Ondanks urgentie hebben werkgevers het lastig met diversiteit

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
27 jun 2023

27 jun 2023 • door Redactie JIF

Werkgevers worstelen met diversiteit en discriminatie

Nederland staat op dit moment voor maatschappelijke opgaven rondom het vormgeven van een inclusieve samenleving, verduurzaming en een vitale arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen bijdragen aan het realiseren hiervan door het beleid dat zij voeren. Zo kan een inclusief personeelsbeleid zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor onder andere mensen met een arbeidsbeperking, oudere werknemers, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Voor verduurzaming kan door organisaties meer prioriteit worden gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast kunnen werkgevers bijdragen aan een vitale arbeidspopulatie door het creëren van arbeidsomstandigheden die aansluiten op de wensen en behoeften van werknemers rondom onder andere gezondheid, stress, thuiswerken en scholing.

Werkgevers vinden diversiteit en inclusie op de werkvloer dus steeds belangrijker, maar het lukt nog niet om het overal daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Vooral het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking staat bij veel werkgevers in de praktijk laag op de agenda.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt naar voren dat 29 procent van de werkgevers het niet zijn verantwoordelijkheid vindt om iemand uit die groep aan te nemen. In een eerder onderzoek was dat nog 23 procent van de werkgevers.

Volgens de onderzoekers zijn werkgevers niet bekend met de regelingen die er zijn voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Ook van het streven van werkgevers om meer vrouwen aan de top te krijgen, komt vaak weinig terecht. Meer dan de helft van alle werkenden is vrouw, maar ongeveer een derde van de leidinggevende functies wordt door een vrouw ingevuld.

'Niet bij ons'

Werkgevers zeggen in het onderzoek het aanpakken van discriminatie op de werkvloer belangrijk te vinden. "Ze denken dat het de prestatie op de werkvloer zal verbeteren", zegt onderzoeker Patricia van Echtelt.

"Tegelijkertijd, als je vraagt of discriminatie bij uw organisatie voorkomt, dan zeggen ze 'nee, niet bij ons, maar wel bij andere in de sector'. Dat kan natuurlijk niet, dat iedereen zegt dat het bij zichzelf niet gebeurt."

Daarbij verwijzen onderzoekers naar eerder onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders discriminatie ervaren op de werkvloer en bij werving- en selectieprocedures.

Bronnen: https://nos.nl/artikel/2480450-werkgevers-worstelen-met-diversiteit-en-discriminatie, https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-4/