Bestuurssecretaris Provincie

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.
(Sluitingsdatum: 20-10-2020 om 12:00 uur) In de rol van bestuurssecretaris draag je bij  aan de integrale ondersteuning van het college en het behalen van de strategische doelen. Jouw adviezen aan de voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten en de provinciesecretaris helpen de besluitvormingsprocedure te verbeteren. Je adviseert de collega’s in de organisatie bij het afleveren van goede stukken voor GS en het verbeteren van de kwaliteit van de bestuursstukken. Je geeft het management sturingsinformatie over de kwaliteit van de bestuursstukken.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.


Functieomschrijving

Startdatum:08-01-2021
Einddatum:02-07-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:40
Sluitingsdatum: 20-10-2020 om 12:00 uur

In de rol van bestuurssecretaris ben je samen met de andere bestuurssecretaris en de rest van het cluster zorg jij ervoor dat ons college optimaal kan vergaderen.

Je draagt bij aan de integrale ondersteuning van het college en het behalen van de strategische doelen. Als onmisbare schakel tussen organisatie, het college en Statengriffie help je de samenwerking soepel te laten verlopen. Jouw adviezen aan de voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten en de provinciesecretaris helpen de besluitvormingsprocedure te verbeteren. Je adviseert de collega’s in de organisatie bij het afleveren van goede stukken voor GS en het verbeteren van de kwaliteit van de bestuursstukken. Je geeft het management sturingsinformatie over de kwaliteit van de bestuursstukken. Met jouw inspirerende ideeën adviseer je de organisatie en ons college proactief over de wijze waarop vraagstukken strategisch behandeld kunnen worden.
Je bent sterk in het leggen van verbanden tussen de verschillende concernbrede dossiers, waarmee de integraliteit van de adviezen aan GS wordt verbeterd.

Je signaleert en adviseert welke onderwerpen voor de GS-vergadering moeten worden geagendeerd. Je beoordeelt de consistentie van de bestuursstukken o.a. op missie, visie en strategie van de provincie en de gevolgde besluitvormingsprocedure. De provinciesecretaris kan vertrouwen op jouw advies met betrekking tot de besluitrijpheid van de aangeleverde bestuursstukken.
Je treft de voorbereiding van de GS-vergaderingen, maakt het verslag en verzorgt de terugkoppeling aan de verantwoordelijk medewerkers. Je bewaakt de actiepunten en overlegt met de organisatie en directie over de (strategische) planning voor komende vergaderingen.
Door jouw overzicht over het hele proces weet je de juiste acties uit te zetten. Ook werk je mee aan de continue verbetering van de kwaliteit van de bestuursstukken en (strategische) advisering aan het college.
We werken op dit moment aan het verder optimaliseren en digitaliseren van ons bestuurlijk besluitvormingsproces. Je vindt het leuk om daar actief een bijdrage aan te leveren.

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Wij denken strategisch, zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen.

De collega’s van het team Ondersteuning Bestuur en Directie adviseren en ondersteunen met grote betrokkenheid de bestuurders, de directieleden en de concernmanagers bij de uitoefening van hun taken. Ook voert het team kerntaken uit bij besluitvormingsprocessen van het college van Gedeputeerde Staten (GS) en het concernmanagement.
Deze tijdelijke functie geeft je de mogelijkheid om van dichtbij mee te maken hoe de politiek- bestuurlijke besluitvorming zijn beslag krijgt. Soms kan het werk hectisch zijn maar dan is het fijn om te weten dat je komt te werken in een hecht cluster met collega’s waar je op kan bouwen.


Functie-eisen
  • HBO bachelor of WO bachelor/master niveau met een juridische of bestuurskundige achtergrond;
  • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring als bestuurssecretaris; 
  • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar in een soortgelijke functie gewerkt binnen de overheid, semi-overheid of overig bijvoorbeeld branche bank- verzekeringen;
  • In de afgelopen 5 jaar minimaal 1,5 jaar in het openbaar bestuur gewerkt en ervaring met besluitvormingprocessen binnen het openbaar bestuur.
  • Werkervaring binnen een Provincie.

Vergelijkbare zoekopdrachten: Fulltime, Parttime, Detachering, HBO, 3-5 jaar, MBO, 5-10 jaar, Consultancy, Bedrijfsadviseur, Utrecht, Gemeente, Financiele Administratie, Randstad, Financieel Adviseur, Overheid