CFO's in beweging

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
10 mrt 2022

10 mrt 2022 • door Redactie JIF

Door een groeiend aantal investeringen en overnames is er veel behoefte aan nieuwe financiële bestuurders. En dat komt goed uit, want ook deze professionals zelf zijn toe aan een nieuwe uitdaging nu zij hun werkgever veilig door de crisis hebben geloodst, ziet executive search-specialist Martijn Boet.

Met name sinds de tweede helft van 2021 neemt het aantal executives dat van werkgever wisselt enorm toe. Hoe verklaar je dat?

“Enerzijds doordat executives die uit loyaliteit hun werkgever door de pandemie hebben geholpen vanaf dat moment weer in beweging kwamen. Anderzijds simpelweg doordat de economie flink groeit. Veel bedrijven breiden momenteel uit, ook internationaal. En er is veel geld beschikbaar doordat een aantal private-equitybedrijven en venture capitalists zich in de markt roert en hun portfolio uitbreidt. Bij dit soort kapitaalinjecties zie je vaak dat investeerders voorwaarden stellen ten aanzien van de bedrijfsvoering, informatievoorziening en het leiderschap, en dat is vaak het moment om een nieuwe CFO aan te stellen die de beoogde groei kan faciliteren en versterken.”

Wat voor type CFO wordt nu veel gevraagd? 

“De moderne CFO is multidisciplinair. Dat is iemand die denkt als een ondernemer en die meebouwt aan de groei van een onderneming. In de praktijk betekent dat een CFO die meer met een bedrijfskundige blik zijn werk doet en die inschat welke impact financiële beslissingen hebben op verschillende lagen binnen de organisatie zoals IT, operations en HR.” 

Zijn er specifieke skills die momenteel gewild zijn door werkgevers?

“De moderne executive is data-driven en bepaalt de bedrijfsstrategie aan de hand van inzichten uit data. Dus affiniteit met data en IT is belangrijk.

Daarnaast is ervaring met inkoop op dit moment belangrijk en dat komt door de toegenomen kosten van materialen en grondstoffen. Kun je dit slechts ten dele doorberekenen in de consumentenprijzen, dan wil je als organisatie een CFO die de inkoop kan overzien, deze eventueel met nieuwe leveranciers kan uitbreiden of die nieuwe contracten met bestaande leveranciers kan uitonderhandelen.”

Bij wat voor type bedrijven gaan executives zelf graag aan de slag?

“Voor veel professionals met een corporate achtergrond is juist een overstap naar een start-up of scale-up een interessante stap. Dat heeft te maken met autonomie, ondernemerschap en slagvaardigheid; zelf aan de knoppen zitten en beslissingen kunnen nemen. Bij een grote corporate is voor het nemen van belangrijke beslissingen vaak een zo groot mogelijk draagvlak nodig. Natuurlijk ben je bij een scale-up ook druk bezig met stakeholdermanagement met bijvoorbeeld het achterliggende private equity-bedrijf of de venture capitalist, maar over het algemeen geniet je meer vrijheid, maak je veel impact en kun je veel waarde toevoegen.” 

Zijn er genoeg executives beschikbaar om al deze rollen te vervullen bij start-ups en scale-ups?

“Ja en nee. Zoals ik al zei: aan professionals die deze overstap willen maken is er geen gebrek, maar dat betekent niet dat het vinden van de juiste executive eenvoudig is. CFO zijn van een start-up of scale-up vraag echt om specifieke competenties. Dan gaat het om ondernemerschap en die multidisciplinaire blik waar ik het eerder over had. En over een stuk creativiteit en pragmatisme. Maar ook: je moet niet alleen autonoom zijn en beslissingen kunnen nemen, je moet ze ook dúrven nemen. Er wordt leiderschap gevraagd. Was jij in een grote corporate misschien meer adviseur en aangever, nu sta je opeens vol in de wind met aandeelhouders die meekijken over je schouder.”

Binnen welke sectoren zijn executives nu graag actief? 

“E-commerce blijft aantrekkelijk, net als fintech. Maar ook bedrijven die zich richten op schone energie zijn in trek. Daar zie je natuurlijk ook een enorme groei in het aantal start-ups en scale-ups dat zich bezighoudt met sustainability en renewable energy. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en laadpalen. Ik merk in de gesprekken die ik met executives en senior professionals voer dat ze het belangrijk vinden om nu actief te zijn in een organisatie die een duurzame bijdrage levert aan de samenleving of die maatschappelijk relevant is. Dat kan ook binnen het publieke domein zijn, zoals de zorg.”

Wat betekent een overstap naar een start-up of scale-up voor het salaris? 

“Als je 15 of 20 jaar bij een corporate hebt gezeten dan weet je dat zo’n overstap betekent dat je soms een concessie moet doen. Maar het is vaak een ideële keuze of een keuze voor een persoonlijke uitdaging, en daarom zijn executives daar wel toe bereid. Daarnaast zijn er natuurlijk constructies waarbij bijvoorbeeld mede-eigenaarschap in het vooruitzicht wordt gesteld. En dat kan niet alleen op termijn lucratief zijn, het creëert ook een intensere betrokkenheid als je mede-eigenaar bent van de organisatie waarvoor je werkt.”

Bron: Robert Walters