Kan de zakelijke dienstverlening 100.000 extra banen invullen?

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
10 apr 2024

10 apr 2024 • door Redactie JIF

Een kwart van alle werkende mensen in de zakelijke dienstverlening is 55 jaar of ouder en een deel hiervan zal op korte termijn uit dienst treden. Dat terwijl er juist een stijgende vraag naar personeel in deze markt is. Volgens De Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) is de uitbreidingsvraag 100.000 banen. Dit staat los van de vervangingsvraag van de uittredende werknemers in de zakelijke dienstverlening (+/- 275.000 55+’ers). Welke sectoren in de zakelijke dienstverlening hebben de meeste open posities?

Kunnen de 100.000 beschikbare banen worden ingevuld?

De Nederlandse arbeidsmarkt is krap. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, namelijk 100 werklozen op 114 vacatures (bron: CBS). Veel werkgevers hebben moeite om geschikt personeel te vinden. Dit drijft de lonen omhoog, vooral in sectoren waar de vraag naar arbeid hoog is, zoals de schoonmaak en accountancy. Betekent dit ook dat er sprake is van een structurele arbeidskrapte die de economische groei zal belemmeren?

De verwachting is van niet. Op de lange termijn zorgt de arbeidsdynamiek via het mechanisme van de arbeidsvoorwaardevorming voor een efficiënte arbeidsdeling. Bedrijven en sectoren die geen personeel weten te vinden, zullen krimpen terwijl de succesvolle juist kunnen groeien. Deze transitie naar een nieuw economisch evenwicht kan nog wel lang duren door ondoelmatig beleid vanuit de overheid.

Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) zal de uitstroom van werkenden in de komende jaren groter zijn dan de instroom. Dit komt vooral door de vergrijzing van de bevolking, waardoor er meer mensen met pensioen gaan dan er jongeren op de arbeidsmarkt komen. Dit betekent dat de werkgevers meer moeite zullen hebben om geschikt personeel te vinden en te behouden.

Er komt concurrentie tussen sectoren om aan personeel te komen. Voor de zakelijke dienstverlening is het de vraag of de 100.000 extra banen ingevuld worden, zeker nu een grote groep 55+’ers gaat uitstromen. Of dit lukt hangt af van het aanbod van de werkgever aan de werknemer. Uit onderzoek blijken de volgende aspecten belangrijk voor (startende) werknemers te zijn:

  • Een prettige werksfeer met leuke collega’s en goede leidinggevenden
  • Een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden
  • Een vast contract met werkzekerheid
  • Een goede werk-privébalans en flexibele werktijden
  • De mogelijkheid om bij te dragen aan de samenleving en de wereld te verbeteren
  • De mogelijkheid om gezond en veilig te werken

Bron: Rabobank