Meer medewerkers en omzet voor Baker Tilly

Geschreven door
Redactie JIF
Baker Tilly

Gepubliceerd
29 mei 2024

29 mei 2024 • door Redactie JIF

Baker Tilly (Netherlands) N.V. realiseerde in 2023 een omzet van € 130 miljoen. Dit is een stijging van 13,1% ten opzichte van 2022, toen de omzet uitkwam op € 115 miljoen. Alle servicelijnen droegen bij aan de omzetgroei.

Groei op koers

Bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel kijkt positief terug op 2023: “We zijn erg tevreden met dit resultaat. De omzetontwikkeling is in lijn met onze strategische doelen. Ik wil dan ook graag mijn waardering uitspreken voor de inzet van onze medewerkers en onze klanten bedanken voor hun vertrouwen. Onze mensen staan elke dag klaar om hen te ondersteunen. We zagen in 2023 omzetgroei bij de nieuwe producten op het gebied van ESG-advisory. We versterkten ons met een aantal specialisten op dit veelbelovende terrein en bieden klanten op maat gesneden ESG-producten aan. Onze focus op customer intimacy en productverbreding zien we terug in een NPS score over 2023 van +28, even hoog als in 2022.”

Investeringen prioriteit

Baker Tilly investeerde in 2023 stevig in personeel en software. De EBITDA bleef hierdoor wat achter op het voorgaande jaar. Volgens Hoeksel blijven investeringen in kwaliteit, innovatie en productontwikkeling van het hoogste belang. “De technologische ontwikkeling gaat snel: data gedreven werken en de toepassing van AI kunnen ons helpen de kwaliteit van onze werkzaamheden te verhogen en tegelijkertijd de werkdruk te verminderen. “

Gespannen arbeidsmarkt

Baker Tilly is ook in de huidige gespannen arbeidsmarkt succesvol in het aantrekken en behouden van talent. Het aantal medewerkers steeg in 2023 tot 975 (2022: 889). Hoeksel: “Het werk blijft toenemen en we zetten alles op alles om goede mensen aan ons te binden. Dat dit lukt is onder andere te danken aan ons wervingsbeleid, het verbeterde onboarding programma en de investeringen in leiderschap en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.” Zo doorlopen leidinggevenden van Baker Tilly een Executive Leadership Program dat samen met Nyenrode is ontwikkeld. Dit programma is nu het derde jaar ingegaan en bijna de helft van de meer dan 200 managers rondde de leergang inmiddels af.

Consolidatie

Met het oog op de toekomst wijst Hoeksel op de consolidatiebeweging in de sector. “Autonome groei alleen is onvoldoende om op termijn een stevige marktpositie te behouden. Om aantrekkelijk te zijn voor medewerkers en om te kunnen blijven investeren in kwaliteit, innovatie en productontwikkeling is schaalgrootte noodzakelijk. We zien dat kleine en grote spelers elkaar opzoeken en dat ook private equity-partijen van zich laten horen. In dit speelveld moeten wij onze positie ook bepalen. Uitgangspunt voor ons is daarbij dat eventuele partners qua kwaliteit en dienstverlening bij onze strategie passen.”

Samenstelling Raad van Bestuur

Janneke Brink-Daamen is per 1 september 2023 toegetreden tot de Raad van Bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de servicelijn Advisory, het onderwerp innovatie en de afdelingen Human Resources en Marketing & Communicatie. Janneke Brink-Daamen heeft de positie overgenomen van Ronald Houtveen, die Baker Tilly op 1 januari 2024 verliet.

Bron: Baker Tilly https://www.bakertilly.nl/over-baker-tilly/pers/omzetgroei-baker-tilly-in-2023

Baker Tilly