Nieuw PE-model accountants

Geschreven door
Redactie JBB

Gepubliceerd
11 jan 2019

11 jan 2019 • door Redactie JBB

Met ingang van 1 januari 2019 wordt een nieuw PE-model geleidelijk ingevoerd voor accountants. Een nieuw model dat beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op het leerresultaat in plaats van op het behalen van 40 PE-uren.

Achtergrond

Een beroep dat maatschappelijk relevant wil blijven moet de goede dingen doen en de dingen goed doen, ofwel kwaliteit leveren. Dat geldt ook voor accountants. Vakbekwaamheid vormt daarom een van de pijlers waarop het accountantsberoep is gebouwd, met verplichte permanente educatie (PE) als belangrijke exponent. Educatie gericht op beroepsontwikkeling: het bijhouden en voortdurend ontwikkelen van kennis en vaardigheden opdat de samenleving op de accountant kan (blijven) vertrouwen.

De keuze van het bestuur voor een nieuw PE-model dat beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op het leerresultaat is daarom een logische. Het afleggen van verantwoording over de verrichte beroepsontwikkeling zelf, zegt veel meer dan puur het meten van de geleverde inspanning ofwel het al dan niet halen van de 40-urennorm.

Gefaseerde invoer

Gezien de ingrijpende wijziging van het PE-model wordt deze gefaseerd ingevoerd. Een beperkte groep gaat per 1 januari 2019 over en het overgrote deel van de leden pas in 2020 of 2021. Dit biedt het bureau en de leden de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op de overgang.

Bron | NBA