Financieel Beleidsondersteunend Medewerker

(Sluitingsdatum: 05-11-2020 om 14:00 uur) Als Financieel Beleidsondersteunend Medewerker ben je verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de volledige en correcte projectadministratie van meerdere projecten. Je bewaakt de financiële voortgang van de betreffende projecten, analyseert en signaleert tijdig afwijkingen.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.


Functieomschrijving

Startdatum: 01-12-2020
Einddatum: 01-12-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 40
Sluitingsdatum: 05-11-2020 om 14:00 uur

Je bent verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de volledige en correcte projectadministratie van meerdere projecten. Je bewaakt de financiële voortgang van de betreffende projecten, analyseert en signaleert tijdig afwijkingen t.o.v. de budgetten en begrotingen. Proactief stel je informatie aan het projectteam en control beschikbaar zodat er tijdig, volledig en correct wordt gerapporteerd en waar nodig aanvullende acties genomen kunnen worden. Daarnaast ondersteun je de projectcontroller bij periodieke rapportages en denk je mee bij het verbeteren van de financieel administratieve organisatie. Je werkt nauw samen met de projectcontroller en de projectmedewerkers.
 
Functieomschrijving

 • Je ondersteunt en adviseert projectleiders bij het realiseren van de scope, financiële- en tijdsdoelstellingen.
 • Je bewaakt de  kwaliteit van het financiële projectdossier op juistheid, volledigheid en tijdigheid;
 • Je draagt zorg voor de financiële administratie (verplichtingenbeheer/wbs-structuur) van het project in SAP R3
 • Je draagt zorg voor het aanleveren van de financiële cijfers voor de projectrapportages.
 • Op proactieve wijze financiële risico’s en kansen signaleren en daarover adviseren binnen het (project)team;
 • Sparringpartner voor projectcontroller, projectleider en projectmedewerkers
 • Signaleren van verbeteringsmogelijkheden in administratieve processen en het deelnemen in verbetertrajecten;
 • Je neemt bij projecten zonder manager projectbeheersing een aantal projectbeheersingstaken over.
 • Het analyseren van gegevens,  het maken van berekeningen en nacalculaties en het opstellen van de financiële voortgangsrapportages.
 • Het geven van financiële adviezen en volgen of financiële instrumenten optimaal worden ingezet in de projecten. Het inventariseren van de bestaande administratieve organisatie, het analyseren van beleidsvoornemens en – besluiten op het beleidsterrein van het domein, het aangeven van de consequenties daarvan voor de administratieve organisatie en het doen van voorstellen voor aanpassing en verbetering van de administratieve organisatie.
 • Het ontwerpen van modellen en procedures voor (nieuwe) onderdelen van de administratieve organisatie.

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.
Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.
Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.


Functie-eisen
 • Een afgeronde MBO+ en/of HBO opleiding in een financiële richting;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een financiële functie, bij voorkeur 4 jaar ervaring;
 • Werkervaring binnen de overheid.

Vergelijkbare zoekopdrachten: Fulltime, 1-3 jaar, Detachering, HBO, 3-5 jaar, Administratief Medewerker, Utrecht, Financiele Administratie, Randstad, Financieel Medewerker, Overheid