(financieel) adviseurs en controllers

Wat ga je doen?
Als (financieel) adviseur en/of controller concretiseer je beleid, control je de afgesproken doelstellingen en geef je advies op diverse gebieden van (financiële) Planning en Control ten behoeve van de integrale (organisatiebrede en landelijke) sturing en beheersing. Dit kan zowel op het gebied van producten als de begroting, beoordeling van (interne en externe) verantwoordings- en stuurrapportages en/of inhoudelijke thema’s als cybercrime, handhaving, gebiedsgebonden politiezorg of bedrijfsvoering. Afhankelijk van wat je meebrengt zijn jouw taken bijvoorbeeld het:

 • meewerken aan of coördineren van besluitwaardige beleids- en beslisdocumenten voor de (financiële) planning & controlcyclus en aan het opstellen hiervoor van richtlijnen en kaders, waarbinnen de uitvoering plaatsvindt;
 • mede monitoren van het totaalbeeld, zowel financieel, beheersmatig en operationeel en je adviseert over eventuele bijsturing. Daarnaast analyseer, monitor en evalueer je de kwaliteit, duurzaamheid en het organisatierendement van het beleid op jouw deelterrein;
 • (samen met je collega’s) creëren van handelingsperspectief voor de directeur en leden van de korpsleiding;
 • onderzoeken en ontwikkelen van specialistische methoden en technieken om vraagstukken op te lossen;
 • bouwen en onderhouden van netwerken. Soms hebben deze netwerken tegenstrijdige belangen.

Waar ga je werken?

De Directie Financiën & Control stelt de (financiële) kaders, verzorgt de korpscontrol, draagt zorg voor de (financiële) planning en control, houdt financieel toezicht, bewaakt of middelen doelmatig besteed worden, verzorgt risicoanalyses en draagt bij aan de (financiële) besluitvorming. Deze taken en bijbehorende producten zijn verdeeld over drie afdelingen Financiële Planning & Control, Concern Control en Financieel Advies & Toezicht, waarbij de teams bestaan uit collega’s met én zonder ervaring binnen de politie.

De Directie F&C richt zich vanuit een coördinerende positie op de besturing, beheersing en verbetering van de sturingskracht van het korps. Zij is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de integrale planning & control van het gehele korps en draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het korps. Tevens is de directie systeemverantwoordelijk voor zowel de financiën als het stelsel van control binnen het korps.

Wie ben jij?
Afhankelijk van je achtergrond en persoonlijke competenties ga je in een bepaalde functie aan de slag. In ieder geval heb je tenminste een hbo-diploma, bijvoorbeeld door middel van een afgeronde financieel-economische opleiding. Een gedegen financiële achtergrond is een pre. Bij voorkeur heb je kennis van het publieke domein, bijvoorbeeld overheidsfinanciën. Daarnaast heb je (wetenschappelijke) onderzoekservaring.

Je bent je bewust van de schaalgrootte van de politie en kunt werken met complexe dossiers. Je herkent daarbij zowel het grotere verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en bent je bewust van je eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Je concentreert je op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijndoelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Daarnaast ben je netwerkvaardig; je beweegt je bijvoorbeeld gemakkelijk binnen grotere en divers samengestelde gezelschappen. Jij kunt anderen overtuigen van een bepaald standpunt en instemming krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Van een schaal 12 verwachten we de volgende competenties:

 • Je bent in staat tot het opzetten en realiseren van advies- en beslisproducten op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden en houdt daarbij rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
 • Je geeft inhoudelijke toelichting (intern en extern) op advies- en beslisproducten (‘hoe’).
 • Relevante ontwikkelingen op het vakgebied onderken je en verwerk je in de adviezen/producten.
 • Je bereidt besluitvorming inhoudelijk, procesmatig en procedureel voor.
 • Partijen binnen en buiten het korps schakel je effectief in.
 • Bij (evaluatie)onderzoek bereidt je de effectiviteit van advies- en beslisproducten voor, voert mogelijke bijstelling uit en adviseert hierover.
 • Je levert een bijdrage aan implementatie, uitvoering en bewaking van de Planning & Control-cyclus.
 • Je hebt gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied (intern en extern).

In aanvulling op het profiel voor schaal 12 wordt van jou in schaal 13 vooral verwacht dat je:

 • meerdere advies- en beslisprocessen kunt verbinden en daarop integrale advies- en beslisproducten realiseert, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid;
 • draagvlak kunt creëren en advies- en beslisproducten kunt verdedigen (intern en extern);
 • inhoudelijk, procesmatig en procedureel besluitvorming voorbereidt en beïnvloedt;
 • partijen binnen en buiten het korps effectief erbij betrekt;
 • randvoorwaarden creëert voor een effectieve implementatie;
 • gezaghebbend bent op het eigen vakgebied intern en extern.

In aanvulling op het profiel voor schaal 13 wordt van jou in schaal 14 vooral verwacht dat je:

 • een bijdrage levert in de vertaling en het samenbrengen van politiële en politieke vraagstukken in (beleids- en beslis)adviezen en producten. Je bijdrage heeft invloed op de doelstellingen en strategie van het korps;
 • bijdraagt aan en structureel invloed uitoefent op strategische ontwikkelingen;
 • functioneert als effectief sparringpartner voor de korpsleiding;
 • partijen binnen en buiten het departement/de overheid en (inter)nationaal effectief inschakelt en beïnvloedt;
 • erkend wordt als deskundige op het eigen beleidsveld, zowel in- als extern.

Wat wij bieden
De standplaats is Nieuwe Uitleg 1, Den Haag. Er is ruimte voor meerdere fte. Het betreffen functies voor gemiddeld 36 uur per week. De politie is een organisatie in ontwikkeling, met bijbehorende uitdagingen op alle werkterreinen van de directie. Wij zijn goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer (Den Haag Centraal is 4 minuten lopen). In ons team heerst een goede werksfeer en is er oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Flexwerken behoort tot de mogelijkheden.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.946,- en maximaal € 6.576,- (schaal 12, 13 of 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist D, E of F, werkterrein financiën en control.

Interesse?
Bel als je meer informatie over de functie wilt hebben met:

 • Annet Schukken, coördinator Financiële Planning & Control (06 - 10 19 28 90); of
 • Kees van Eck, coördinator Financieel Advies en Toezicht (06 - 53 10 78 83); of
 • Danielle Hemels, coördinator Concern Control (06-18625713).

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 30 april 2019 via de 'solliciteer' button.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek en eventueel een assessment en referentencheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Fulltime, Bepaalde tijd, HBO, 3-5 jaar, € 3.000 - € 5.000, € 5.000 - € 7.000, Dienstverlening algemeen, Consultancy, Zuid-Holland, Financial Controller, Financieel Adviseur, Overheid