Webinar ‘Partnerperikelen voor vermogende particulieren en dga's'

Webinar 'Partnerperikelen voor vermogende particulieren en dga's'

BDO Private Client Services organiseert op donderdag 23 maart 2023 het webinar ‘Partnerperikelen voor vermogende particulieren en dga's’.

Het webinar wordt gehouden van 10.00 – 11.00 uur.

De blauwe envelop met de uitnodiging tot het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022 ligt alweer op de deurmat. Fiscale partners vullen de aangifte inkomstenbelasting over het algemeen samen in. Bepaalde inkomsten en aftrekposten mag u onderling verdelen. Het is dus van belang te weten wanneer u kwalificeert als fiscaal partner, wanneer het partnerschap aanvangt en wanneer het eindigt. Voor samenwoners gelden bovendien andere vereisten dan voor gehuwden en geregistreerde partners.

Met Geertje Dirks, Yvonne Tigelaar-Klootwijk en Anne-Marie Nijman bespreekt Mariëlle Schuurman de civiele en fiscale aspecten van diverse samenlevingsvormen. Hierbij komt de positie van samenwoners, gehuwden en geregistreerde partners aan bod. We benoemen de aandachtspunten bij het opstellen, naleven en beëindigen van samenlevingsovereenkomsten of huwelijkse voorwaarden en de gevolgen daarvan voor de aangifte inkomstenbelasting. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan de eigen woning, het aanmerkelijk belang, alimentatie, einde van fiscaal partnerschap door overlijden en box 3. Uiteraard wordt het recente arrest van de Hoge Raad besproken over privévermogen dat voor gemeenschappelijke uitgaven is aangewend.

Stel uw vragen!
Wij zijn benieuwd naar de fiscale vragen die u bezig houden.
Tijdens het webinar is er uitgebreid de tijd om uw vragen (anoniem) te stellen. Ook is het mogelijk om uw vragen vooraf al aan ons te stellen. Wij proberen daar dan zoveel als mogelijk tijdens het webinar op in te gaan. 
Mochten vragen later opkomen, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. U kunt te allen tijde contact opnemen met één van onze fiscalisten. 

BDO Private Client Services

Vermogensstructurering en vermogensoverdracht aan de volgende generatie is geen zaak van snelle beslissingen. De grote financiële belangen die er veelal mee gemoeid zijn, vragen om weloverwogen keuzes. Daar komt bij dat het geheel van regelingen en eisen voor vermogensbehoud en overdracht steeds complexer en omvangrijker zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan de (fiscale) bedrijfsopvolgingsregeling, het UBO-register, de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, het opzetten van een familiefonds en periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Bij BDO Private Client Services kunnen we u als (vermogende) particulier of familie helpen bij uw vermogensstructurering en- planning. Ook Anbi’s staan wij graag bij. Heeft u een (familie)bedrijf, bent u DGA, bent u eigenaar van NSW-landgoederen of wilt u een Anbi oprichten, dan helpen wij u graag. Bijvoorbeeld bij de volgende vragen:

  • Hoe kan ik mijn huwelijksvoorwaarden, voorwaarden voor geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract het beste inrichten?
  • Sluit mijn testament nog wel aan bij mijn persoonlijke omstandigheden en wensen alsook bij de huidige wet- en regelgeving?
  • Is een levenstestament ook voor mij aan te raden
  • Wil ik een deel van mijn vermogen in mijn vennootschap anonimiseren
  • Hoe moet ik de zeggenschap over mijn onderneming regelen als mij iets overkomt
  • Hoe kan ik de volgende generatie al bij het familievermogen betrekken
  • Waar moet ik bij een schenking op letten?
  • Hoe beheer en optimaliseer ik mijn vermogen?
  • Hoe voordelig is het om mijn onderneming te schenken en in hoeverre kan ik zeggenschap en/of inkomen uit mijn onderneming houden na schenking?
  • Met welke belastingregels in het buitenland moet ik rekening houden als ik een tweede woning wil aankopen of wil emigreren?

Onze specialisten van BDO Private Client Services zijn volledig op de hoogte van alle regelgeving die voor uw vermogensplanning en -structurering relevant is. Dankzij ons internationale netwerk kunnen wij u ook uitstekend bij grensoverschrijdende vraagstukken adviseren. BDO Private Client Services biedt u zekerheid en inzicht in de (fiscale) consequenties van hetgeen u voor ogen heeft. Uw wensen en ideeën zijn altijd het uitgangspunt bij onze aanbevelingen.

REGISTREREN