ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 870 miljoen

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
09 aug 2023

09 aug 2023 • door Redactie JIF

Sterk tweede kwartaal 2023 ABN AMRO Bank

  • Zeer sterk resultaat met een nettowinst van EUR 870 miljoen en een rendement op eigen vermogen van ruim 16%, een weerspiegeling van hoge netto rentebaten en vrijvallen van kredietvoorzieningen. Alle client units droegen bij met een hogere nettowinst

  • Aanhoudend sterke netto rentebaten, profiterend van de hogere renteomgeving

  • Kosten over 2023 naar verwachting nu circa EUR 5,2 miljard; we verwachten onze kostendoelstelling voor 2024 niet te halen nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten meer geleidelijk zal zijn

  • Kredietkwaliteit blijft solide, met vrijgevallen kredietvoorzieningen van EUR 69 miljoen; we houden onze buffers aan

  • Solide kapitaalpositie; fully-loaded Basel III CET1 ratio van 14,9% en Basel IV CET1 ratio van circa 16%. Interimdividend over eerste helft 2023 vastgesteld op EUR 0,62 per aandeel

CEO Robert Swaak van ABN AMRO duidt de cijfers nader

In het tweede kwartaal realiseerden we weer een zeer sterk financieel resultaat, gedreven door de hoge netto rentebaten en het vrijvallen van kredietvoorzieningen. Dit in een omgeving waarin de macro-economische en geopolitieke onzekerheid voortduurde. Ik ben trots op de niet-aflatende inzet voor onze klanten, die we in het afgelopen kwartaal hebben laten zien. Alle client units hebben bijgedragen met een hogere nettowinst, en het momentum in de zakelijke kredietverlening en in de hypotheekportefeuille was positief. De Nederlandse economie is enigszins afgekoeld en onze klanten staan nog altijd onder druk door de onzekerheden en aanhoudend hoge inflatie. Ondanks deze afkoeling bleef de arbeidsmarkt krap en de balansen van bedrijven en huishoudens robuust. Ik ben blij dat de bank veerkrachtig is, met een stabiel risicoprofiel en een sterke balans. We presenteren onze geüpdate financiële KPI’s en kapitaalraamwerk bij de publicatie van de resultaten over Q4.

De nettowinst bedroeg in het tweede kwartaal EUR 870 miljoen en het rendement op eigen vermogen was ruim 16%. De netto rentebaten profiteerden van de hogere renteomgeving en kwamen uit op EUR 1,622 miljoen, en onze inkomsten uit provisies waren stabiel. De kosten waren lager door lagere wettelijke heffingen terwijl investeringen in een krappe arbeidsmarkt deels doorschuiven. We verwachten nu dat de kosten over heel 2023 zullen uitkomen op circa EUR 5,2 miljard. We blijven gefocust op kostendiscipline, maar verwachten niet langer dat we onze doelstelling van EUR 4,7 miljard in 2024 zullen halen, nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten meer geleidelijk zal zijn. Meer inspanning dan verwacht is nodig om ervoor te zorgen dat onze doorlopende AML-activiteiten op een duurzaam en aanvaardbaar niveau zijn en aan de wettelijke eisen voldoen.

Lees hier het volledige persbericht!