Workshop Werkkostenregeling 2022

Maandag 17 januari - Online -

Donderdag 20 januari - Online -

Dinsdag 1 februari - Online -

Donderdag 10 februari - Online -
 

Koploper op het gebied van advisering rondom de werkkostenregeling

De BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing is al sinds 2010 koploper op het gebied van advisering, ondersteuning, beoordeling en optimalisatie rond de Werkkostenregeling. De Workshop Werkkostenregeling wordt ieder jaar vernieuwd en is altijd up to date. Zo besteden wij in 2022 uiteraard extra aandacht aan het thuiswerken; wat kan de werkgever onbelast vergoeden of verstrekken in dit kader. Wat zijn de specifieke voorwaarden. En hoe moet de werkgever deze veelal nieuwe of vernieuwde arbeidsvoorwaarden vastleggen. Tijdens de workshops 2022 gaan we ook dieper in op de interne beheersmaatregelen; de noodzakelijke vastlegging van de werkkostenregeling in processen. Om de stap van theorie naar praktijk te kunnen maken gaan wij samen met u aan de slag. Stapsgewijs laten wij u zien hoe u van de ‘voorkant’ van de werkkostenregeling door middel van beleid, inrichting, uitvoering en monitoring een beheersbaar geheel maakt.

Bijna goed is niet goed genoeg!

De Belastingdienst doet gerichte controles op de toepassing van de werkkostenregeling waarbij men veelal de geldsteekproef hanteert. Een enkele fout kan dan al leiden tot naheffingen van tienduizenden euro’s.

Hoe groot die correctie is hangt onder meer af van de loonsom van de werkgever. Bij een loonsom van 1 miljoen euro’s bedraagt de correctie bij 1 gevonden fout al zo’n € 10.000,-, bij een loonsom van 4,5 miljoen euro’s zo’n € 60.000,-. Alle reden dus om alles te weten over de werkkostenregeling en ervoor te zorgen dat uw organisatie WKR-proof is.

De werkkostenregeling blijft de gemoederen bezighouden. De risico’s zijn te verkleinen door meer aandacht te besteden aan de ‘voorkant’ van de werkkostenregeling (de vastlegging van secundaire arbeidsvoorwaarden in regelingen, de administratieve organisatie en procesmatige inrichting) én door te zorgen voor voldoende kennis en bewustzijn over de werkkostenregeling bij iedereen die binnen uw organisatie met deze regeling te maken heeft.

We laten u stapsgewijs zien hoe u tot een vastlegging van de werkkostenregeling in processen kunt komen op een interactieve wijze; voor een aantal concrete personeelsvoorzieningen heeft u aan het einde van de dag volledig in beeld welke risico’s (eventueel) aanwezig zijn en wat dus de actiepunten zijn. Daarnaast zullen we de inhoud, de details, van de werkkostenregeling behandelen aan de hand van de meest voorkomende thema’s zoals thuiswerkfaciliteiten, reiskostenvergoedingen, personeelsactiviteiten, geschenken aan uw medewerkers, regelingen voor mobiele telefoons, tablets en internet thuis, vervoer, vitaliteit, het personeelsrestaurant, zakelijke maaltijden, cafetariaregelingen en nog veel meer. Uiteraard besteden wij ook uitgebreid aandacht aan de standpunten van de belastingdienst in de praktijk, de nieuwste controlemethodiek van de belastingdienst en recente rechtspraak over de werkkostenregeling.

WKR-Check

De workshop is ook te combineren met een WKR-check, onderdeel van de BDO Loonheffingencheck. We toetsen, aan de hand van een vragenlijst waar binnen uw organisatie de mogelijke knelpunten van de werkkostenregeling zitten. Hiervan ontvangt u een verslag op hoofdlijnen. Zo stapt u de WKR-workshop in met een voorsprong omdat u weet waar de aandachtspunten voor uw organisatie zitten of weet kunnen wij de check uitvoeren naar aanleiding van uw kennis na de workshop.

Kosten

De kosten voor deelname aan de workshop bedragen € 335,-. Indien u met meerdere personen van eenzelfde bedrijf aanmeld betaalt eenieder € 275,-. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Let op, wij werken met een nieuw eventregistratiesysteem. Het is hierin enkel mogelijk om een ticket voor uzelf aan te schaffen. Eventuele collega-deelnemers dienen zichzelf in te schrijven. Maak hierin de keuze voor ‘groepsticket’.

Programma

10:00- 11:00 Werkkostenregeling in het kort en controles door de    Belastingdienst

11:10- 12:00 De voorkant van de werkkostenregeling

13:00- 14:00 De werkkostenregeling in de praktijk (1)

14:10-15:15 Werkkostenregeling in de praktijk (2) en afsluiting

Spreker Chantal van Oirschot-Van Aerle

Senior Manager Loonheffingen, BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing