Masterclass Fraudeonderzoek

Hoe te handelen bij vermoedens van fraude, witwassen, omkoping en corruptie?

 CEST

Event language: Dutch 

Wanneer een organisatie geconfronteerd wordt met vermoedens van fraude, witwassen, omkoping of corruptie zorgt dit vaak voor veel onzekerheid. Hierbij is het essentieel om snel en adequaat maar tegelijk ook zorgvuldig te reageren zodat mogelijke schade zo veel mogelijk beperkt wordt. Dit kan alleen wanneer personen binnen de organisatie getraind zijn om op dergelijke situaties te reageren. In deze masterclass leert u hoe goed onderzoek doet naar vermoedens van fraude, witwassen, omkoping en corruptie.

Leerdoelen

Indien uw organisatie onverhoopt te maken krijgt met (een vermoeden van) integriteitsschendingen zoals fraude is het goed om te weten welke stappen op welk moment genomen dienen te worden. Te allen tijde dient een intern onderzoek op een dusdanig manier uitgevoerd te worden dat de resultaten van dit onderzoek, indien noodzakelijk, juridisch houdbaar zijn.

In de masterclass fraudeonderzoek maakt u kennis met de verschillende facetten van het doen van intern onderzoek. Van het omgaan met de eerste melding van een integriteitsschending tot en met het zorgen voor een bruikbaar dossier. Maar ook technieken die gedurende het onderzoek een rol spelen waaronder data analyse, e-discovery, interviewtechnieken en onderzoek in openbare bronnen komen aan de orde.

Deze technieken kunnen ook preventief worden ingezet in het kader van bijvoorbeeld fraudedetectie. Daarnaast gaan wij in op de wijze waarop over het onderzoek en de resultaten daarvan dient te worden gerapporteerd. 

Aan het einde van de masterclass bent u in staat om

 • Een gedegen eerste afweging te maken van de houdbaarheid van meldingen (van vermoedens) van misstanden
 • Hoe u een intern onderzoek moet structureren en 
 • Hoe u dit op juridisch verantwoorde wijze moet uitvoeren.

De technieken die aan de orde komen tijdens de masterclass zijn daarnaast uiterst goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk van bijvoorbeeld interne auditors, controllers, compliance professionals die belast zijn met het managen van fraude en integriteitsrisico’s. 

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor:

 • Managers en professionals verantwoordelijk voor veiligheid, juridische zaken en compliance
 • (Interne ) Accountants
 • (Interne) Auditors

Programma

 • Introductie met voorbeelden uit de praktijk
 • Omgaan met een vermoeden (crisismanagement)
 • Verzamelen van gegevens
 • Analyseren van gegevens (fraudedetectie)

o   OSINT

o   Data analyse

o   E-Discovery

 • Interviewtechnieken
 • Analyseren en rapporteren
 • Dossiervorming
 • Vervolgstappen (bijvoorbeeld vervolgonderzoek of het doen van aangifte)


Aanmelden?

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl