AFM: examenfraude schaadt vertouwen in accountancy sector

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
17 jul 2023

17 jul 2023 • door Redactie JIF

In de afgelopen vijf jaar waren meer dan honderd medewerkers van KPMG Nederland jaarlijks betrokken bij frauduleuze praktijken met betrekking tot examens en trainingen bericht de NOS. Dit schokkende feit is aan het licht gekomen na een intern onderzoek van de accountancy- en adviesmultinational. Als gevolg van het schandaal zijn enkele medewerkers ontslagen en hebben twee topmannen afstand genomen van hun functie.

De fraude betreft het delen van examenantwoorden. Roger van Boxtel, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft toegegeven dat hij een vrijwillige training "niet op correcte wijze" heeft afgerond, waardoor hij sinds 25 juni is afgetreden. Als voormalig minister van Binnenlandse Zaken erkent hij dat er "geen enkele ruimte mag zijn voor twijfel aan mijn integriteit", gezien zijn voorbeeldfunctie.

Hoewel Marc Hogenboom, de hoogste bestuurder van de accountantstak, niet wordt genoemd als betrokkene bij de fraude, geeft hij toe dat hij "meer aandacht had moeten besteden aan signalen dat er antwoorden voor interne toetsen werden gedeeld. Hiervoor neem ik mijn verantwoordelijkheid." Hogenboom blijft echter partner van KPMG.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) dringt aan op een snelle gedragsverandering bij KPMG. "Ik ben geschokt door de omvang van deze examenfraude en het feit dat dit binnen alle lagen van de organisatie speelt", zegt Hanzo van Beusekom, bestuurder bij AFM. Dit schandaal schaadt het vertrouwen in de accountancysector.

Ook CEO Stephanie Hottenhuis van KPMG is enorm geschrokken van de resultaten. "Het is onacceptabel dat dit heeft plaatsgevonden." Het bedrijf is momenteel bezig met het onderzoeken van de oorzaken en zal kordaat optreden.

Er zijn sancties opgelegd aan een onbekend aantal betrokkenen bij de examenfraude. Dit kan variëren van een "stevig gesprek" tot andere strafmaatregelen, afhankelijk van de functie van de medewerker en de mate van betrokkenheid bij het uitwisselen van antwoorden. Volgens een woordvoerder van KPMG heeft het merendeel van de medewerkers ongevraagd antwoorden ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail. "Als je zoiets krijgt, moet je dit melden, maar dat hebben niet alle medewerkers gedaan."

Het onderzoek heeft betrekking op alle toetsen die door KPMG-personeel zijn afgelegd, waaronder examens over onderwerpen als cyberveiligheid en integriteit. Deze toetsen zijn verplicht en het aantal varieert per functie, soms meerdere per jaar.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de forensische onderzoekstak van KPMG, met een externe adviseur die het proces heeft gemonitord, aldus het bedrijf.

Het onderzoek werd ingesteld na een melding van een interne klokkenluider, evenals contact met toezichthouders en berichtgeving over vergelijkbare fraudegevallen bij andere accountantskantoren in het buitenland.