Krapte leidt tot nog hogere werkdruk bij uitvoerders

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
10 aug 2022

10 aug 2022 • door Redactie JIF

Het personeelstekort bij uitvoeringsorganisaties speelt al langer, maar door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het probleem alleen maar nijpender.

Dat zeggen vakbonden CNV en FNV. Door het tekort aan werknemers, dat volgens een rondgang van NOS ook goed te voelen is bij de uitvoeringsinstanties van de overheid, ervaart het personeel van deze organisaties een hoge werkdruk.

Signalen over de hoge werkdruk bij instanties als de Belastingdienst, het UWV en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) "krijgen we wel door, vanuit verschillende afdelingen", zegt Gabriëlla Buisman, bestuurder van CNV Connectief. "Maar niet vanuit de gehele breedte", voegt ze daaraan toe. De bonden hebben voor rijksambtenaren een "aantrekkelijker cao" weten af te sluiten, aldus Buisman.

De vakbond hoopt dat de hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden werken bij de overheid aantrekkelijker maken. Dat geldt vooral voor de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.

Bussen naar Den Haag

"Wij roepen al jaren dat de werkdruk veel te hoog ligt", zegt FNV-bestuurder Yntse Koenen. Die hoge werkdruk is bijvoorbeeld bij de Dienst Justitiële Inrichtingen "niet goed voor de veiligheid" van onder anderen cipiers. Binnenkort gaat de bond met DJI-personeel in gesprek om meer investeringen van het Rijk te eisen. Koenen sluit "bussen naar Den Haag" niet uit als de onvrede groot is en ingrijpen uitblijft.

De lonen moeten wat de bond betreft omhoog, maar Koenen pleit ook voor een tijdelijke arbeidsmarkttoelage bovenop het salaris voor nieuwe werknemers.

De vakbondsbestuurder ziet dat de problemen breder spelen dan alleen de DJI. Volgens hem kunnen bezuinigingen op uitvoeringsinstanties door "opeenvolgende kabinetten" tot "grote maatschappelijke problemen" leiden.

Bron: Accountant