Business Controller

Business Controller
36 uur | Dordrecht

Jij verbindt financiële middelen met mogelijkheden voor onze stad. Door jouw financiële kennis van gemeenten en verschillende beleidsterreinen ben jij in control en weet je anderen hier in mee te nemen. Wij rekenen op jou, dus kom bij ons.

Wat ga je doen?
Als Business Controller ben jij in staat om onze inhoudelijke ambities te verbinden met de middelen die de gemeente ter beschikking staan, zowel via onze eigen begroting als de relevante middelen van onze partners in de Regio, de Provincie en het Rijk. Je draagt er (mede) zorg voor dat bestuurlijke voorstellen alle informatie bevatten om tot een verantwoord besluit te komen, niet alleen door te toetsen, maar ook door actief verbetering aan te jagen met op maat gestelde adviezen.

Business Control is mede betrokken bij het beoordelen en monitoren van de belangrijke gemeentelijke opgaven waar Dordrecht voor staat. De blik waarmee je naar deze opgaven kijkt omvat bijvoorbeeld:

 • Wordt met de voorgestane aanpak een efficiënte bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling?
 • Voorziet de voorgestane aanpak in voldoende betrokkenheid van en verbinding met de externe leefwereld?
 • Zijn de dwarsverbanden tussen de verschillende opgaven voldoende benoemd en erkend, ook in de uitvoering?
 • Zijn de beoogde doelstellingen meetbaar geformuleerd en zijn er mijlpalen benoemd?
 • Zijn de doelstelling, de aanpak en de fasering realistisch in relatie tot de inzet, de beschikbare middelen en de gemeentelijke invloed op het betreffende beleidsterrein?

Naast financial control heb je als Business Controller een brede- en beleidscontrol blik, waarbij de vraag van een efficiënte doelrealisatie centraal staat. In voorkomende gevallen ben je de initiator bij het (laten) onderzoeken of implementeren van monitoringsinstrumenten en het ontwikkelen van verbetervoorstellen.

Wat neem je mee?

 • Via een afgeronde WO-opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, (Overheids)Financiën, Economie of een vergelijkbare richting heb je een academisch werk- en denkniveau ontwikkeld;
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en je bent resultaatgericht;
 • Je bent in staat om in een dynamisch krachtenveld je onafhankelijke standpunt overtuigend, prettig en onderbouwd over te brengen;
 • Je hebt een brede blik en je kunt goed de verbinding maken tussen verschillende vakgebieden;
 • Je hebt ervaring met control op een breed scala aan beleidsterreinen; bij voorkeur op zowel de fysieke als de sociale beleidsterreinen van een gemeente;
 • Je hebt concrete ideeën aan welke eisen brede control in een organisatie moet voldoen en bent creatief en deskundig op het gebied van financial engineering;
 • Je hebt een goede pen en je bent vaardig in het opstellen van adviezen, kaders, richtlijnen, en het ontwikkelen van instrumenten.
 • Je kan goed omgaan met tegengestelde belangen, je hebt oog voor relaties en je bent gericht op samenwerking, zowel binnen het team als daarbuiten.
 • Je hebt kennis van relevante politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen en inzicht in het functioneren van een (grotere) gemeentelijke organisatie.

Als Business Controller ben je, kortom, in staat om in een bestuurlijke en ambtelijke complexe omgeving te functioneren, belangen te doorzien en daarop in te spelen. Hierbij beschik je over natuurlijk overwicht en een goede schrijfstijl, maar zoek je net zo vaak de dialoog wanneer belangen uiteenlopen. Je bent politiek sensitief, kunt de verbinding leggen naar een ambtelijke organisatie die in beweging is, en weet de stadscontroller te vinden wanneer de situatie daarom vraagt.

Waar kom je te werken?
Gemeente Dordrecht. Niet zomaar een stad. Een eiland. Een stad met verborgen kwaliteiten. Een stad waar bijzondere dingen gebeuren. Maar waarover Dordtenaren niet opscheppen.

De gemeente Dordrecht is een opgave-gestuurde organisatie. Op dit moment zijn 9 opgaven geformuleerd, waar vanuit 8 verschillende clusters aan wordt gewerkt. De organisatie heeft zich ten doel gesteld om meer van buiten naar binnen te werken, zich flexibeler te organiseren, meer gericht te zijn op het bereiken van maatschappelijke effecten die het verschil maken en vraagstukken integraler aan te pakken.

Het cluster Versterking Bestuur en Organisatie (VBO) ondersteunt de ambtelijke organisatie en het College. Dit cluster is verantwoordelijk voor de regie op, coördinatie en ontwikkeling van strategische, bedrijfsvoerings-, organisatorische en financiële vraagstukken. Binnen het cluster zijn verschillende kernteams die, elk met hun eigen specifieke rol en taak, gericht zijn op het ondersteunen van bestuur en organisatie.

Jij werkt vanuit het team Strategie & Control, waarin verschillende strategisch adviseurs, soms vanuit hun specifieke expertise (juridisch control, business control, public affairs, interne audit), hun bijdrage leveren aan het op koers zetten én houden van de organisatie.

Wat bieden we jou?
Een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving waar initiatieven gewaardeerd worden. Daarnaast werk je samen met enthousiaste en professionele collega’s. Het salaris voor deze functie bedraagt afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring maximaal € 5.984,- (schaal 13 Car-Uwo) op basis van een 36-urige werkweek.

Wij hebben uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie van te kopen.

Solliciteren of meer weten?
Je kunt direct solliciteren door te klikken op de sollicitatiebutton. Reageer voor 28 januari 2019. Als je meer wilt weten over de inhoud van deze functie neem dan contact op met André Besseling, stadscontroller en coördinator team Strategie & Control, telefoonnummer 06-19782846. Als je meer wilt weten over de procedure of de arbeidsvoorwaarden, neem dan contact op met Bas Burger, clustermanager Versterking Bestuur & Organisatie, telefoonnummer 06-52632623.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, Audit, 3-5 jaar, Gemeente, Business Controller, Zuid-Holland, Controller, Juridisch