Informatie Controller/adviseur Informatiemanagement

De afdeling Financiën – onderdeel van Bedrijfsvoering – van de provincie Gelderland is voor het cluster InformatieControl op zoek naar een (business) informatiecontroller (1,0 fte).
Samen met de huidige collegae draag je bij aan het behouden en verder vormgeven van de kwaliteit van de financiële informatie van de provincie op lange termijn, t.b.v. de besluitvormingsprocessen in de organisatie, zowel ambtelijk als politiek-bestuurlijk.

De provincie Gelderland verandert naar een organisatie die werkt vanuit gemeenschappelijke, maatschappelijke opgaven. Natuurlijk gebeurt dat op basis van een agenda die politiek is ingekleurd, maar wel samen met partners, zoals andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en inwoners. Daarbij hoort een bijpassende inzet van financiële middelen en betrouwbare financiële informatie, gericht op plannen, sturen en verantwoorden.

De afdeling Financiën is Partner in Business en werkt in de volle breed¬te van de organisatie. Bijvoorbeeld voor de beleidsterreinen economie, vitaal platte¬land, wa¬ter, energie, mobiliteit, cultuur, ruimtelijke ordening etc, maar ook in grotere (gebieds-)opgaven. Daarbij geeft zij richting aan de financiële beleidskaders van de organisatie en de P&C-cyclus; adviseert de managers en verzorgt de financiële administratie. Daarbij hoort kwalitatief hoogwaardige financiële informatie(voorziening). 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (business) informatiecontroller. In deze rol ben je samen met enkele collegae aanspreekpunt voor het behoud van de kwaliteit van de financiële informatie(voorziening), alsmede de verdere ontwikkeling daarvan. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de implementatie van een nieuw financieel systeem. Innovatie is hierbij van toenemend belang, gelet op de veranderende rol van en samenwerking met onze partners in de variërende netwerken. Daarbij ben je gesprekspartner voor de collegae binnen de organisatie. 

Tot jouw uitdaging behoort onder meer op:

 • Je bent actief betrokken bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van bestaande processen en systemen en de bijbehorende financiële informatievoorziening (bijv. de implementatie van een nieuw financieel systeem). Dit om zowel de ambtelijke als de politiek-bestuurlijke organisatie in staat te stellen om - zonder verrassingen - in control te blijven.
 • Je anticipeert vroegtijdig op ontwikkelingen om te voorkomen dat de organisatie zelf suboptimale oplossingen gaat zoeken zonder dat de noodzakelijke relaties en verbanden in ogenschouw worden genomen. Daarbij zie je de veranderingen eerder aankomen dan anderen en vertaalt deze in voorstellen voor de afdeling waarmee men tijdig kan inspelen op deze veranderingen. Je hebt daarbij overzicht over wat er speelt.
 • Je bent in staat om processen te analyseren, verbeteren, helder te beschrijven en te presenteren.
 • Je analyseert strategische en complexe informatievraagstukken integraal en ontwikkelt oplossingen over de grenzen heen van de individuele systemen en processen. Daarbij schrijf je de analyse van de probleemstellingen en de gewenste functionele (financiële) nieuwe situatie. Inclusief de benodigde aanpassingen in werkwijze en/of gebruikte systemen.
 • Je schrijft (mee aan) projectvoorstellen, business cases en requirementsanalyses zodat gewenste veranderingen (projectmatig) in gang gezet kunnen worden.
 • Je bent lid van projectteams die deze veranderingen bewerkstelligen.
 • Je wordt daarnaast betrokken bij concernbrede financiële vraagstukken, zoals de werking van reserves en voorzieningen, lastneming bij subsidies, bezitsregistratie grond, flexibilisering rekeningschema, nieuw financieel systeem, e-facturering, billing, treasury, bestel- en inkoopproces, BBV, basisregistratie en (meerjarige) informatievoorziening. Daarbij heb je oog voor de afstemming met aanpalende systemen met raakvlakken ten aanzien van de financiële informatievoorziening.


In deze uitdagende functie ben je vanuit je persoonlijke kracht, uitstraling en kennis een gerespecteerd gesprekspartner. Je bent een expert op het gebied van financiële en administratieve processen en je bent in staat om de vertaling te maken naar financiële informatie(voorziening). Dit om te kunnen plannen, sturen en verantwoorden van de maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat. 

Je staat stevig in je schoenen in de vele inhoudelijke discussies die op verschillende niveaus plaatsvinden. Communicatie met betrokken collegae is daarbij voor jou heel vanzelfsprekend. Daarin ben je een verbinder, een bruggenbrouwer die in staat is om de relevante aandachtspunten vanuit verschillende invalshoeken bij complexe informatievraagstukken in beeld te brengen en deze te integreren in een gezamenlijke oplossing.

Stressbestendig en accuraat zijn vind je vanzelfsprekend. En tot slot, je bent een fijne collega en sparringpartner voor enerzijds medewerkers en management en anderzijds voor directie en bestuur.

Van jou vragen wij daarnaast het volgende:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau op het gebied van overheidsfinanciën (opleiding op minimaal HBO-niveau met een financieel-economische achtergrond (HEAO-BE/Accountancy/bedrijfskunde/RA/RC).
 • Je heb zeer gedegen kennis van en ervaring met financiële en administratieve processen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met Planning &Control-processen.
 • Je hebt zichtbaar een passie voor strategische en complexe informatievraagstukken in een sterk krachtenveld.
 • Je werkt graag samen om het gezamenlijke gewenste resultaat te behalen.
 • Je bent een stevige gesprekspartner met een rechte rug waar je op kunt bouwen en die ook overeind blijft.
 • Je hebt van nature een helicopterview en overtuigingskracht voor oplossingen voor managers (in processen, systemen en organisatie/mensen) en denkt niet in hokjes, maar kijkt over de grenzen heen (geen eilandjesoplossingen).
 • Je bent communicatief sterk – in woord en geschrift – met collega’s op alle niveaus. Je kunt daarbij de complexe materie op een begrijpelijke manier overbrengen op collega’s en staat open voor de mening van anderen, waardoor het draagvlak voor veranderingen ook makkelijker te realiseren is.
 • Je bent een adviseur, coach en een verbinder, een echte partner-in-business. Je weet in welke situaties je welke vaardigheid moet inzetten.
 • Je beschikt over gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en organisatiesensitiviteit en houdt rekening met de belangen en gevoelens van anderen (inleving).


Het functieniveau is schaal 12 (salaris max. ca € 5.540 bruto per maand exclusief ca. 21% individueel keuzebudget: peildatum 1 juli 2019). Functie is voor onbepaalde tijd; invulling is eerst een jaar tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband.

Wil je meer weten?
Bel met Eric Peters op nr. 026 – 359 99 65.
Je motivatie en Curriculum Vitae kun je tot en met 3 juli 2019 mailen naar Eric Peters via e.peters@gelderland.nl of via de "Solliciteer" button. Omstreeks 9 juli zullen de uitnodigingen voor de gesprekken worden verstuurd. De 1ste gesprekken vinden plaats op 11 juli ‘s-middags of 12 juli ’s-ochtends aanstaand. Een eventueel 2de gesprek vindt plaats op 19 juli 2019.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, Fulltime, HBO, 5-10 jaar, Controlling, Gemeente, Gelderland, Financial Controller