Werkgevers zijn positief over flexibel werken

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
28 jun 2022

28 jun 2022 • door Redactie JIF

Eén op de drie werknemers wil voor minimaal de helft van de tijd blijven thuiswerken, hoewel het thuiswerkadvies al een tijd is vervallen. Werkgevers zijn positief over hybride werken.

Ruim twee op de drie organisaties (68 procent) heeft inmiddels een thuiswerkregeling. Dat blijkt uit een groot werkgeversonderzoek, uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het doel van de werkgeversenquête is inzicht te krijgen in de maatregelen en acties die werkgevers nemen om duurzaam reisgedrag onder werknemers te bevorderen.

Veel organisaties hebben hun voorzieningen en regelingen met betrekking tot hybride werken in het afgelopen jaar verbeterd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mogelijkheden om online te vergaderen en om ICT- en arbovoorzieningen voor de thuiswerkplek. Ook bieden meer organisaties een thuiswerkvergoeding aan: zestig procent, tegen 38 procent in 2020.  

Anders reizen

Werkgevers motiveren hun medewerkers actief om een duurzamer alternatief voor de auto te kiezen, zoals bijvoorbeeld de fiets. Er is vaker een aanschafvergoeding voor medewerkers beschikbaar voor een fiets of e-bike. In 2021 was deze beschikbaar bij 48 procent van de organisaties, nu bij 56 procent.

Meer werkgevers kiezen voor de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s. Vier op de tien organisaties heeft in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk verhoogd. Tegelijk hebben minder organisaties leaseauto’s en/of een eigen wagenpark beschikbaar voor zakelijke mobiliteit, om het gebruik van de auto verder te verminderen op korte afstand.

Vier op de tien werkgevers geven aan (meer) bezig te doen aan het stimuleren van anders, minder of schoner reizen. Ook accountantskantoren werken steeds vaker met een mobiliteitsbudget, bleek bij een rondgang van accountant.nl eind vorig jaar.

Werkgeversenquête 2022

Bron: Accountant