NBA Young Profs: 'Op nummer één staat de aantrekkelijkheid van het beroep'

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
19 mei 2022

19 mei 2022 • door Redactie JIF

De NBA Young Profs-commissie heeft sinds begin dit jaar een nieuwe voorzitter en is twee nieuwe leden rijker. Een goed moment om weer eens de aandacht te vestigen op deze commissie, die zich inzet voor de belangen van de jonge generatie accountants. "Wij willen graag representatief zijn voor alle young professionals in de accountancysector."

Paula Jansen

Iedereen die bezig is met de praktijkopleiding, jonger is dan 35 jaar of maximaal vijf jaar staat ingeschreven in het register, is een NBA young professional. Om van deze groep een echt netwerk te maken, verzamelen de leden van de gelijknamige commissie het hele jaar ervaringen en meningen, organiseren zij evenementen en houden zij de community levend. Ook laten ze de stem van de jonge generatie zoveel mogelijk horen.

Heidag

Met de komst van de twee nieuwe leden besloot de commissie NBA Young Profs een duidelijke visie voor het komende jaar op papier te zetten. Jochem Bosgraaf: "We hebben hiervoor een visiemiddag ingepland met een externe partij. Uit de discussies hebben wij zaken opgesomd die wij echt belangrijk vinden en wat wij zien gebeuren in het accountantsberoep." Daphne Bot vult aan: "Tijdens die visiemiddag hebben we al onze ideeën op post-its geschreven en op een memoboard geplakt. Daar hebben we allemaal pijlen tussen getrokken en dat is de vertaling geworden van al onze gedachtegangen en visie."

YoungProfs_DaphneBot_900x287.jpg

Waar bestaat die visie uit? Jeffrey Heerschop: "Nummer één voor ons is nu de aantrekkelijkheid van het beroep. Ook wel het werkplezier. We vinden dat het belangrijk is dat het werkplezier goed is. Dat zorgt er namelijk voor dat mensen graag accountant willen worden en ook blijven."

"Die aantrekkelijkheid hebben we onderverdeeld in drie pijlers: Lerend beroep, Maatschappelijke relevantie en Ethiek, cultuur en gedrag. Deze pijlers hebben we weer onderverdeeld in een aantal doelen die we dit jaar willen bereiken en een aantal acties om die doelen te bereiken. Uiteraard bereiken we de doelen niet alleen, maar met vele andere gepassioneerde accountants (in opleiding) binnen de NBA Community Young Profs (voorheen Collective Development)."

Geluiden uit de praktijk

De visie komt niet alleen voort uit de visiemiddag. Geluiden uit de praktijk banen zich al langer een weg naar NBA Young Professionals. Omar El Messaoudi: "We organiseren evenementen en spreken regelmatig young professionals in ons dagelijkse werk en via het online platform. Daar komen vaak bepaalde geluiden naar boven. De werkdruk is hoog en het werkplezier neemt af. We zien dan ook dat veel accountants toch andere richtingen opgaan. Daarom is de stip op de horizon het terugkrijgen en behouden van dat werkplezier. We willen met het afvinken van de doelen die we hebben geformuleerd kunnen zien dat we echt hebben bijgedragen aan de drie pijlers en daarmee aan de aantrekkelijkheid van het beroep."

Bron: AccountantYoungProfs_OmarElMessaoudi_900x287.jpg