Nederlandse werknemers ervaren minder stress dan Europese collega's

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
24 mrt 2018

24 mrt 2018 • door Redactie JIF

Nederlandse werknemers gaan in het algemeen ontspannen naar hun werk. Slechts een op de tien (10%) van hen zegt zich dagelijks gestrest te voelen. Ook zijn ze het meest geneigd te geloven dat de werkgever interesse toont in hun geestelijk welzijn. Net als vorig jaar zijn ze daarmee de minst gestreste werknemers in heel Europa. In 20% van de gevallen is de stress echter wel zo erg dat de werknemer overweegt om van baan te veranderen.

The Workforce View 2018

Europese werknemers zijn gemiddeld iets meer gestrest dan een jaar geleden. Bijna een op de vijf respondenten (18%) zegt nu dagelijks last te hebben van werkstress; een stijging van vijf procentpunten ten opzichte van vorig jaar. Drie op de tien (30%) voelt zich zelfs zo gestrest dat hij overweegt om van baan te veranderen.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View’ van HR-dienstverlener ADP naar de gedachten, houding, verwachtingen en zorgen van bijna 10.000 Europese werknemers, waaronder ruim 1.300 Nederlanders.

Weinig aandacht voor geestelijk welzijn werknemer

Werkgevers doen nog niet voldoende om stress op de werkvloer tegen te gaan, zo blijkt uit de reacties van respondenten. Een derde van de werkgevers (34%) heeft volgens de werknemers weinig tot geen interesse in het geestelijk welzijn van hun werknemers. Meer dan één op de tien (14%) is er zelfs van overtuigd dat hun bedrijf geen enkele interesse voor hun geestelijk welzijn heeft. In Nederland is dit slechts 7%. Oudere werknemers zijn hierover het negatiefst. Van de 55-plussers ervaart 16% geen enkele interesse, tegenover 11% van de werknemers tussen 16 en 24 jaar.

“In een drukke werkomgeving zien we stress al snel als inherent aan het leven,” vertelt Martijn Brand, Directeur ADP Nederland. “Dat is gevaarlijk, want teveel stress leidt onherroepelijk tot problemen zoals een lagere productiviteit, minder betrokkenheid en een hoger verzuim. Dat raakt zowel de werknemer als het bedrijf.”

Werkgevers zouden zich meer moeten bekommeren om het geestelijk welzijn van hun werknemers, vindt Brand. Hij pleit onder meer voor open communicatielijnen tussen het management en medewerkers. “Werknemers moeten de flexibiliteit krijgen die zij nodig hebben en ook formele regelingen zijn het overwegen waard,” aldus Brand. “Denk aan je Arbobeleid waarin je zaken kan opnemen voor fysieke en mentale ondersteuning van werknemers.”

Jonge werknemers en vrouwen vaker gestrest

Stress lijkt niet op elke leeftijd een even groot probleem; oudere werknemers hebben er minder last van dan jongere. Meer dan een derde (37%) van de 16-24-jarigen overweegt om vanwege stress van baan te veranderen, terwijl dat onder 55-plussers slechts 17% is. In Nederland is dit contrast nog groter met respectievelijk 39% onder 16-24 jarigen tegenover 13% bij 55-plussers. Onder Europese collega’s is ook geslacht een factor: van de vrouwen zegt bijna één op de vijf (19%) dagelijks last te hebben van stress. Onder hun mannelijke collega’s is dat 16%. In Nederland is dit verschil tussen mannen en vrouwen minder aanwezig.

Stress in Europa: Polen nummer één

Polen staan bekend als harde werkers, maar zijn van alle Europeanen ook het meest gestrest en het minst geneigd te geloven dat de werkgever interesse toont in hun geestelijk welzijn. Meer dan een kwart (27%) van hen zegt dagelijks stress te ervaren op het werk. Franse en Britse werknemers (beiden 20%) komen daarna. Van de werknemers in Italië overweegt meer dan vier op de tien wegens werkstress ander werk te zoeken. Dat is twee keer zo veel als in Nederland en Zwitserland (20%).