NBA spreekt met ADR en SZW over NOW-reviews

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
01 jun 2022

01 jun 2022 • door Redactie JIF

De NBA heeft met de Auditdienst Rijk (ADR) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesproken over de ADR-reviews van NOW-dossiers. Het rapport van de ADR is recent gepubliceerd.

De minister van SZW vroeg de ADR reviews uit te voeren op bij NOW-verantwoordingen uitgevoerde accountantswerkzaamheden. Zulke reviews werden al aangekondigd bij de introductie van de NOW-regeling. Recent is de eerste review van 25 dossiers op NOW 1 en 2 afgerond en inmiddels is het rapport van de ADR ook gepubliceerd. Hieruit blijkt dat van de 25 gereviewde dossiers er acht niet toereikend waren. De ADR kwam al eerder met dat nieuws naar buiten.  

De niet-toereikende dossiers hebben vooral betrekking op werkzaamheden die bij organisaties worden uitgevoerd waar normaal gesproken geen assurance wordt verstrekt, zo blijkt uit de reviews. De ontoereikendheden kwamen zowel voor bij Wta-vergunninghouders als bij niet vergunninghouders.

De NBA neemt de uitkomsten van de review serieus, aldus de beroepsorganisatie. Het onderzoek is qua omvang te klein om te kunnen oordelen over alle afgegeven accountantsverklaringen. Maar er komen wel aandachtspunten voor verbetering uit naar voren voor het accountantsberoep. De NBA heeft met de ADR en SZW gesproken over vorm en inhoud van het rapport, om meer inzicht te krijgen in die aandachtspunten.

Aandachtspunten

Volgens de NBA zijn enkele aandachtspunten voor de hand liggend, maar wel essentieel. Zo moeten accountants alleen opdrachten accepteren waarvoor zij voldoende deskundig zijn en ook zorgen voor "collegiale reflectie". Verder moeten de relevante Standaard en het van toepassing zijnde controleprotocol goed worden bestudeerd en toegepast. Ook moeten accountants hun werkzaamheden zorgvuldig documenteren.  

Hoewel bij de NOW geprobeerd is om de accountantswerkzaamheden passend te maken, ook voor organisaties die normaal niet controleplichtig zijn, gaan de werkzaamheden verder dan bij een reguliere samenstellingsopdracht, benadrukt de beroepsorganisatie.

De interne beheersing bij veel niet-controleplichtige ondernemingen blijkt vaak niet toereikend voor een assurance-opdracht. Juist bij de controle van de omzet is dat vaak niet met gegevensgerichte werkzaamheden op te lossen. Daarom kent de Standaard in het geval van een beperkte mate van zekerheid inherente beperkingen en moeten accountants een aantal stappen doorlopen.

Dossiers op orde brengen

Op verzoek van de minister gaat de ADR door met het uitvoeren van reviews. Daarbij wordt ook gekeken naar dossiers uit NOW 1 en 2, die nog niet beschikbaar waren op het moment dat de eerste dossiers geselecteerd werden. Ook zullen dossiers gereviewd worden die betrekking hebben op latere NOW-periodes.

De NBA adviseert voor nog uit te voeren opdrachten om goed kennis te nemen van de genoemde aandachtspunten en die mee te nemen bij het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden. Bij reeds uitgevoerde opdrachten adviseert de NBA aan accountants om na te gaan of het werk toereikend is gedaan.  

Ook vraagt de NBA accountants die een ontoereikend oordeel hebben gekregen van de ADR, om hun dossier op orde te brengen. Mochten zij dit niet zelfstandig doen, dan zal het ministerie van SZW dat mogelijk via hun cliënt afdwingen, aldus de beroepsorganisatie.

Bron: Accountant