Diversiteit draagt bij aan beter toekomstperspectief accountancy

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
09 aug 2022

09 aug 2022 • door Redactie JIF

Een diverse, gelijke en inclusieve organisatie maakt het makkelijker om accounting talent aan te trekken en te laten blijven. Ook bevordert het innovatie; bedrijven met diverse teams hebben 45 procent meer kans om hun marktaandeel te vergroten.

Dat blijkt uit het internationale onderzoeksrapport Diversifying Accounting Talent in Europe van IMA (Institute of Management Accountants) en IFAC (International Federation of Accountants). Het rapport heeft drie demografische focusgebieden: gender, LGBTQIA-oriëntatie en etniciteit.

Leiderschapsrollen

Hoewel uit het rapport blijkt dat de diversiteit binnen het accountingberoep is toegenomen, is dit nauwelijks terug te zien in leiderschapsrollen. In het onderzoek geven bijna 50 procent van de vrouwelijke deelnemers, meer dan 50 procent van de LGBTQIA-professionals en 60 procent van de etnische minderheden uit Nederland aan dat hun demografische groep onvoldoende gerepresenteerd is in senior leiderschapsrollen.

Zestig procent van de vrouwen, ongeveer driekwart van de LGBTQIA-deelnemers en 80 procent van de etnische minderheden heeft daarnaast hun organisatie verlaten door ongelijke behandeling en een gebrek aan inclusie. Een kwart van de vrouwen en etnische minderheden geven aan daarom het accounting en finance vak helemaal te verlaten. Over het algemeen vinden vrouwen het beroep het minst inclusief of gelijk, in vergelijking met de andere demografische doelgroepen. In Nederland is maar 23 procent van de registeraccountants vrouw.

Objectiviteit geborgd door diversiteit

De lage demografische diversiteit in leiderschapsrollen roept vragen op over de duurzaamheid van het accounting en finance vak op de lange termijn in Europa. Een gebrek aan diversiteit en inclusie vormt risico's voor de transformatie die het vak op dit moment ondervindt: Het beïnvloedt de talentpijplijn en het vertrouwen in het vermogen van het vak om zich aan te passen aan de veranderende omgeving, aldus het onderzoek.

Een niet-diverse organisatie kan aantoonbaar minder innoveren, waardoor een bedrijf niet mee kan gaan met de dwingende veranderingen in de markt. Een diverse organisatie heeft dus een beter  toekomstperspectief. "Een gebrek aan diversiteit en inclusie in het accountingberoep heeft directe invloed op het vinden en behouden van talent. Dat beïnvloedt de objectiviteit die een accountant moet bewaren in organisaties, omdat een mix aan identiteiten en achtergronden cruciaal is om objectieve keuzes te maken", aldus Alain Mulder, managing director Europe bij IMA. Bron: Accountant

Acties

Om de accountingprofessie in Europa te diversifiëren en zo objectiviteit en transformatie duurzaam te verankeren geeft het rapport vier mogelijke acties om de diversiteit en inclusie te verbeteren:

  • Bewustwording creëren om onbewuste vooroordelen tegen te gaan en een diverse bedrijfscultuur waarderen en uitdragen.
  • Laten zien dat de professie een aantrekkelijk carrièrepad is voor mensen ongeacht gender, etniciteit of LGBTQIA-status en hier ook naar handelen.
  • Stappen nemen om te zorgen dat mensen met diverse achtergronden gelijke toegang hebben tot promoties.
  • Meer verantwoording afleggen door de prestaties en voortgang van alle professionals te meten op de eerste drie punten.

Het onderzoeksrapport is gebaseerd op een enquête onder meer dan 3.000 ervaren accounting professionals in Europa, waarvan tien procent in Nederland als accountant heeft gewerkt.


Bron: Accountant