Toezichthouder gemeentelijke financiën

Toezichthouder gemeentelijke financiën
Zwolle, 30-36 uur

Vanwege uitbreiding van het team is de provincie Overijssel op zoek naar een ervaren financieel specialist die kennis heeft van overheidsfinanciën. Deze specialist draagt door het geven van advies, het voeren van overleg en het uitvoeren van goed toezicht bij aan financieel gezonde gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in onze provincie.

Over financieel toezicht
Provincies hebben tot taak toezicht te houden op de financiële huishouding van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het vertrouwen van de inwoners. Gemeenten staan voor grote opgaven onder andere als het gaat om de financiering van de gevolgen van corona, de herverdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds, de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de energietransitie. Als financieel toezichthouder bewaak je de financiële huishouding van gemeenten en adviseer je gemeenten en provincie (zowel ambtelijk als bestuurlijk).

Wat ga je doen
Samen met je collega’s adviseer jij Gedeputeerde Staten (GS) over het financieel toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Je beoordeelt de begrotingen, jaarrekeningen en andere planning en control documenten en faciliteert lokale overheden bij het streven naar een gezonde financiële positie. Je bent gesprekspartner en adviseur voor ambtenaren en bestuurders. Je levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het financieel toezicht en je bent vertegenwoordiger van de provincie in interne en externe overleggen.

Mede in het licht van de maatschappelijke dynamiek is het zaak om op de hoogte te blijven van de financiële ontwikkelingen zodat je adequaat kunt adviseren over impact en risico’s. Door informatiesessies met gemeenteraden, de provinciale gemeentedag en webinars te organiseren weet je deze kennis te delen en de relatie met hen te onderhouden. We zoeken een collega voor minimaal 30 en maximaal 36 uur per week.

Wat breng jij mee?
Wij zoeken een collega met belangstelling voor financiële vraagstukken binnen overheidsorganisaties, die op zoek gaat naar het verhaal achter de cijfers. Een strategische en inspirerende gesprekspartner; scherp op de inhoud en constructief in de relatie.
Daarnaast ben je doortastend, objectief en vasthoudend. Je kunt goed analytisch denken en standpunten helder en overtuigend uiteenzetten en verdedigen. Je bent vaardig in het opstellen van rapportages en besluiten en hebt een vlotte pen. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en weerstand. Je hebt een politiek-bestuurlijke antenne en weet het bestuur goed te adviseren.
Daarnaast beschik je over:

  • Een afgeronde hbo-/ academische-opleiding op het gebied van financiën of bestuurskunde.
  • Minimaal 5 jaar ervaring in een bestuurlijke omgeving (liefst provincie of gemeente).
  • Minimaal 5 jaar ervaring als financieel specialist/adviseur.
  • Kennis van de relevante wet- en regelgeving.
  • Inzicht in de financiële vraagstukken van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.


Wat bieden wij jou?
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.403,49 en maximaal 4.862,16 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor minimaal 30 en maximaal 36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie
Je gaat aan de slag bij de eenheid Bestuurs- en concernzaken, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is de verbindende schakel tussen bestuur, organisatie, partners en de inwoners van Overijssel. Samen met jouw collega’s draag je het profiel van de provincie Overijssel uit naar de buitenwereld. Een provincie met een eigentijds bestuur, die werkt aan een krachtige economie in een prettige en veilige leefomgeving.
Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature
Alle gesprekken zijn in Zwolle of online. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Indien een fysiek gesprek door omstandigheden niet mogelijk is dan wel absoluut niet wenselijk is, dan kan de Provincie besluiten om het gesprek uit te stellen tot een nader te bepalen datum, dan wel via Skype, ZOOM of vergelijkbaar te laten verlopen. De Provincie zal daarbij tevens aangeven of en (voor zover mogelijk) welke gevolgen dit voor het verdere verloop van de procedure (zoals de planning) heeft.

Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen via werkenbijprovincie@overijssel.nl of met Hans Steijn, coördinator financieel toezicht. Via h.steijn@overijssel.nl of via (038-499 7402).
Je kunt solliciteren tot en met 18 oktober 2020 via het online sollicitatieformulier.

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, Bepaalde tijd, Parttime, HBO, 3-5 jaar, 5-10 jaar, > 10 jaar, Bedrijfsadviseur, Gemeente, Financiele Administratie, Risk Management, Financieel Adviseur, Overijssel, Overheid