Maakt ESG de accountancy weer aantrekkelijk voor financieel talent?

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
29 apr 2024

29 apr 2024 • door Redactie JIF

De grote accountantskantoren in Nederland – zoals de kantoren behorende tot de Big Four – hebben traditioneel veel aantrekkingskracht op jonge financiële talenten, maar recentelijk hadden ze moeite om deze talenten aan boord te houden. Echter, volgens Rob Steur, een specialist in het bemiddelen van financiële professionals, brengt ESG (Environmental, Social & Governance) hier verandering in. Hij verwacht dat ESG het werk bij de Big Four interessanter maakt, wat jong talent aantrekt. 

Wat is ESG? 

Met ESG wordt gedoeld op een evaluatie-/beoordelingssysteem waarbij bedrijven worden beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties. Deze beoordeling bepaalt in grote mate de aantrekkelijkheid van een bedrijf voor investeerders. Met andere woorden: duurzaamheid is een belangrijke factor die beleggers in overweging nemen bij het maken investeringsbeslissingen. Ook banken hebben te maken met duurzaamheidsoverwegingen; zij bekommeren zich (vrijwillig of noodgedwongen) steeds meer om de duurzaamheid van hun klanten op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, milieu en klimaat. Dit kan betekenen dat banken bepaalde klanten niet (langer) willen of mogen bedienen omdat het bedrijf van de klant niet past binnen het duurzaamheidsbeleid van de bank of omdat de klant slecht scoort op het gebied van duurzaamheid, waardoor dienstverlening aan die klant voor de bank te risicovol is of in strijd is met de wet. 

Onder Environmental (milieu) valt onder andere de impact van een bedrijf op klimaatverandering, inspanningen om deze te verminderen, energie- en waterbesparing, afvalbeheer en biodiversiteit. Social (sociaal) richt zich op hoe een bedrijf omgaat met arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, gezondheid en veiligheid op de werkvloer, betrokkenheid van werknemers en investering in sociale ontwikkeling. Governance (bestuur) ziet op de stijl van leidinggeven binnen een organisatie, inclusief de samenstelling en onafhankelijkheid van het bestuur, transparantie in besluitvorming, naleving van wet- en regelgeving (compliance), ethische normen en het beloningsbeleid.  

In de essentie is ESG-rapportage een verslag dat laat zien hoe goed een bedrijf presteert op het gebied van duurzaamheid, waarbij de ESG-score aangeeft hoe goed een bedrijf hierin slaagt. 

Wat is de invloed van ESG op het verloop onder accountants? 
Een belangrijke reden voor het verloop onder accountants is de toenemende hoge werkdruk door steeds meer wet- en regelgeving. De controles die accountants bij klanten uitvoeren worden strenger en er komen meer controles bij, wat leidt tot extra werkdruk en overuren. Daarnaast leidt het feit dat accountants zich hoofdzakelijk concentreren op controlewerkzaamheden, tot een gebrek aan uitdaging en diversiteit in hun werk, waardoor ze sneller uitgekeken raken, aldus Steur. 

Om nieuw talent aan te trekken, proberen Big Four-kantoren verschillende strategieën uit, zoals het vergemakkelijken van de instroom van zij-instromers en het experimenteren met AI om efficiënter te werken en het werk interessanter te maken, aldus Deloitte in het Financieel Dagblad

Echter, volgens Steur is het vooral ESG dat voor een grote toename aan nieuw talent zorgt. Met de deadline voor ESG-verplichtingen eind 2024 moeten vrijwel alle klanten van de Big Four aan deze vereisten voldoen, wat resulteert in een stijging van de ESG-gerelateerde vacatures. Zo waren er in het laatste kwartaal van 2023 41% meer ESG-gerelateerde vacatures dan een jaar eerder (bron: Jobfeed). Veel accountants lijken het uitvoeren van ESG-controles interessant te vinden omdat ze een maatschappelijke impact kunnen maken. 

De interesse van accountants in het uitvoeren van ESG-controles kan een keerpunt betekenen in de werving van de Big Four-kantoren. De verwachting is dat het verloop zal verminderen door de nieuwe focus op ESG-werkzaamheden, waardoor de kantoren minder moeite zullen hebben om vacatures in te vullen. Bovendien verdere ontwikkeling van maatschappelijke wet- en regelgeving het werkveld van accountants nog meer veranderen, wat mogelijk een verschuiving in de arbeidsmarkt teweegbrengt. 

Meer informatie 
Wil jij meer weten over een carriere als (AA of RA) accountant? Of ben je nieuwsgierig naar jouw kansen op de arbeidsmarkt als accountant, (junior of senior) assistent accountantbusiness controllerfinancieel medewerker of financieel adviseur? Met ons vacatureplatform Jobs in Finance presenteren wij de mooiste en meest uitdagende finance vacatures

Bent u juist op zoek naar een finance professional?

Jobs in Finance helpt u ook in de zoektocht naar finance professionals. Met ons vacatureplatform hebben wij het grootste bereik onder finance professionals. Wij werken onder meer voor accountantskantoren, bedrijven, overheden, intermediairs, banken en verzekeraars. Tevens doen wij op ons platform aan Employer Branding; op ons platform krijgt u de kans om uw organisatie te presenteren aan meer dan 20.000 finance professionals per maand. Neem contact met ons op!