Accountants schieten te kort op gebied van klimaatrapportage

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
25 jul 2023

25 jul 2023 • door Redactie JIF

Volgens advocaten van ClientEarth schieten leidinggevenden van 's werelds zes grootste accountantskantoren - BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG en PwC - tekort in hun toezeggingen om de aanpak van klimaatverandering te verbeteren in financiële rapportage en audit.

Weinig transparantie

Hoewel onlangs de eerste nieuwe internationale normen voor bedrijfsrapportage over duurzaamheid en klimaat zijn aangekondigd, hebben advocaten van ClientEarth brieven geschreven naar de kantoren om hun standpunt te bevragen over het huidige gebrek aan transparantie over klimaatrisico's in financiële rapportage en audit. Transparantie die reeds vereist wordt door bestaande normen en waarvan investeerders zeggen dat deze dringend moet verbeteren.

De brief van ClientEarth is gericht aan het Global Public Policy Committee (GPPC) - een groep bestaande uit senior leiders van de Big Six, die zich richt op beleidskwesties van wereldwijd belang maar buiten het vakgebied weinig bekend is.

In december 2020 schreef het GPPC aan de International Accounting Standards Board (IASB) van de IFRS Foundation, het onafhankelijke orgaan dat International Financial Reporting Standards ontwikkelt en goedkeurt. De IASB had belangrijke nieuwe richtlijnen opgesteld voor klimaatrapportage, en het GPPC beloofde zijn rol te spelen bij het ondersteunen van grotere transparantie over klimaatzaken in financiële verslaggeving van bedrijven in lijn met die richtlijnen.

Ondanks aansporingen weinig blijk van leiderschap

Accounting en audit zijn essentieel voor het beheer van klimaatrisico's in de financiële wereld. In 2021 waarschuwden advocaten van ClientEarth de vier grootste accountantskantoren ter wereld - Deloitte, EY, KPMG en PwC - dat ze het risico liepen om auditnormen en hun kerntaken niet te vervullen door klimaatrisico's niet voldoende in overweging te nemen, waardoor de integriteit van de markt in gevaar kwam en ze openstonden voor juridische uitdagingen.

ClientEarth ontving geen schriftelijke reacties op haar brieven uit 2021 van de individuele kantoren, maar werd in plaats daarvan uitgenodigd om haar zorgen te bespreken met de Big Six via het GPPC. Sindsdien hebben advocaten van ClientEarth, via het GPPC, geprobeerd om in gesprek te gaan met de auditkantoren om te begrijpen hoe zij hun toezegging uit 2020 om de openbaarmaking van klimaatzaken in bedrijfsrapportage en audit te verbeteren, implementeren volgens bestaande regels, normen en richtlijnen.

Advocaten van ClientEarth zeggen echter dat de reacties van de auditors onbevredigend zijn, gezien het bewijs van voortdurende tekortkomingen in de praktijken van accounting en audit, en gezien de toenemende klimaatrisico's. Advocaten zeggen dat het ondanks het privéoverleg verrassend is dat het GPPC geen duidelijke openbare verklaring heeft afgelegd over het standpunt van de auditkantoren over dit onderwerp, waardoor het moeilijk is om te begrijpen hoe de auditors bestaande regels en richtlijnen toepassen.

Advocaat Robert Clarke van ClientEarth zei: "Ondanks de belofte om verbeteringen te stimuleren in hoe klimaatrisico wordt gerapporteerd in financiële overzichten en auditrapporten, blijft het standpunt van de auditors over dit cruciale onderwerp zorgwekkend onduidelijk.

"De grootste audit- en accountantskantoren hebben een enorme invloed op het cruciale punt van hoe klimaatrisico wordt weergegeven in financiële verslaggeving en audit, maar het is moeilijk om enig zinvol leiderschap te ontwaren van het GPPC als het gaat om klimaatverandering. We moeten dringend zien wat de auditors denken over hoe de financiële verslaggeving verbeterd moet worden, en ClientEarth dringt er bij het GPPC op aan om zijn standpunt te publiceren en te ontwikkelen naarmate financieel materieel klimaatrisico blijft toenemen.

Investeerders eisen goede reporting

"Investeerders eisen herhaaldelijk betere rapportage. Normstellers hebben al gezegd dat dit vereist is volgens de bestaande regels. Het is tijd dat de auditors hun verantwoordelijkheid nemen en de noodzakelijke veranderingen stimuleren."

Onlangs gepubliceerde beoordelingen van bedrijven door de investeerdersklimaatcoalitie Climate Action 100+ laten zien dat de grootste bedrijven die veel CO2 uitstoten en hun auditors nog steeds grotendeels nalaten om klimaatgerelateerde zaken volledig in overweging te nemen bij het opstellen en controleren van de financiële overzichten. Als dergelijke zaken wel worden overwogen, wordt niet uitgelegd hoe dit is gedaan, waardoor investeerders de broodnodige transparantie ontberen. Dit ondanks de richtlijnen van de normstellende instantie voor accounting, de IFRS Foundation, en de normstellende instantie voor audit, de International Auditing and Assurance Standards Board, waarin staat dat meer transparantie al vereist is onder hun normen.

Next steps?

Advocaten van ClientEarth hebben nu brieven geschreven naar het GPPC, waarin hun begrip van het standpunt van de Big Six ten aanzien van klimaatkwesties voor accounting en audit uiteen is gezet, en waarin het GPPC wordt aangespoord om zijn invloed te gebruiken om verbeteringen te stimuleren. Advocaten van ClientEarth zeggen dat het vastleggen van een openbaar standpunt van het GPPC een belangrijke eerste stap is om te begrijpen of auditkantoren in overeenstemming zijn met de verwachtingen alle relevante stakeholders.