Projectcontroller Sociaal Domein

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

(Sluitingsdatum: 27-10-2020 om 10:00 uur) Als projectcontroller ondersteun je de projectleider op financieel gebied. Jij bent onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van financiële rapportages voor de projectleiders en proactief voorzien van financiële informatie en het signaleren van onregelmatigheden hierin.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.


Functieomschrijving

Startdatum:09-11-2020
Einddatum:01-02-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24-40
Sluitingsdatum: 27-10-2020 om 10:00 uur

 

De Projectcontroller ondersteunt de projectleiders van de projecten VUM/Dennis & Eva en UM-w in het financieel beheer van het project.

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden.

Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om gemeenten in staat te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

De programma’s zijn; Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Door ontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven. Instrumentengidsen Dennis & Eva. Verbetering Uitwisseling Mechanisme (VUM) en Uitwisselingsmechanisme Werk voor gemeenten (UM-w) vallen onder het programma Moderniseren Werkdomein.

Werkzaamheden

• Voorbereidend werk voor de interne controller m.b.t. het inrichten van de financiële projectadministratie van het project VUM/Dennis& Eva en UM-w en het opstellen van project AO’s;
• Opstellen van financiële rapportages voor de projectleiders;
• Projectleiders proactief voorzien van financiële informatie en het signaleren van onregelmatigheden hierin;
• Voorbereidend werk voor de interne controller voor een goed verloop van accountantscontrole op het project;
• Regelmatig contact houden met het projectteam;
• Zorgdragen voor een adequate archivering van de project financiën.

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren.
Als projectcontroller val je onder de directie Informatiesamenleving van de VNG. De Directie Informatiesamenleving is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agendasetting en door samen te werken in projecten en programma’s.

Functie-eisen

  • HBO opleiding in financiële richting;
  • Minimaal vier jaar aantoonbare werkervaring als projectcontroller;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring voor een vergelijkbare overheidsorganisatie waar sprake was van complexe subsidiebudgetten zoals bijvoorbeeld EC Grants Nederlandse Overheid;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring als controller een gemeente of andere overheidsorganisatie;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken van complexe subsidiebudgetten.

 


Vergelijkbare zoekopdrachten: Fulltime, Detachering, HBO, 3-5 jaar, MBO, Financiele Administratie, Zuid-Holland, Financieel Adviseur, Overheid