagt voor tijdige en goede afstemming met de gebruikers - die politiek en in de media hun weg goed weten te vinden - zodat de bestuurder ook op dit punt ontzorgd wordt

Werkzaamheden
Doelen van de opdracht:

 • Het gemeentebestuur inzicht te geven in de (on)mogelijkheden om een 25 meterbad op de locatie Flevoparkbad te realiseren.
 • Het gemeentebestuur inzicht geven welke kosten met de realisatie gemoeid zijn;
 • Inzicht te krijgen in de benodigde investeringen en de mogelijkheden van verduurzaming van het zwembad;
 • De gewenste verruiming van openingstijden te onderzoeken;
 • Te onderzoeken welke functies aan het zwembad kunnen worden toegevoegd;
 • Het gemeentebestuur inzicht te geven in te maken keuzes met betrekking tot toekomstig maatschappelijk en financieel rendement van het zwembad;
 • Draagvlak te creëren voor de toekomstige planvorming bij gebruikers, exploitanten en andere betrokkenen.
 • Mogelijk vervolg: uitkomsten van bovengenoemde doelen verder brengen tot een programma van eisen en de benodigde investering laten vastleggen in de daarvoor bestemde gemeentelijke kaders.  

Directie Sport en Bos
De directie Sport en Bos is het centrale orgaan binnen de gemeente Amsterdam waarbinnen de gemeentelijke organisatie van de sport en het Amsterdamse Bos is ondergebracht. Sport en Bos werkt voor zowel het college als voor de bestuurscommissies. Zij zijn de belangrijkste stakeholders vanuit de stedelijke sportdoelen en het gebiedsgericht werken.

De organisatie bestaat uit 6 afdelingen: afdeling Sporthallen en- parken, -Zwembaden, -Sportstimulering, - Sportpunt, - Sportbeleid en Ontwikkeling, Amsterdamse Bos en de staf. Totaal zijn er 350 medewerkers in dienst die zich richten op het faciliteren, stimuleren en initiëren van zowel laagdrempelige sport als topsportactiviteiten en draagt zorg voor goede randvoorwaarden zoals veilige, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen.

In de sportstimuleringsprogramma's is er extra aandacht voor jeugd, ouderen, mensen met een beperking en andere kwetsbare Amsterdammers.

Het Amsterdamse Bos is een aparte organisatorische entiteit binnen de directie Sport en Bos. Het levert als uniek, betekenisvol, groen stadsbos een groen podium voor een gezond en actief leven van Amsterdammers en bezoekers van elders.

Gemeente Amsterdam
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

Extra informatie

 • Optie tot verlenging: Ja, met 8 maanden tot een totale contractduur van maximaal 2 jaar.
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega's zoveel mogelijk vanuit huis.

Functie-eisen
 • Diploma op minimaal HBO+ niveau;
 • Kennis van en ervaring en affiniteit met nieuwe vormen van participatie en heeft leiding gegeven aan participatieprocessen met bewoners, instellingen, ondernemers en bestuurders die hebben geleid tot bouwprojecten;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar proces- en projectmanagement ervaring opgedaan;
 • Minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als procesmanager binnen een gemeente, op bestuurlijk en beleidsmatig niveau;
 • Aantoonbaar ervaring met het schrijven van bestuurlijke stukken en met het duiden en overbruggen van veelal tegengestelde belangen;
 • Financiële kennis van exploitaties;
 • Ervaring met organisatie- en afwegingsprocessen binnen sportverenigingen en het reilen en zeilen daarbinnen en is ervaren in het voeren van onderhandelingen met stakeholders;
 • Ervaring met exploitatie van zwembadterrein(en). Hiermee wordt bedoeld dat je te maken hebt gehad met het gebruik van het zwembadterrein voor andere doelen dan uitsluitend zwemmen.

Vergelijkbare zoekopdrachten: Amsterdam, Parttime, Detachering, HBO, 3-5 jaar, € 5.000 - € 7.000, Consultancy, Financieel Manager, Overheid