Accountants leiden nog steeds onder gebrek aan doorstroming van vrouwen naar de top

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
11 jul 2023

11 jul 2023 • door Redactie JIF

Accountants leiden nog steeds onder gebrek aan doorstroming van vrouwen naar de top

In een recent onderzoek onder zestien toonaangevende advocaten- en accountantskantoren, waaronder de big four accountancy, heeft het Financieele Dagblad geconcludeerd dat accountants en advocaten nog steeds worstelen met het bevorderen van de doorstroming van vrouwen naar de topfuncties. Dit is opmerkelijk, gezien de sterke instroom van vrouwelijk talent in zowel kwantiteit als kwaliteit, en het feit dat het stimuleren van de doorstroming van vrouwen hoog op de agenda staat. Desondanks blijkt dat weinig vrouwen doorgroeien tot partner, bestuurder of mede-eigenaar.

Volgens het FD hebben slechts vijf accountants- en advocatenkantoren de 'omslaggrens' van 30 procent vrouwelijke partners bereikt. De hekkensluiters in dit opzicht zijn KPMG en advocatenkantoor AKD.

Hoe presteert de big four?

Bij KPMG is het aantal vrouwelijke partners zelfs afgenomen, van 14 naar 12. "Deze afname valt des te meer op omdat KPMG de afgelopen jaren juist ruimte had om extra partners aan te stellen", aldus het FD. Desondanks wordt KPMG geleid door een vrouw, Stephanie Hottenhuis.

Bij PwC staat Agnes Koops als vrouw aan het roer, maar toch behoort PwC, samen met EY en KPMG, tot de laatste vijf in het onderzoek. PwC scoort echter hoog wat betreft de samenstelling van het bestuur, met zestig procent vrouwen. Deloitte staat op de zevende plaats en heeft het aantal vrouwelijke partners bijna verdubbeld in de afgelopen vier jaar.

Waarom verloopt het nog moeizaam?

Volgens het FD is het grote aantal mannelijke partners bij de big four deels te wijten aan de Angelsaksische achtergrond van de kantoren. Ook speelt gezinsplanning een belangrijke rol, omdat jonge moeders vaak niet direct na een zwangerschap weer terugkeren naar drukke werkweken.

Bovendien wordt kinderopvang bij veel kantoren niet geregeld. Vrouwen missen daardoor mogelijk kansen op promotie en ervaren wat men de "broken rung" noemt, waarbij ze een stap op de carrièreladder overslaan.

Uit eerder onderzoek van het FD bleek wel dat onder jonge accountants het percentage jonge vrouwen toeneemt.

Als we de doorstroming van vrouwen naar de top in de accountancy willen bevorderen, moeten er maatregelen worden genomen om deze obstakels aan te pakken en ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke kansen krijgen om hun volledige potentieel te benutten. Accountantskantoren kunnen een actieve rol spelen bij het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving waarin vrouwen kunnen gedijen en doorgroeien naar leidinggevende posities.

Bron FD: 'Vrouwen genoeg, maar de Zuidas blijft een mannenbolwerk'