Bedrijven vergrootten in coronatijd reserves, investeerden minder

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
08 jul 2022

08 jul 2022 • door Redactie JIF

Niet-financiële bedrijven hebben in de coronajaren 2020 en 2021 hun reserves vergroot. Dat lukte doordat de winsten in 2021 flink stegen. Maar veel bedrijven staken ook minder geld in investeringen en losten minder af aan leningen, om een grotere buffer te hebben.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de coronamaatregelen daalde de totale brutowinst van bedrijven in 2020 met ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat betekende ook dat bedrijven minder kwijt waren aan belasting.

Door de coronapandemie gingen bedrijven echter ook besparen, om een potje aan te leggen voor onvoorziene gebeurtenissen. Dat deden ze bijvoorbeeld door investeringen en reclamekosten terug te schroeven en minder extra af te lossen op leningen. Zo namen de reserves dat jaar met net geen 30 miljard euro toe.

In 2021 stegen de winsten met ruim een vijfde ten opzichte van 2020. Van die winsten ging een groter deel naar de reserve dan de jaren ervoor. In dat jaar werd 64,6 miljard euro opgepot.

Investeringsquote

De investeringsquote, de verhouding tussen investeringen en de toegevoegde waarde van niet-financiële bedrijven, is in de coronatijd gedaald. In 2019 werd nog 18,5 procent van de toegevoegde waarde geïnvesteerd. Een jaar later was dat 18,4 procent en in 2021 nog maar 18,1 procent.

Daarmee scoort Nederland in de Europese Unie alleen beter dan Cyprus en Luxemburg. Ierse bedrijven investeren verhoudingsgewijs het meest.

Bron: Accountant