Senior business controller

Functieomschrijving

"Wij zijn hét betrouwbare kompas van de Belastingdienst." Marjo Lamers, hoofddirecteur Concerndirectie Control en Financiën bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst kan niet zonder goede en efficiënte IV-systemen die kunnen variëren van systemen voor de digitale aangifte tot die voor de uitkering van toeslagen: alles valt of staat met die IV-systemen. Het is dan ook van groot belang dat de IV van de Belastingdienst gezond en toekomstbestendig is. En binnen de concerndirectie Control en Financiën zijn er drie openstaande vacatures voor de rol van senior business controller om dat in goede banen te leiden.

Als senior business-controller beoordeel jij of onze IV-organisatie waar de IT-functionaliteiten van de Belastingdienst worden gemaakt en geëxploiteerd ‘in control’ is. Én dat doe je ook voor de organisatieonderdelen en overkoepelende processen, de ketens, waar de producten van die IV-organisatie worden gebruikt. Dat laatste doe je in ieder geval in samenwerking met jouw collega’s van team control en advies (C&A) en natuurlijk met collega’s van andere disciplines. Jouw producten en adviezen dragen bij in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van een betrouwbare en toekomstbestendige invulling van de tweede control-lijn bij de Belastingdienst. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het lijnmanagement over de besturing en beheersing van de organisatie en je neemt dan een onafhankelijke rol en positie in. Én je ondersteunt het lijnmanagement van de organisatieonderdelen ook op het gebied van het risicomanagement, zowel gericht op de reguliere bedrijfsvoering als op die van projecten.

Als senior business controller verzamel je informatie over de voortgang, financiën, kwaliteit en raakvlakken binnen de hiervoor genoemde onderdelen, waarvoor je gebruik maakt van reguliere rapportages en jouw netwerk. Je analyseert en toetst informatie in relatie tot toleranties en de overeenkomstig gemaakte afspraken. Je beoordeelt of de sturing en monitoring adequaat is om de beoogde resultaten te behalen. Je bent iemand die proactief zoekt naar verbetermogelijkheden, communicatief is en onder tijdsdruk kan presteren. Jouw adviezen en documenten zijn helder en transparant en laten aan duidelijkheid niets te wensen over: ze kunnen bij wijze van spreken 1:1 worden ‘doorgezet’.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van mij? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Inge Broekema!

Functie-eisen

  • Je hebt een wo opleiding op bedrijfseconomisch, bedrijfskundig of bestuurskundig gebied. 
  • Je hebt minimaal drie tot vijf jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie in een complexe en politiekbestuurlijke (rijksoverheid)organisatie.
  • Je hebt kennis van Rijksbrede bedrijfsvoering incl. bedrijfseconomische waarderingsmodellen. 
  • Je bent aantoonbaar succesvol in de rol van business controller en je hebt affiniteit met het IV-vakgebied.
  • Vaardigheid in het toepassen van methoden zoals Agile, Scrum, Project aanpak, BC methodiek en Batenmanagement is een pre. 


Jouw competenties?

  • analyseren
  • overtuigingskracht
  • netwerken
  • organisatiesensitiviteit
  • plannen en organiseren


Herken jij jezelf ook hierin? 
Je bent gericht op samenwerking, ook in het geval van tegengestelde belangen en je zorgt voor verbinding. Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, bent initiatiefrijk en standvastig. Je beschikt over analytische vaardigheden, je bent onafhankelijk en kritisch als de situatie daar om vraagt. Je kunt standpunten uitdragen en verdedigen. En dankzij jouw communicatieve vaardigheden, weet jij de boodschap helder en duidelijk over te brengen.  Je herkent jezelf in de omschrijving van een professional die zijn vak verstaat en er vooral voor wil zorgen dat de Belastingdienst ‘in control’ is.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3667 - €5450 (bruto)
Contractduur - 
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling. 

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, word je aangesteld in vaste dienst. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan word je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd. De interne kandidaat die de verplicht te volgen opleiding niet succesvol afrondt, wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

De organisatie - Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling - Control & Financiën

De concerndirectie Control en Financiën (cd C&F) adviseert de directeur-generaal Belastingdienst en de directeuren van de dienstonderdelen over het budget, het uitvoerings- en handhavingsbeleid, de informatievoorziening, databeheersing en de bedrijfsvoering.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee. 

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie. 

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.  

Op  8,11 en 12 april vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure. 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv. 

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die *korter dan twee jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of *bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject of *(invulveld) niet als eerste in beschouwing genomen. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. 

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de 'Solliciteer' button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, Parttime, € 3.000 - € 5.000, 5-10 jaar, Controlling, Utrecht, Controller, Overheid