Financieel adviseur Covid-19

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.
(Sluitingsdatum: 03-09-2020 om 12:00 uur) Wij zijn op zoek naar een Senior financieel adviseur met ruime kennis van de zorgsector en relevante onderzoeks- en advies-ervaring.
Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.


Functieomschrijving

Startdatum: 21-09-2020
Einddatum: 21-01-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20-32
Sluitingsdatum: 03-09-2020 om 12:00 uur

De gemeente Rotterdam is op zoek naar een senior financieel adviseur met ruime kennis van de zorgsector en relevante onderzoeks- en advies-ervaring. Je kent de zorgsector zowel op landelijk (departementaal) als gemeentelijk niveau en hebt ruime ervaring met advisering in die domeinen. Grondige expertise op het gebied van financiën en verantwoording in het sociaal domein is noodzakelijk, met name op strategisch vlak. 

Opdracht
De gemeente Rotterdam (en de veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond) heeft veel kosten gemaakt in het kader van COVID-19 en zal dat ook in de komende periode nog gaan doen. Deze kosten zijn onder andere gemaakt voor het realiseren van extra zorglocaties, personeelsuitbreiding bij de GGD, beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen en coronatesten etc. Ook is er een corona-organisatie opgericht waarin de taken van de GGD en de GHOR rondom de corona-aanpak zijn gebundeld.

Je hoofdtaken zullen bestaan uit:

 • Samen met de betrokken controllers tot stand doen komen van een overzicht van de totale corona-gerelateerde kosten, waarbij per kostenpost o.a. moet worden bekeken of die reeds betaald is, welke dekking mogelijk is en wat alternatieven zijn voor de dekking, maar ook input voor (narratieve) verantwoording en onderhandeling als er geen dekking op voorhand is. Afstemming met de veiligheidsregio is hierbij noodzakelijk.
 • Adviseren over de wijze waarop deze kosten gedekt kunnen worden.
 • Adviseren van de recent opgericht corona-organisatie bij de inrichting van de financiële functie.

De afdeling
GGD Rotterdam-Rijnmond bevordert en beschermt de gezondheid van de inwoners in de regio. Dit doet de GGD voor 15 gemeenten in regio Rijnmond vanuit de Wet Publieke Gezondheid. Met het uitbreken van COVID-19 is er een omvangrijke aanvullende opgave voor de GGD ontstaan. Er is een nieuwe programma-organisatie opgericht om alle werkzaamheden rond monitoring, beleid, advies en uitvoering (outbreak management, testen, bron- en contactonderzoek, etc.) uit te kunnen voeren.

De GGD  wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid en valt onder het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). MO stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid.

Je opereert in de gemeentelijke organisatie van Rotterdam (Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling), ook ten behoeve van in regionaal verband uitgevoerde taken (GGD en GHOR). Je werkt nauw samen met controllers en inhoudelijke medewerkers en neemt deel aan de vergaderingen van het MT van de corona-organisatie.

Extra informatie

 • Aantal uren per week: 32 uur per week in september, daarna 20 uur per week;
 • Optie tot verlenging: Ja, 3 maal 4 maanden;
 • Werklocatie: Thuis en op de Schiedamsedijk 95.  

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden o.b.v. een (tijdelijk) loondienstverband.
Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.


Functie-eisen
 • Relevante afgeronde opleiding in Controlling op WO-niveau;
 • Minimaal 10 jaar ervaring als adviseur in de zorgsector, waarbij onder andere financiële- en verantwoordingsprocessen een belangrijke rol spelen en zich afspelen in een bestuurlijke context. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 20 jaar
 • Minimaal 10 jaar ervaring met sociaal/economisch onderzoek in het zorgdomein 
 • Kennis en ervaring met financiële sturing en het opstellen van een dashboard
 • Minimaal 8 jaar ervaring met opdrachten bij zowel de Rijksoverheid, lokale overheid als de zorgsector met daarin een goed netwerk en kennis van de verschillende belangen
 • Relevante werkervaring met de impact van corona op organisaties; 
 • Relevante werkervaring met opdrachten bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners, opgedaan in de afgelopen 2 jaar;
 • Relevante opleiding(en)/cursus(sen) gevolgd over innovatie in de zorg, afgerond in de afgelopen 5 jaar.

Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Parttime, Detachering, 5-10 jaar, € 7.000 - € 10.000, Financiele Administratie, Randstad, Rotterdam, Financieel Adviseur, Overheid