Masterclass Werkkostenregeling

In een halve dag optimaal geïnformeerd over de (on)mogelijkheden

Tuesday, 01:00 p.m.  CEST

Event language: Dutch 

De werkkostenregeling (WKR)  blijkt in de praktijk nog steeds een lastig onderwerp en bron van veel discussie.  Want hoe om te gaan met de gebruikelijkheidstoets, hoe zit het met aanwijzen van werkkosten, welke vergoedingen/verstrekkingen vallen onder een gerichte vrijstelling, welke in de vrije ruimte? Maar ook welke kansen biedt de regeling in de huidige crisis voor wat betreft kostenbesparing of in het kader van flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden? Door deel te nemen aan deze masterclass krijgt u antwoord op deze vragen, maar ook op de vragen die u bezighouden.  

Sinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR) komt het begrip duurzame inzetbaarheid steeds vaker voorbij. Als het gaat om investeren in personeel, bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen en cursussen binnen de werkkostenregeling, speelt de werkgever een belangrijke rol.

De werkkostenregeling is een administratieve verplichting voor werkgevers en blijkt voor veel werkgevers ook lastige materie. Echter, de werkkostenregeling biedt ook ruimte om werknemers fiscaal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Daardoor kan de werkkostenregeling ook worden ingezet als instrument om een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven.

Leerdoelen

Door deze masterclass bij te wonen krijgt u informatie en kennis aan de hand van een op de praktijk gericht programma. De masterclass helpt u bij het WKR-proof  houden van uw organisatie almede het optimaliseren van de mogelijkheden.  

Doelgroep

De masterclass richt zich op allen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de werkkostenregeling. Dit betreft zowel degenen die zijn betrokken bij de administratief-organisatorische aspecten als bij het personeels- en beloningsbeleid. 

De virtuele masterclass heeft een maximum van 15 deelnemers i.v.m. de interactie in de virtual classroom.

Programma

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Reikwijdte van de werkkostenregeling
  • Concernregeling
  • Gebruikelijkheidstoets
  • Uitruilen van arbeidsvoorwaarden
  • Mogelijkheden voor optimalisering
  • Inzet in het kader van duurzaamheid
  • Administratieve aspecten
  • Praktijkvragen

Aanmelden?

https://academy.deloitte.nl/AcademyEnrollment?Id=a192o000005wloq