Business Controller sociaal domein

Ben jij een energieke en vernieuwende  adviseur met een groot analytisch vermogen?  Ben jij toe aan  een 2eof 3estap in jouw carrière?  Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega.

Gemeente Helmond zoekt op korte termijn een 

Business Controller Sociaal Domein

  • Voor 36 uur per week 
  • Salaris minimaal  € 3.348,-  en maximaal € 4.859,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring 
  • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Helmond een stad met potentie! Uitgegroeid tot een centrum in de stedelijke regio van Zuidoost-Brabant. In onze stad streven we ernaar dat onze inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg indien deze nodig is. Samen met aanbieders zorgen wij ervoor dat zorg en ondersteuning niet alleen effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat en dat deze recht doet aan de ondersteuningsbehoefte.

Innovatie en transformatie laten zich niet in een spoorboekje vastleggen. We zullen de komende jaren nodig hebben om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen samen met onze lokale partners en inwoners.

De Business Controller komt te werken binnen het team Ondersteuning van het Programma Sociaal Domein en maakt daarnaast onderdeel uit van het Management Overleg Programma Sociaal Domein. Dit team bestaat uit gemiddeld 40 medewerkers. Het is een enthousiast team dat zich met veel ambitie inzet voor Helmond. 

De uitdaging

Als business controller ben je het financiële geweten van het Sociaal Domein. Samen met de teammanager Ondersteuning initieer je verbetering op het gebied van bedrijfsvoering. Je zorgt daarbij voor een adequate en on-time verslaggeving en advisering aan het management van de gemeente Helmond en alle betrokken in- en externe partijen.  Je houdt ontwikkelingen in het vakgebied scherp in de gaten en weet in te schatten wat de (financiële) consequenties voor de gemeente Helmond zijn. Daarbij neem je de financieel adviseurs van de afdeling Financiën mee voor wat betreft het Sociaal Domein. 

Control

  • Je onderzoekt  financiële consequenties van beleidsvoorstellen en maakt inschatting van kansen en bedreigingen zodat de haalbaarheid van beleidsresultaten wordt vergroot. 
  • Je maakt realistische en onderbouwde inschattingen omtrent interne en externe ontwikkelingen en de financiële consequenties die het beleidsgebied beïnvloeden. 
  • Je adviseert over risicomanagement aan het management van het sociaal domein

·      Je levert een bijdrage aan de jaarafsluiting. Een belangrijk onderdeel hiervan is de jaarlijkse afrekening met zorgaanbieders die jij coördineert. Daarbij zorg je voor een juiste, tijdige en volledige verwerking ervan in de jaarstukken.

Advies

·      Je bent de proactieve sparringpartner voor de directie en het management van het Programma Sociaal Domein en projectleiders over financieel-economische onderwerpen.

  • Je adviseert  op tactisch en strategisch niveau over het Programma Sociaal Domein. 

·      Je hebt een brugfunctie als het gaat om samenwerking met de financieel adviseurs van de afdeling financiën en je bent mede initiator van integrale oplossingen over financiële vraagstukken.

·      Je leidt interne financiële werkgroepen en je bent verantwoordelijk voor de implementatie van verbetervoorstellen.

Inzicht

·      Je bevordert eenduidige management- en stuurinformatie, tijdige bijsturing van de bedrijfsvoering, en maakt inschatting welke budgetverdeling de strategieverwezenlijking optimaliseert. 

·      Je formuleert aanbevelingen in relatie tot de doelstellingen van het Programma Sociaal Domein;

·      Je analyseert (financiële) informatie en afwijkingen tussen budget, prognose en realisatie van uitgaven met betrekking tot het Programma Sociaal Domein. 

·      Je ontwikkelt  prestatie-indicatoren en draagt in overleg met de verantwoordelijke managers zorg voor het laten uitvoeren van geformuleerde acties. 

·      Onder jouw aansturing wordt consistente managementinformatie zoals de maandrapportages gegenereerd. 

De ideale kandidaat beschikt over …

·      Een HBO+ en/of WO-opleiding  op het gebied van bedrijfseconomie of controlling;

·      Kennis van bestuurlijke verhoudingen in een politiek-sensitieve omgeving; 

·      Ervaring met het toepassen van methoden en technieken om complexe financiële analyses en vergelijkingen uit te voeren;

·      Kennis van de administratieve organisatie en de interne beheersing;

·      Kennis van het kunnen leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen en de impact hiervan op de financiële situatie. 

Daarnaast gelden uiteraard onze kernnormen voor onze gewenste cultuur. Deze duiden we in 4 kernbegrippen:
 

Mensen                       Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht 
Verandering                 Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde                              belangen

Resultaat                     Doelgerichtheid, plannen & organiseren 

(Vak)intelligentie         Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit 

Zijn wij een match?

Wil je aanvullende informatie over de procedure, dan kun je contact opnemen met onze Corporate  Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook buiten kantoortijden) te bereiken via telefoonnummer 06-13547492. 

Om te reageren stuur je jouw CV en motivatie naar b.jaspers@helmond.nl
 

Overige informatie
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, 1-3 jaar, HBO, 3-5 jaar, Controlling, Gemeente, Business Controller, Controller, Noord-Brabant, Overheid