Privacy

JOBS in FINANCE EN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Als je de website van Jobs in Finance (www.jobsinfinance.nl) bezoekt, en als je daar een account aanmaakt, zullen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder lees je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, en wat je rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Jobs 4 Professionals B.V., Oorsprongpark 4, (3581 ES) Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Jobs in Finance is een handelsnaam van Jobs 4 Professionals B.V. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via:

post: Oorsprongpark 4, (3581 ES) Utrecht

telefoon:  030 20 83 003

e-mail via customerservice@jobs4professionals.eu

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt, afhankelijk van of je van Jobs in Finance gebruikt maakt als kandidaat of als recruiter:

 • om je een kandidaataccount te laten aanmaken op www.jobsinfinance.nl
 • om inloggen op www.jobsinfinance.nl mogelijk te maken, en je login gegevens op je computer te kunnen onthouden als je dat wil
 • om je voorkeuren en vacaturewensen op te kunnen slaan
 • om het uploaden van je cv mogelijk te maken
 • om je Job Alerts te kunnen toesturen
 • om bij het aanbieden van een vacature zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de door jou opgegeven voorkeuren en met je persoonlijke situatie
 • om je een recruitersaccount te laten aanmaken op www.jobsinfinance.nl
 • om het plaatsen van vacatures mogelijk te kunnen maken
 • om een overeenkomst met je te kunnen sluiten en uitvoeren
 • om contact met onze helpdesk mogelijk te maken
 • om je informatie over Jobs in Finance toe te sturen
 • om contact met je op te kunnen nemen over vacatures
 • om met je te kunnen chatten als je dat wil
 • om je te informeren over soortgelijke diensten als Jobs in Finance
 • om downloads vanaf de website mogelijk te maken
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van www.jobsinfinance.nl te verbeteren
 • voor marktonderzoek

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, zoals potentiële en relevante werkgevers, mits ook daarbij jouw privacybelangen worden afgewogen. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we jouw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt. Mocht je met ons een overeenkomst sluiten dan mogen we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van die overeenkomst.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken, afhankelijk van of je van Jobs in Finance gebruikt maakt als kandidaat of als recruiter:

 • naam
 • inloggegevens, wachtwoord
 • e-mail adres
 • adres
 • telefoonnummer
 • leeftijd
 • opleiding
 • inkomen
 • andere persoonsgegevens uit je CV
 • voorkeur voor bepaalde vacatures
 • reacties op bepaalde vacatures
 • IP-adres
 • gegevens over je bezoek aan onze website
 • gegevens die je in chatgesprekken, per telefoon of per mail aan ons doorgeeft
 • financiële en administratieve gegevens
 • gegevens van contactpersonen voor een vacature

 

Verwerkers en derden

Indien er nu of in de toekomst sprake is van zogeheten verwerkers van Jobs in Finance hebben wij dit conform de wet en regelgeving ingeregeld. Deze verwerkers verwerken je persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en doen er zelf verder helemaal niets mee. Wij hebben met die verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten waarin dat is vastgelegd.

Met jouw toestemming kan Jobs in Finance je persoonsgegevens doorsturen aan potentiële cq relevante werkgevers.

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login goed kunnen functioneren.

Wij maken gebruik van analytics cookies om statistieken van de gebruikers van het platform te verzamelen. Dat doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google vind je hier meer informatie over.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter mogelijk. Ook kunnen wij cookies plaatsen om je gerichte advertenties aan te bieden, dit doen wij tevens via Google (Doubleclick).

Je kan altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kan je je browser zodanig instellen dat (bepaalde) cookies niet worden geaccepteerd. Realiseer je dat daardoor bepaalde functionaliteiten van ons platform niet of minder goed werken. Die keuze kan je later wanneer je wil weer aanpassen.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Je kan daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Jobs in Finance, Oorsprongpark 4, (3581 ES) Utrecht of een e-mail sturen aan customerservice@jobs4professionals.eu. In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacystatement kan je ons mailen: info@jobs4professionals.eu.
 

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van juli 2018.