CBS: Iets minder nieuwe vacatures

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
16 aug 2023

16 aug 2023 • door Redactie JIF

Na een toename van het aantal ontstane vacatures in het eerste kwartaal van 2023, ontstonden er in het tweede kwartaal minder nieuwe vacatures aldus het CBS. In het tweede kwartaal waren het er 354 duizend, 27 duizend minder dan in het eerste kwartaal. Er werden 365 duizend vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures), in het eerste kwartaal waren dat er nog 381 duizend.

Aantal openstaande vacatures nog steeds op heel hoog niveau

Eind juni stonden er 427 duizend vacatures open, 10 duizend minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. Na acht kwartalen groei, tussen medio 2020 en medio 2022, is het aantal vacatures vanaf het derde kwartaal van 2022 afgenomen.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (87 duizend), de zakelijke dienstverlening (71 duizend) en de zorg (65 duizend). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Aantal vacatures financiële dienstverlening onveranderd hoog

Volgens het CBS is het aantal vacatures in de financiële dienstverlening vrijwel onveranderd gebleven: 10.800 in het tweede kwartaal versus 11.000 in het eerste kwartaal. Ook banensite Jobs in Finance ziet dat het aantal vacatures voor finance professionals ongekend hoog blijft. Uitschieters zijn het aantal vacatures voor accountants, controllers en administratief medewerkers.

Aantal banen stijgt, minder werklozen

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal nog steeds toe. Met een groei van 7 duizend komt het totaal aantal op 11 528 duizend (+0,1 procent). In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. Het aantal banen stijgt nu al 12 kwartalen op rij. Het tweede kwartaal van 2020, de start van de coronacrisis, was het laatste kwartaal met een daling van het aantal banen. Daarvoor was het aantal banen al 24 kwartalen op rij toegenomen.

De werkloosheid nam in het tweede kwartaal van 2023 af met 7 duizend en kwam uit op 350 duizend. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking; in het eerste kwartaal was het nog 3,6 procent. Het gaat bij werklozen om mensen die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn.

Hoewel het werkloosheidspercentage daalde, zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen. Bij jongeren nam de werkloosheid toe van 7,9 tot 8,2 procent. Bij 25- tot 45-jarigen daalde dit percentage van 3,0 naar 2,8. Ook onder 45- tot 75-jarigen daalde de werkloosheid in het tweede kwartaal van 2023, van 2,3 naar 2,1 procent.

Conclusie

De krapte op de arbeidsmarkt hield in het tweede kwartaal van 2023 aan. Tegenover elke 100 werklozen stonden 122 vacatures, net als in de vorige twee kwartalen.