Beoordeel medewerkers op wat ze kunnen

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
04 jul 2024

04 jul 2024 • door Redactie JIF

Door meer te kijken naar de vaardigheden van mensen in plaats van naar hun functies zijn organisaties beter in staat zich aan te passen aan de veranderende eisen van de moderne werkplek en arbeidsmarkt. Marlene de Koning, HR technologie- en dataspecialist bij PwC, kijkt naar de voordelen van een zogeheten ‘skills based organisation’ (SBO).

Politiek en maatschappij maken zich al enige tijd zorgen over de tekorten in cruciale, snel veranderende sectoren, zoals zorg, techniek en milieu. Ontwikkelingen als digitalisering en klimaatverandering, en het tekort aan geschoold personeel zorgen ervoor dat er een kloof is tussen waartoe medewerkers in staat zijn en wat organisaties nodig hebben om deze veranderingen het hoofd te bieden. 

Uit PwC's 27e CEO Survey blijkt dat 52 procent van de CEO's denkt dat de winstgevendheid van hun sector de komende tien jaar sterk zal lijden onder het gebrek aan medewerkers en vaardigheden die nodig zijn voor fundamentele bedrijfstransformaties. Door het benadrukken en ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers werken organisaties niet alleen aan een reactie op de krapte van de arbeidsmarkt. Ze zoeken daarmee ook naar antwoorden, op maatschappelijke veranderingen en uitdagingen, zoals de energietransitie, snelle digitalisering en economische en geopolitieke instabiliteit.  

AI versnelt transformatie naar een ‘skills based organisatie’

Kunstmatige intelligentie (AI) versnelt de transformatie van organisaties naar een zogeheten 'skills based organisation’ (SBO). Nieuwe technologieën stellen organisaties in staat om talent op een andere manier te beheren: geen conventionele selectie, analyse en planning op basis van diploma's, rollen en functietitels, maar een meer genuanceerde verkenning van de specifieke onderliggende vaardigheden en competenties, oftewel de skills, die elke werknemer biedt. 

Door skills centraal te stellen en deze technologieën te omarmen krijgen organisaties inzicht waar de benodigde skills zich binnen de organisatie bevinden. Door alle skills van medewerkers, inclusief de verborgen skills te kennen, kunnen organisaties deze naadloos inzetten op de plek waar ze op dat moment de meeste waarde toevoegen. Dit biedt organisaties kansen om te voldoen aan hun ontwikkelingsbehoeften en organisatiedoelen, zelfs over verschillende afdelingen heen. 

In kaart brengen van skills

Een SBO bevordert een cultuur van continu leren, waardoor medewerkers zich kunnen aanpassen aan de dynamische en toekomstige behoeften van de organisatie. Door skills nauwkeurig in kaart te brengen en mee te nemen in het vormen van strategie en besluiten, ontstaan er transparantere promotiebeslissingen en eerlijkere beloningen. Daarnaast wordt werving niet simpelweg gebaseerd op cv en functie, maar op wat medewerkers daadwerkelijk kunnen.  

Zoals elke verandering komt ook de verandering naar een SBO met uitdagingen. Sommige medewerkers kunnen terughoudend zijn vanwege zorgen over privacy of gewoon omdat ze gewend zijn aan het oude systeem. Leiderschap speelt een belangrijke rol bij het aanmoedigen van medewerkers om open te staan voor verandering en het belang van skills te omarmen. Wanneer een organisatie het belang van skills omarmt, ontstaat er een cultuur van waardering en erkenning. In deze cultuur worden medewerkers gemotiveerd om te groeien en bij te dragen aan het succes van de organisatie. 

Een inclusievere toekomst van werk

De verschuiving naar een SBO, ondersteund door AI-gedreven talentmanagementsystemen, belooft niet alleen wendbaarheid, maar ook een inclusievere toekomst van werk. Het is niet slechts een trend, maar een evolutie die organisaties en medewerkers samenbrengt om met vertrouwen de uitdagingen van de moderne arbeidswereld aan te gaan.

Lees hier meer!