‘Accountantssector moet nu actie ondernemen om diversiteit te verbeteren’

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
08 aug 2022

08 aug 2022 • door Redactie JIF

Talent is lastig te vinden voor accountantskantoren. Een van de belangrijkste acties die de branche kan ondernemen om dat te verbeteren, is energie steken in diversiteit en inclusie, concluderen Institute of Management Accountants (IMA) en International Federation of Accountants (IFA) uit onderzoek.

Beide organisaties deden onderzoek onder 3.000 ervaren accounting professionals in Europa, van wie 10% in Nederland als accountant heeft gewerkt. ‘Hoewel uit het rapport blijkt dat de diversiteit binnen het accountingberoep is toegenomen in de laatste eeuw, is dit nauwelijks terug te zien in leiderschapsrollen. In het onderzoek geeft bijna 50% van de vrouwelijke deelnemers, meer dan 50% van de LGBTQIA-professionals en 60% van de etnische minderheden uit Nederland aan dat hun demografische groep onvoldoende gerepresenteerd is in senior leiderschapsrollen.’

Een kwart verlaat het beroep

Zestig procent van de vrouwen, ongeveer 75% van de LGBTQIA-deelnemers en 80% van de etnische minderheden heeft daarnaast hun organisatie verlaten door ongelijke behandeling en een gebrek aan inclusie. Een vierde van de vrouwen en etnische minderheden geeft zelfs aan daarom de accountancy helemaal vaarwel te hebben gezegd.
‘Over het algemeen vinden vrouwen het beroep het minst inclusief of gelijk in vergelijking met de andere demografische doelgroepen. In Nederland is bijvoorbeeld maar 23% van de registeraccountants vrouw.’

Minder diversiteit is minder objectiviteit

Volgens de onderzoekers brengt een gebrek aan diversiteit de toekomst van het vak in gevaar: ‘Het vormt risico’s voor de transformatie die het vak op dit moment ondervindt: het beïnvloedt de talentpijplijn en het vertrouwen in het vermogen van het vak om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Een niet-diverse organisatie kan aantoonbaar minder innoveren, waardoor een bedrijf niet mee kan gaan met de dwingende veranderingen in de markt. In het kort: een diverse organisatie heeft een beter toekomstperspectief.’ Managing Director Europe Alain Mulder van IMA stelt zelfs dat minder diversiteit ook minder objectiviteit betekent: ‘Het heeft directe invloed op het vinden en behouden van talent. Dat beïnvloedt de objectiviteit die een accountant moet bewaren in organisaties, omdat een mix aan identiteiten en achtergronden cruciaal is om objectieve keuzes te maken.’

Vier stappen

Accountants moeten wat de onderzoekers betreft dus actie ondernemen. Het rapport noemt vier acties: bewustwording creëren om onbewuste vooroordelen tegen te gaan en een diverse bedrijfscultuur waarderen en uitdragen, ten tweede laten zien dat de professie een aantrekkelijk carrièrepad is voor mensen ongeacht gender, etniciteit of LGBTQIA-status en hier ook naar handelen, ten derde stappen nemen om te zorgen dat mensen met diverse achtergronden gelijke toegang hebben tot promoties en tot slot meer verantwoording afleggen door de prestaties en voortgang van alle professionals te meten op de eerste drie punten.

Bron: Accountancy